آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 مشهد آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 63,551 59,308,800,000 Rls. 1,412,114 $
2 11 1397 مشهد آلمان 07133310 لوبيا چيتي 908,545 43,269,031,783 Rls. 1,030,215 $
3 7 1397 مشهد آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,274,400 41,488,418,005 Rls. 987,821 $
4 12 1397 مشهد آلمان 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 26,890 40,816,460,000 Rls. 971,820 $
5 8 1397 مشهد آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,221,200 39,039,614,543 Rls. 929,514 $
6 6 1397 مشهد آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 894,700 29,020,216,379 Rls. 690,957 $
7 12 1397 مشهد آلمان 13023200 لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 10,000 20,972,158,120 Rls. 499,337 $
8 12 1397 مشهد آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 638,000 20,268,473,636 Rls. 482,582 $
9 7 1397 مشهد آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 19,745 19,472,950,000 Rls. 463,642 $
10 1 1397 مشهد آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 19,745 18,432,487,500 Rls. 498,782 $
11 12 1397 مشهد آلمان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 8,650 18,202,205,490 Rls. 433,386 $
12 4 1397 مشهد آلمان 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 2,178,000 18,053,442,000 Rls. 424,188 $
13 9 1397 مشهد آلمان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,361,220 17,432,654,501 Rls. 415,063 $
14 5 1397 مشهد آلمان 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 1,361,000 15,179,096,900 Rls. 348,945 $
15 7 1397 مشهد آلمان 85433000 ماشين ها و دستگاه ها براي آبکاري ا لکتريکي، الکتروليز يا الکتروفورز 2,985 13,064,844,689 Rls. 300,341 $
16 1 1397 مشهد آلمان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 1,212 13,045,203,000 Rls. 346,073 $
17 7 1397 مشهد آلمان 13023200 لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 6,000 12,907,355,000 Rls. 307,318 $
18 5 1397 مشهد آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 384,800 12,203,274,810 Rls. 290,554 $
19 3 1397 مشهد آلمان 39079930 پودر درزجوش گريد غذايي 27,600 11,990,073,665 Rls. 284,465 $
20 12 1397 مشهد آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 280,000 11,934,032,320 Rls. 284,144 $
21 12 1397 مشهد آلمان 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 1,219,000 11,649,251,600 Rls. 277,363 $
22 10 1397 مشهد آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 318,000 10,200,592,000 Rls. 242,871 $
23 7 1397 مشهد آلمان 39079930 پودر درزجوش گريد غذايي 22,800 9,926,572,760 Rls. 236,347 $
24 4 1397 مشهد آلمان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,105,120 9,824,419,184 Rls. 227,945 $
25 4 1397 مشهد آلمان 07133310 لوبيا چيتي 192,000 9,704,640,000 Rls. 225,166 $
26 9 1397 مشهد آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ 25,000 8,692,419,000 Rls. 206,962 $
27 7 1397 مشهد آلمان 32089010 ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 38,400 8,512,297,870 Rls. 202,674 $
28 3 1397 مشهد آلمان 13023200 لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 3,975 7,723,798,005 Rls. 183,900 $
29 7 1397 مشهد آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 16,000 7,295,935,700 Rls. 173,712 $
30 12 1397 مشهد آلمان 39079930 پودر درزجوش گريد غذايي 17,600 7,269,398,305 Rls. 173,081 $
31 1 1397 مشهد آلمان 13023200 لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 4,000 7,251,313,300 Rls. 191,732 $
32 1 1397 مشهد آلمان 10082900 ارزن بجز بذز 387,000 7,190,924,400 Rls. 190,135 $
33 7 1397 مشهد آلمان 84651000 ماشين هايي که انواع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رها انجام ميدهند براي كار روي چوب، استخوان، مواد پلاستيكي سخت و غيره 10,760 6,762,209,680 Rls. 161,005 $
34 3 1397 مشهد آلمان 10082900 ارزن بجز بذز 317,250 6,240,561,300 Rls. 148,003 $
35 9 1397 مشهد آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 194,700 6,156,667,908 Rls. 146,587 $
36 12 1397 مشهد آلمان 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 11,700 5,850,117,000 Rls. 139,288 $
37 12 1397 مشهد آلمان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 441,000 5,670,113,400 Rls. 135,003 $
38 4 1397 مشهد آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 12,000 5,258,004,840 Rls. 124,701 $
39 2 1397 مشهد آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 708 5,241,078,444 Rls. 124,788 $
40 10 1397 مشهد آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 422 5,004,433,727 Rls. 119,154 $
41 1 1397 مشهد آلمان 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 35 4,532,628,248 Rls. 119,847 $
42 5 1397 مشهد آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 55 4,204,036,120 Rls. 95,351 $
43 1 1397 مشهد آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 795 3,992,628,784 Rls. 105,922 $
44 6 1397 مشهد آلمان 32089010 ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 19,200 3,984,437,380 Rls. 94,868 $
45 3 1397 مشهد آلمان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 433,160 3,894,319,660 Rls. 92,407 $
46 5 1397 مشهد آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 180 3,693,637,700 Rls. 84,911 $
47 8 1397 مشهد آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,140 3,436,158,881 Rls. 81,813 $
48 1 1397 مشهد آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 8,025 3,321,445,743 Rls. 88,773 $
49 11 1397 مشهد آلمان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد 16,000 2,793,030,040 Rls. 66,501 $
50 4 1397 مشهد آلمان 39100090 ساير 16,000 2,740,767,120 Rls. 64,398 $
51 8 1397 مشهد آلمان 39100090 ساير 16,000 2,660,857,992 Rls. 63,354 $
52 7 1397 مشهد آلمان 85158090 ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر 990 2,582,037,394 Rls. 61,477 $
53 11 1397 مشهد آلمان 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني بر اساس پلي استرها 14,400 2,518,391,440 Rls. 59,962 $
54 7 1397 مشهد آلمان 07133310 لوبيا چيتي 47,000 2,386,121,850 Rls. 56,812 $
55 3 1397 مشهد آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 760 2,362,428,656 Rls. 56,028 $
56 12 1397 مشهد آلمان 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني بر اساس پلي استرها 13,680 2,345,189,760 Rls. 55,838 $
57 7 1397 مشهد آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 294 2,145,495,840 Rls. 51,083 $
58 8 1397 مشهد آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 462 2,099,574,225 Rls. 49,990 $
59 5 1397 مشهد آلمان 39079930 پودر درزجوش گريد غذايي 4,000 1,877,763,360 Rls. 42,793 $
60 4 1397 مشهد آلمان 17023090 گلوکز و شربت گلوکز خشک کمتر از20% وزني فروکتوز يا بدون آن غير مذکور در جاي ديگر 20,250 1,817,064,480 Rls. 42,795 $
61 6 1397 مشهد آلمان 29221110 منو اتانول آمين 16,800 1,774,176,600 Rls. 40,240 $
62 2 1397 مشهد آلمان 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 214 1,761,925,308 Rls. 41,951 $
63 10 1397 مشهد آلمان 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 181,000 1,740,315,000 Rls. 41,436 $
64 1 1397 مشهد آلمان 48194000 کيسه وساک، ا زجمله کيسه هاي قيفي، ا زکاغذ يا مقوا که در جاي ديگر مذکور نباشد 24,392 1,702,725,424 Rls. 40,541 $
65 8 1397 مشهد آلمان 29221110 منو اتانول آمين 16,800 1,640,480,520 Rls. 39,059 $
66 10 1397 مشهد آلمان 90322000 مانوستات 49 1,623,089,136 Rls. 38,645 $
67 7 1397 مشهد آلمان 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 527 1,558,538,976 Rls. 35,518 $
68 9 1397 مشهد آلمان 84401000 ماشين آلات و دستگاه هاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق) 13,300 1,481,110,500 Rls. 35,264 $
69 3 1397 مشهد آلمان 84485100 پلاتين (platines)، سوزن و سايراشياءئي که درتشکيل چشمه هاي پارچه به کار مي روند 128 1,396,626,800 Rls. 33,123 $
70 7 1397 مشهد آلمان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 1,770 1,318,534,272 Rls. 30,049 $
71 7 1397 مشهد آلمان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 1,350 1,284,146,193 Rls. 29,265 $
72 6 1397 مشهد آلمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 332 1,219,988,784 Rls. 29,047 $
73 9 1397 مشهد آلمان 28365000 کربنات کلسيم 21,000 1,160,339,880 Rls. 27,627 $
74 7 1397 مشهد آلمان 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 170,500 1,095,482,960 Rls. 26,083 $
75 10 1397 مشهد آلمان 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 242 933,494,650 Rls. 22,225 $
76 5 1397 مشهد آلمان 07133310 لوبيا چيتي 18,000 924,610,000 Rls. 21,026 $
77 7 1397 مشهد آلمان 10082900 ارزن بجز بذز 45,750 904,459,200 Rls. 21,535 $
78 7 1397 مشهد آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 490 898,153,587 Rls. 20,468 $
79 7 1397 مشهد آلمان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 320 810,686,919 Rls. 18,475 $
80 12 1397 مشهد آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات 6,400 807,372,454 Rls. 19,223 $
81 7 1397 مشهد آلمان 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 63 772,380,506 Rls. 18,390 $
82 5 1397 مشهد آلمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 63 734,844,303 Rls. 16,893 $
83 7 1397 مشهد آلمان 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 19 700,120,788 Rls. 15,955 $
84 7 1397 مشهد آلمان 85044040 ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر 450 613,294,221 Rls. 13,977 $
85 12 1397 مشهد آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 5,400 583,083,746 Rls. 13,883 $
86 7 1397 مشهد آلمان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 180 511,834,013 Rls. 11,664 $
87 12 1397 مشهد آلمان 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 138 498,086,152 Rls. 11,859 $
88 7 1397 مشهد آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 297 492,807,685 Rls. 11,734 $
89 7 1397 مشهد آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 686 457,438,482 Rls. 10,891 $
90 8 1397 مشهد آلمان 84169000 اجزاء و قطعات مشعل هاي کوره، بشكه هاي مكانيكي، تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 3 436,077,780 Rls. 10,383 $
91 2 1397 مشهد آلمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 48 433,839,860 Rls. 10,330 $
92 10 1397 مشهد آلمان 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 18 383,454,042 Rls. 9,129 $
93 1 1397 مشهد آلمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 175 378,213,555 Rls. 10,006 $
94 9 1397 مشهد آلمان 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 57,000 354,842,670 Rls. 8,449 $
95 2 1397 مشهد آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 3,000 322,623,300 Rls. 8,559 $
96 1 1397 مشهد آلمان 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 75 275,775,202 Rls. 6,566 $
97 2 1397 مشهد آلمان 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 58 273,503,808 Rls. 6,512 $
98 1 1397 مشهد آلمان 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 35 269,257,622 Rls. 7,135 $
99 6 1397 مشهد آلمان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 39,585 246,596,658 Rls. 5,871 $
100 9 1397 مشهد آلمان 84369900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد 447 234,038,700 Rls. 5,572 $
مجموع کل
721,921,925,693 ريال
مجموع کل
17,291,159 دلار