آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 قم هند 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 368,889 102,896,109,200 Rls. 2,449,907 $
2 4 1397 قم هند 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 320,767 96,516,283,800 Rls. 2,263,841 $
3 7 1397 قم هند 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 215,100 71,145,134,120 Rls. 1,680,058 $
4 8 1397 قم هند 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 290,470 69,932,146,720 Rls. 1,665,051 $
5 2 1397 قم هند 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 230,445 53,569,964,080 Rls. 1,357,894 $
6 5 1397 قم هند 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 200,746 52,357,669,680 Rls. 1,204,414 $
7 2 1397 قم هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 63,840 33,649,302,200 Rls. 846,195 $
8 4 1397 قم هند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 64,600 26,200,000,000 Rls. 612,579 $
9 3 1397 قم هند 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 42,335 15,050,390,760 Rls. 358,343 $
10 6 1397 قم هند 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 42,335 14,564,109,960 Rls. 346,765 $
11 1 1397 قم هند 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 45,928 8,592,422,400 Rls. 229,652 $
12 3 1397 قم هند 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 33,220 7,801,395,200 Rls. 185,748 $
13 9 1397 قم هند 87141090 سایر 42,680 6,833,401,003 Rls. 123,745 $
14 9 1397 قم هند 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 35,817 6,733,060,290 Rls. 121,914 $
15 1 1397 قم هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 15,600 5,232,292,200 Rls. 140,280 $
16 12 1397 قم هند 87141090 سایر 11,450 5,178,357,800 Rls. 123,293 $
17 4 1397 قم هند 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 24,500 5,134,778,527 Rls. 120,157 $
18 4 1397 قم هند 87141090 سایر 21,929 5,060,230,668 Rls. 118,414 $
19 3 1397 قم هند 87141090 سایر 12,144 3,894,056,300 Rls. 92,622 $
20 2 1397 قم هند 87141090 سایر 10,210 3,659,694,828 Rls. 87,132 $
21 7 1397 قم هند 87141090 سایر 13,991 3,593,110,485 Rls. 85,550 $
22 7 1397 قم هند 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 15,175 3,561,875,031 Rls. 84,806 $
23 9 1397 قم هند 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 30,952 3,441,644,667 Rls. 62,627 $
24 5 1397 قم هند 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 14,970 2,984,922,759 Rls. 68,025 $
25 5 1397 قم هند 87141090 سایر 19,418 2,973,270,118 Rls. 67,760 $
26 4 1397 قم هند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 1,200 2,939,876,160 Rls. 69,240 $
27 1 1397 قم هند 87141090 سایر 11,733 2,770,922,880 Rls. 74,061 $
28 4 1397 قم هند 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 20,592 2,687,994,407 Rls. 62,899 $
29 9 1397 قم هند 87141010 زين 11,357 2,368,567,900 Rls. 42,267 $
30 10 1397 قم هند 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 1,558 2,324,559,418 Rls. 55,346 $
31 7 1397 قم هند 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 12,976 1,840,187,900 Rls. 43,814 $
32 12 1397 قم هند 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 7,500 1,640,004,467 Rls. 39,048 $
33 4 1397 قم هند 87141010 زين 6,519 1,616,347,833 Rls. 37,829 $
34 10 1397 قم هند 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 25,000 1,571,246,888 Rls. 37,411 $
35 5 1397 قم هند 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 13,729 1,552,005,910 Rls. 35,368 $
36 7 1397 قم هند 87141010 زين 4,697 1,187,179,065 Rls. 28,266 $
37 3 1397 قم هند 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 2,060 1,055,719,942 Rls. 25,090 $
38 11 1397 قم هند 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 4,570 1,045,739,217 Rls. 24,899 $
39 10 1397 قم هند 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 4,479 967,677,020 Rls. 23,040 $
40 5 1397 قم هند 87141010 زين 4,521 966,017,507 Rls. 22,014 $
41 11 1397 قم هند 87141090 سایر 6,190 953,606,478 Rls. 22,705 $
42 9 1397 قم هند 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 2,355 937,187,988 Rls. 17,083 $
43 10 1397 قم هند 87141090 سایر 4,003 935,426,324 Rls. 22,271 $
44 3 1397 قم هند 85122030 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 1,895 902,275,567 Rls. 21,443 $
45 4 1397 قم هند 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 1,490 743,751,134 Rls. 17,401 $
46 3 1397 قم هند 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 3,172 723,990,989 Rls. 17,235 $
47 3 1397 قم هند 70091000 آينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني، ا زشيشه. 3,570 713,084,154 Rls. 16,953 $
48 2 1397 قم هند 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 1,346 703,166,832 Rls. 16,743 $
49 1 1397 قم هند 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 5,747 663,718,464 Rls. 17,740 $
50 11 1397 قم هند 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 3,817 589,242,478 Rls. 14,030 $
51 11 1397 قم هند 87141030 چرخ كامل، به استثنای لاستیک، طوقه و پره 1,759 581,329,980 Rls. 13,841 $
52 2 1397 قم هند 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 4,070 569,190,344 Rls. 13,552 $
53 10 1397 قم هند 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 4,256 543,057,649 Rls. 12,930 $
54 7 1397 قم هند 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 1,160 511,684,369 Rls. 12,182 $
55 1 1397 قم هند 87141010 زين 2,034 484,611,840 Rls. 12,952 $
56 3 1397 قم هند 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 2,705 481,846,689 Rls. 11,470 $
57 3 1397 قم هند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 300 452,663,366 Rls. 10,757 $
58 5 1397 قم هند 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 962 429,070,460 Rls. 9,779 $
59 2 1397 قم هند 85122030 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 269 418,132,368 Rls. 9,956 $
60 3 1397 قم هند 87141050 قلوهکهايککچپ کو راست 531 388,010,913 Rls. 9,221 $
61 3 1397 قم هند 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 1,412 372,169,697 Rls. 8,847 $
62 3 1397 قم هند 87141025 كمك فنر 511 370,500,340 Rls. 8,805 $
63 3 1397 قم هند 83012000 قفل مغزي وکلوني براي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 473 363,752,748 Rls. 8,645 $
64 11 1397 قم هند 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 2,162 354,065,057 Rls. 8,430 $
65 11 1397 قم هند 87141010 زين 1,510 347,478,934 Rls. 8,273 $
66 12 1397 قم هند 90318020 حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 12 336,185,080 Rls. 8,004 $
67 4 1397 قم هند 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,330 327,570,625 Rls. 7,658 $
68 12 1397 قم هند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 950 316,802,640 Rls. 7,543 $
69 12 1397 قم هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 116 315,465,920 Rls. 7,511 $
70 2 1397 قم هند 87141030 چرخ كامل، به استثنای لاستیک، طوقه و پره 700 291,519,648 Rls. 6,941 $
71 9 1397 قم هند 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 2,416 283,985,113 Rls. 4,008 $
72 2 1397 قم هند 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 592 277,373,160 Rls. 6,605 $
73 3 1397 قم هند 87141010 زين 961 276,241,756 Rls. 6,577 $
74 2 1397 قم هند 87141010 زين 1,226 259,991,352 Rls. 6,191 $
75 3 1397 قم هند 87141040 توپی و دنده زنجیرچرخ با لوازم ترمزبندی حتی توام شده با زنجیر 752 258,855,578 Rls. 6,151 $
76 12 1397 قم هند 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 269 253,308,440 Rls. 6,031 $
77 12 1397 قم هند 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 11 239,702,540 Rls. 5,707 $
78 10 1397 قم هند 87141010 زين 875 236,060,598 Rls. 5,620 $
79 2 1397 قم هند 87141025 كمك فنر 257 207,335,376 Rls. 4,937 $
80 5 1397 قم هند 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 3,000 188,325,865 Rls. 4,293 $
81 3 1397 قم هند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 167 178,220,666 Rls. 4,235 $
82 5 1397 قم هند 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 665 169,500,604 Rls. 3,863 $
83 7 1397 قم هند 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 664 159,389,108 Rls. 3,795 $
84 9 1397 قم هند 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 691 154,665,792 Rls. 3,683 $
85 10 1397 قم هند 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 351 154,550,770 Rls. 3,680 $
86 10 1397 قم هند 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 678 154,422,374 Rls. 3,677 $
87 3 1397 قم هند 87141030 چرخ كامل، به استثنای لاستیک، طوقه و پره 459 150,118,778 Rls. 3,568 $
88 2 1397 قم هند 87141040 توپی و دنده زنجیرچرخ با لوازم ترمزبندی حتی توام شده با زنجیر 478 145,629,576 Rls. 3,467 $
89 2 1397 قم هند 90292021 پانل نشانگر داراي ادوات سنجش ازقبيل سرعت سنج، كيلومتر شمار، دورسنج موتور گيج حرارت سنج و آب و گيج بنزين و غيره، براي موتورسيکلت 201 137,091,528 Rls. 3,264 $
90 3 1397 قم هند 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 7 137,038,299 Rls. 3,258 $
91 2 1397 قم هند 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 181 133,502,080 Rls. 3,178 $
92 11 1397 قم هند 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 270 125,109,343 Rls. 2,979 $
93 3 1397 قم هند 87141020 دو شاخه، كرپي 430 123,467,136 Rls. 2,934 $
94 4 1397 قم هند 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 2,006 123,072,804 Rls. 2,876 $
95 12 1397 قم هند 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 219 111,568,380 Rls. 2,656 $
96 2 1397 قم هند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 94 105,283,800 Rls. 2,507 $
97 2 1397 قم هند 70091000 آينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني، ا زشيشه. 294 104,817,240 Rls. 2,496 $
98 11 1397 قم هند 87141020 دو شاخه، كرپي 371 103,595,800 Rls. 2,466 $
99 11 1397 قم هند 85122030 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 237 100,461,192 Rls. 2,392 $
100 3 1397 قم هند 90292021 پانل نشانگر داراي ادوات سنجش ازقبيل سرعت سنج، كيلومتر شمار، دورسنج موتور گيج حرارت سنج و آب و گيج بنزين و غيره، براي موتورسيکلت 104 97,315,024 Rls. 2,314 $
مجموع کل
658,360,228,457 ريال
مجموع کل
15,617,673 دلار