آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 قشم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 508,079 203,003,764,789 Rls. 4,833,423 $
2 1 1397 قشم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 508,079 181,000,000,000 Rls. 4,810,693 $
3 6 1397 قشم چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 336,446 118,832,000,000 Rls. 2,757,117 $
4 5 1397 قشم چين 12060010 برای روغن­کشی 1,993,000 91,549,207,644 Rls. 2,134,959 $
5 1 1397 قشم چين 84151090 ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 467,859 51,736,251,960 Rls. 1,231,816 $
6 5 1397 قشم چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 93,240 51,712,209,360 Rls. 1,209,077 $
7 1 1397 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 162,334 29,250,138,930 Rls. 754,478 $
8 2 1397 قشم چين 84151090 ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 264,331 28,121,456,066 Rls. 669,558 $
9 4 1397 قشم چين 12060010 برای روغن­کشی 494,500 21,493,282,800 Rls. 508,476 $
10 11 1397 قشم چين 84159070 فن کويل 73,653 17,453,068,564 Rls. 415,549 $
11 10 1397 قشم چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 23,027 16,924,488,000 Rls. 402,964 $
12 5 1397 قشم چين 84158200 ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما 39,416 9,001,314,281 Rls. 210,459 $
13 2 1397 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 31,677 7,865,832,904 Rls. 210,232 $
14 1 1397 قشم چين 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 23,873 6,509,565,144 Rls. 154,990 $
15 10 1397 قشم چين 84159070 فن کويل 16,115 4,694,678,120 Rls. 111,778 $
16 4 1397 قشم چين 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 20,880 4,596,700,822 Rls. 108,005 $
17 2 1397 قشم چين 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 14,700 4,106,356,800 Rls. 109,752 $
18 10 1397 قشم چين 83023010 فنرگازي (gas spring) 16,000 4,008,777,500 Rls. 95,447 $
19 4 1397 قشم چين 84158200 ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما 17,184 4,003,784,121 Rls. 93,687 $
20 11 1397 قشم چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 61,200 3,954,371,960 Rls. 94,152 $
21 12 1397 قشم چين 94053090 مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار مي روند غير از نوع (LED) 23,125 3,870,386,439 Rls. 92,151 $
22 11 1397 قشم چين 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 29,400 3,702,386,100 Rls. 88,152 $
23 1 1397 قشم چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 11,714 3,649,071,146 Rls. 97,833 $
24 11 1397 قشم چين 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 20,250 3,358,685,250 Rls. 79,969 $
25 1 1397 قشم چين 84159070 فن کويل 10,839 3,196,315,872 Rls. 76,103 $
26 5 1397 قشم چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 51,011 3,126,923,757 Rls. 71,261 $
27 7 1397 قشم چين 94053090 مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار مي روند غير از نوع (LED) 16,843 3,049,445,973 Rls. 72,606 $
28 5 1397 قشم چين 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 12,385 3,002,166,420 Rls. 68,417 $
29 8 1397 قشم چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز 16,297 2,967,683,700 Rls. 70,659 $
30 7 1397 قشم چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 52,600 2,940,968,210 Rls. 70,023 $
31 6 1397 قشم چين 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 6,197 2,913,010,600 Rls. 69,357 $
32 1 1397 قشم چين 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت، کاتد گرم غير مذكور در جاي ديگر 8,293 2,401,639,680 Rls. 68,687 $
33 1 1397 قشم چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 6,876 2,319,229,440 Rls. 66,330 $
34 6 1397 قشم چين 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 6,732 2,184,450,800 Rls. 52,011 $
35 4 1397 قشم چين 84159070 فن کويل 8,467 2,152,458,000 Rls. 50,922 $
36 7 1397 قشم چين 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت، کاتد گرم غير مذكور در جاي ديگر 8,838 1,954,004,293 Rls. 55,885 $
37 11 1397 قشم چين 95069990 ساير ادوات براي بازي هاي درهوا ي آزا د 4,705 1,951,993,900 Rls. 46,476 $
38 1 1397 قشم چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 30,368 1,902,844,587 Rls. 50,858 $
39 11 1397 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 7,370 1,736,896,392 Rls. 41,355 $
40 2 1397 قشم چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 15,379 1,712,810,400 Rls. 40,781 $
41 7 1397 قشم چين 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 10,222 1,700,621,465 Rls. 40,491 $
42 7 1397 قشم چين 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دسته هاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 21,963 1,632,097,032 Rls. 38,859 $
43 12 1397 قشم چين 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالا بر خودرو 12,154 1,628,041,360 Rls. 38,763 $
44 6 1397 قشم چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 20,230 1,616,083,155 Rls. 38,478 $
45 11 1397 قشم چين 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 23,000 1,520,599,920 Rls. 36,205 $
46 12 1397 قشم چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 9,720 1,501,200,000 Rls. 35,743 $
47 3 1397 قشم چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 37,115 1,478,014,735 Rls. 35,053 $
48 3 1397 قشم چين 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 6,108 1,432,611,624 Rls. 34,110 $
49 7 1397 قشم چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 10,756 1,426,311,825 Rls. 34,835 $
50 12 1397 قشم چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 12,127 1,406,624,736 Rls. 33,491 $
51 12 1397 قشم چين 83017000 کليدهايي که به تنهايي عرضه ميشوند ا زفلزمعمولي 30,015 1,357,471,720 Rls. 32,321 $
52 11 1397 قشم چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 15,314 1,328,245,459 Rls. 31,625 $
53 12 1397 قشم چين 39199030 جمبو رول چسب خورده bopp با پهناي بيش از20سانتيمتر 16,170 1,307,702,651 Rls. 31,136 $
54 8 1397 قشم چين 94053090 مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار مي روند غير از نوع (LED) 6,917 1,191,717,842 Rls. 28,375 $
55 12 1397 قشم چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 9,701 1,125,169,984 Rls. 26,790 $
56 12 1397 قشم چين 39239010 ظروف لوله اي (تيوب) جهت كرم و پماد از مواد پلاستيكي 1,858 1,112,960,450 Rls. 26,499 $
57 11 1397 قشم چين 39263000 يرا ق آلات براي مبل، بدنه وسائط نقليه يا همانند ا ز مواد پلاستيکي 10,250 969,672,550 Rls. 23,087 $
58 7 1397 قشم چين 96091000 مداد و مدادرنگي، با مغزي داراي غلاف سخت 4,462 965,578,915 Rls. 22,990 $
59 12 1397 قشم چين 84281010 آسانسور 3,985 940,251,600 Rls. 22,387 $
60 3 1397 قشم چين 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 2,202 924,840,000 Rls. 22,020 $
61 1 1397 قشم چين 84158200 ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما 3,988 908,286,948 Rls. 21,626 $
62 12 1397 قشم چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 7,900 895,315,960 Rls. 21,317 $
63 10 1397 قشم چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 6,048 865,364,215 Rls. 20,604 $
64 5 1397 قشم چين 82130000 قيچي، قيچي خياطي وقيچيهاي همانند، وتيغه هاي آن ها. 5,721 860,596,253 Rls. 19,784 $
65 7 1397 قشم چين 96062200 دگمه از فلزات معمولي، پوشانده نشده با مواد نسجي. 8,700 835,463,296 Rls. 19,892 $
66 6 1397 قشم چين 96031000 جاروب و بروس، متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته، با يا بدون دسته. 8,075 803,866,680 Rls. 19,140 $
67 10 1397 قشم چين 94053090 مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار مي روند غير از نوع (LED) 4,820 748,931,580 Rls. 17,832 $
68 7 1397 قشم چين 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 5,993 725,784,264 Rls. 17,281 $
69 1 1397 قشم چين 82130000 قيچي، قيچي خياطي وقيچيهاي همانند، وتيغه هاي آن ها. 4,803 675,535,864 Rls. 17,921 $
70 7 1397 قشم چين 96062100 دگمه از مواد پلاستيکي، پوشانده نشده با مواد نسجي. 4,906 669,507,389 Rls. 15,941 $
71 7 1397 قشم چين 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 3,280 660,849,657 Rls. 15,735 $
72 4 1397 قشم چين 44219990 ساير 5,882 659,835,140 Rls. 15,309 $
73 5 1397 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 16,000 651,753,000 Rls. 14,853 $
74 7 1397 قشم چين 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 6,305 622,792,440 Rls. 14,829 $
75 7 1397 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 16,000 614,686,000 Rls. 14,635 $
76 8 1397 قشم چين 85061020 قوه نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 3,361 612,038,100 Rls. 14,572 $
77 4 1397 قشم چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 4,667 604,897,288 Rls. 14,035 $
78 7 1397 قشم چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 4,662 582,292,185 Rls. 13,864 $
79 1 1397 قشم چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 6,895 568,892,940 Rls. 15,092 $
80 7 1397 قشم چين 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 5,664 565,446,384 Rls. 13,463 $
81 5 1397 قشم چين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 8,620 550,619,256 Rls. 12,548 $
82 8 1397 قشم چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 4,638 536,600,441 Rls. 12,776 $
83 7 1397 قشم چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 177 531,110,304 Rls. 12,645 $
84 7 1397 قشم چين 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 4,062 519,924,333 Rls. 12,379 $
85 11 1397 قشم چين 94053090 مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار مي روند غير از نوع (LED) 2,882 501,638,170 Rls. 11,944 $
86 3 1397 قشم چين 74121000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از مس تصفيه شده. 1,491 501,113,630 Rls. 11,885 $
87 12 1397 قشم چين 83016010 سيلندر (مغزي) قفل درب ساختمان 1,450 494,654,160 Rls. 11,777 $
88 1 1397 قشم چين 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 4,361 493,141,068 Rls. 13,082 $
89 7 1397 قشم چين 83051000 مكانيزم براي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسور ا زفلزمعممولي. 21,536 492,707,800 Rls. 11,731 $
90 7 1397 قشم چين 82141010 مدادترا ش وتيغه آن 4,164 456,176,512 Rls. 10,861 $
91 2 1397 قشم چين 58079000 برچسب، نشان واشياء همانند از مواد نسجي،نبافته، بصورت توپ، نوار يا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي و قلابدوزي نشده. 4,329 450,296,000 Rls. 10,721 $
92 12 1397 قشم چين 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 16,157 437,203,233 Rls. 10,410 $
93 8 1397 قشم چين 92029000 آلات موسيقي يا زهي (غير ازآن هايي که با آرشه نوا خته ميشوند) 1,007 411,302,586 Rls. 9,793 $
94 9 1397 قشم چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 3,575 409,921,200 Rls. 9,760 $
95 1 1397 قشم چين 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 4,030 402,589,142 Rls. 10,760 $
96 12 1397 قشم چين 84313120 انواع کابين وفرم کابين آسانسور 4,872 399,319,200 Rls. 9,508 $
97 1 1397 قشم چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 2,356 397,043,962 Rls. 11,355 $
98 1 1397 قشم چين 83013000 قفل مغزي وکلوني براي مبلمان ا زفلزمعمولي. 3,007 389,155,641 Rls. 10,324 $
99 1 1397 قشم چين 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 4,790 384,489,000 Rls. 10,200 $
100 8 1397 قشم چين 92099400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات موسيقي مشمول 9207 845 380,518,924 Rls. 9,060 $
مجموع کل
963,748,097,892 ريال
مجموع کل
23,440,950 دلار