آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 977,964 279,118,300,345 Rls. 6,645,674 $
2 8 1397 قشم امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 897,160 231,214,341,983 Rls. 5,505,103 $
3 5 1397 قشم امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 754,500 201,856,103,665 Rls. 4,615,114 $
4 3 1397 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 715,940 195,586,136,693 Rls. 4,648,060 $
5 4 1397 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 681,275 189,013,535,076 Rls. 4,464,621 $
6 2 1397 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 468,470 129,767,693,394 Rls. 3,089,707 $
7 4 1397 قشم امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 475,200 122,559,623,531 Rls. 2,874,750 $
8 1 1397 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 474,057 118,348,446,195 Rls. 3,152,277 $
9 7 1397 قشم امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 460,700 114,824,351,532 Rls. 2,733,911 $
10 12 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 411,983 90,926,206,408 Rls. 2,164,909 $
11 6 1397 قشم امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 232,600 60,153,801,170 Rls. 1,432,234 $
12 11 1397 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 197,833 57,361,997,000 Rls. 1,365,762 $
13 12 1397 قشم امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,248,000 56,793,791,775 Rls. 1,352,233 $
14 8 1397 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 272,250 49,369,064,276 Rls. 1,175,454 $
15 8 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,044,371 43,335,782,307 Rls. 1,031,804 $
16 6 1397 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 229,020 40,915,231,358 Rls. 974,172 $
17 10 1397 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 146,592 40,562,509,740 Rls. 965,774 $
18 10 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 827,730 34,562,497,240 Rls. 822,915 $
19 9 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 150,929 34,033,208,273 Rls. 810,314 $
20 7 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 803,459 32,343,542,534 Rls. 770,084 $
21 4 1397 قشم امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز 95,812 30,787,482,337 Rls. 733,036 $
22 11 1397 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 163,350 30,246,699,644 Rls. 720,159 $
23 12 1397 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 158,070 27,770,341,611 Rls. 661,198 $
24 7 1397 قشم امارات متحده عربي 39011020 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 289,111 27,384,140,609 Rls. 652,003 $
25 12 1397 قشم امارات متحده عربي 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 80,374 26,358,783,337 Rls. 627,590 $
26 10 1397 قشم امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 480,000 23,509,418,880 Rls. 559,748 $
27 1 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 107,520 23,297,914,342 Rls. 554,712 $
28 2 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 497,220 21,260,971,268 Rls. 506,214 $
29 1 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 446,850 18,597,674,053 Rls. 442,802 $
30 7 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 91,585 16,467,287,406 Rls. 403,918 $
31 12 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 375,690 15,946,963,652 Rls. 379,690 $
32 6 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 378,150 15,137,381,770 Rls. 360,414 $
33 8 1397 قشم امارات متحده عربي 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 86,100 14,700,633,300 Rls. 350,015 $
34 8 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 61,440 13,468,827,133 Rls. 320,686 $
35 9 1397 قشم امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 62,030 13,374,206,379 Rls. 318,433 $
36 5 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 319,800 13,233,045,795 Rls. 315,073 $
37 6 1397 قشم امارات متحده عربي 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 83,490 12,906,005,014 Rls. 307,286 $
38 8 1397 قشم امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي براي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 5,545 12,086,256,000 Rls. 287,768 $
39 11 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 55,104 12,049,413,704 Rls. 286,890 $
40 9 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 273,320 11,708,958,626 Rls. 278,784 $
41 5 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 46,080 10,989,004,649 Rls. 249,241 $
42 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش، توا م شده با موتوربرقي 1,888 10,686,971,833 Rls. 254,452 $
43 9 1397 قشم امارات متحده عربي 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,770 9,870,000,000 Rls. 235,000 $
44 9 1397 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 54,450 9,812,499,840 Rls. 233,631 $
45 1 1397 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,212 9,564,878,518 Rls. 257,293 $
46 8 1397 قشم امارات متحده عربي 39011020 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 93,500 9,306,305,535 Rls. 221,579 $
47 10 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 38,885 9,206,733,953 Rls. 219,208 $
48 9 1397 قشم امارات متحده عربي 84072900 ساير موتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه آبي غير ازموتورهاي خارج ا زبدنه 3,610 8,736,000,000 Rls. 208,000 $
49 9 1397 قشم امارات متحده عربي 39011020 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 93,068 8,385,938,496 Rls. 199,665 $
50 12 1397 قشم امارات متحده عربي 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 128,000 8,149,288,999 Rls. 194,031 $
51 6 1397 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 49,424 7,953,470,090 Rls. 189,369 $
52 11 1397 قشم امارات متحده عربي 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,340 7,896,000,000 Rls. 188,000 $
53 10 1397 قشم امارات متحده عربي 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 25,577 7,786,323,584 Rls. 185,389 $
54 7 1397 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 43,230 7,660,280,348 Rls. 182,388 $
55 11 1397 قشم امارات متحده عربي 55021000 ک ک از استات سلولز 40,000 7,612,960,000 Rls. 181,261 $
56 9 1397 قشم امارات متحده عربي 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 37,372 6,160,662,144 Rls. 146,682 $
57 7 1397 قشم امارات متحده عربي 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 50,390 6,135,864,325 Rls. 146,092 $
58 6 1397 قشم امارات متحده عربي 39011020 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 64,625 6,097,412,678 Rls. 145,176 $
59 12 1397 قشم امارات متحده عربي 12129910 خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 80,450 6,081,904,956 Rls. 144,807 $
60 5 1397 قشم امارات متحده عربي 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,130 5,922,000,000 Rls. 141,000 $
61 2 1397 قشم امارات متحده عربي 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,320 5,922,000,000 Rls. 141,000 $
62 6 1397 قشم امارات متحده عربي 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,000 5,922,000,000 Rls. 141,000 $
63 10 1397 قشم امارات متحده عربي 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,450 5,922,000,000 Rls. 141,000 $
64 3 1397 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,790 5,573,903,286 Rls. 132,712 $
65 12 1397 قشم امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 22,000 5,223,328,000 Rls. 124,365 $
66 7 1397 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 112,434 5,183,873,546 Rls. 123,425 $
67 4 1397 قشم امارات متحده عربي 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 14,465 5,022,150,536 Rls. 118,560 $
68 10 1397 قشم امارات متحده عربي 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 15,044 4,717,119,200 Rls. 112,312 $
69 11 1397 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 100,030 3,944,126,642 Rls. 93,908 $
70 8 1397 قشم امارات متحده عربي 48173000 جعبه، کيسه، کيف و مجموعه هاي نگارشي ا زکاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه ا ي ا زاشياء نامه نگاري كاغذي 11,872 3,887,738,278 Rls. 92,565 $
71 4 1397 قشم امارات متحده عربي 85061020 قوه نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 7,769 3,880,739,336 Rls. 92,399 $
72 12 1397 قشم امارات متحده عربي 55021000 ک ک از استات سلولز 20,000 3,806,480,000 Rls. 90,630 $
73 7 1397 قشم امارات متحده عربي 39199040 ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر 20,734 3,790,457,402 Rls. 90,249 $
74 10 1397 قشم امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 18,000 3,780,006,066 Rls. 90,000 $
75 5 1397 قشم امارات متحده عربي 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 29,015 3,756,985,878 Rls. 89,452 $
76 12 1397 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 6,112 3,654,048,091 Rls. 87,001 $
77 6 1397 قشم امارات متحده عربي 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 10,000 3,187,190,000 Rls. 75,885 $
78 6 1397 قشم امارات متحده عربي 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 54,000 3,012,079,488 Rls. 71,716 $
79 10 1397 قشم امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 14,270 2,811,369,764 Rls. 66,937 $
80 5 1397 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,200 2,687,892,311 Rls. 63,155 $
81 10 1397 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,432 2,618,044,136 Rls. 62,334 $
82 8 1397 قشم امارات متحده عربي 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 46,000 2,598,862,192 Rls. 61,878 $
83 7 1397 قشم امارات متحده عربي 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 25,256 2,595,596,030 Rls. 61,800 $
84 7 1397 قشم امارات متحده عربي 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 46,000 2,565,840,068 Rls. 61,091 $
85 5 1397 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 10,670 2,508,354,040 Rls. 59,096 $
86 11 1397 قشم امارات متحده عربي 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 7,624 2,495,369,800 Rls. 59,414 $
87 12 1397 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 48,120 2,392,466,001 Rls. 56,963 $
88 4 1397 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 42,310 2,376,478,080 Rls. 64,307 $
89 9 1397 قشم امارات متحده عربي 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 18,731 2,300,727,936 Rls. 54,779 $
90 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز 13,300 2,247,264,750 Rls. 60,250 $
91 10 1397 قشم امارات متحده عربي 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 36,000 2,241,135,138 Rls. 53,360 $
92 11 1397 قشم امارات متحده عربي 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 36,000 2,241,135,138 Rls. 53,360 $
93 8 1397 قشم امارات متحده عربي 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 429 2,236,080,000 Rls. 53,240 $
94 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجز ماشين موزني حيوا ن 685 2,084,187,384 Rls. 49,624 $
95 5 1397 قشم امارات متحده عربي 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 36,000 2,008,101,788 Rls. 47,812 $
96 9 1397 قشم امارات متحده عربي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 55,026 2,006,877,560 Rls. 47,783 $
97 1 1397 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 2,588 1,910,746,619 Rls. 51,399 $
98 12 1397 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,660 1,865,778,927 Rls. 44,423 $
99 7 1397 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 1,090 1,693,544,803 Rls. 40,322 $
100 2 1397 قشم امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي الکتروترميک 506 1,530,893,916 Rls. 36,450 $
مجموع کل
2,797,156,041,433 ريال
مجموع کل
66,701,511 دلار