آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 315,538 261,326,436,675 Rls. 5,961,193 $
2 2 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 272,945 239,277,520,885 Rls. 5,697,086 $
3 9 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 266,319 194,332,828,160 Rls. 4,626,969 $
4 4 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 207,984 147,342,513,653 Rls. 3,462,969 $
5 8 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 183,776 143,269,996,669 Rls. 3,408,489 $
6 2 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 16,296 131,475,689,458 Rls. 3,131,780 $
7 7 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 17,365 113,411,039,878 Rls. 2,700,262 $
8 7 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 129,153 97,664,768,197 Rls. 2,283,509 $
9 6 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 122,297 94,042,148,858 Rls. 2,191,306 $
10 4 1397 قزوين چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 20,833 89,805,272,102 Rls. 2,112,482 $
11 7 1397 قزوين چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 20,632 89,291,784,500 Rls. 2,119,977 $
12 3 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 11,666 86,876,558,300 Rls. 2,124,940 $
13 3 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 107,655 80,472,531,405 Rls. 1,913,937 $
14 2 1397 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 11,464 74,107,070,430 Rls. 1,872,073 $
15 10 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 8,572 73,374,334,306 Rls. 1,747,008 $
16 10 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 88,040 69,980,991,843 Rls. 1,666,213 $
17 5 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 13,674 69,520,772,512 Rls. 1,591,189 $
18 4 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 9,155 67,134,894,002 Rls. 1,576,664 $
19 5 1397 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 72,377 62,431,978,868 Rls. 1,416,686 $
20 4 1397 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 8,864 56,656,309,661 Rls. 1,327,426 $
21 7 1397 قزوين چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 308,641 54,115,070,005 Rls. 1,288,455 $
22 7 1397 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 8,964 53,915,975,015 Rls. 1,283,714 $
23 3 1397 قزوين چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 12,421 53,508,172,497 Rls. 1,272,099 $
24 6 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 6,707 52,250,682,858 Rls. 1,244,064 $
25 12 1397 قزوين چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 17,963 51,360,723,000 Rls. 1,377,000 $
26 3 1397 قزوين چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 318,288 51,162,044,775 Rls. 1,214,672 $
27 11 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 7,937 49,007,251,537 Rls. 1,166,840 $
28 12 1397 قزوين چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 14,273 47,534,905,320 Rls. 1,131,784 $
29 2 1397 قزوين چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 196,097 47,469,012,079 Rls. 1,152,302 $
30 1 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 11,974 46,687,531,184 Rls. 1,238,594 $
31 4 1397 قزوين چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 175,548 44,383,540,535 Rls. 1,043,577 $
32 2 1397 قزوين چين 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 150,002 43,138,244,063 Rls. 1,027,102 $
33 2 1397 قزوين چين 85219010 نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 10,665 43,079,852,282 Rls. 1,025,710 $
34 7 1397 قزوين چين 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 63,590 42,185,590,869 Rls. 1,004,419 $
35 9 1397 قزوين چين 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 576,000 40,812,988,320 Rls. 971,737 $
36 4 1397 قزوين چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 482,400 39,196,671,096 Rls. 919,486 $
37 2 1397 قزوين چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 210,545 38,855,525,487 Rls. 925,131 $
38 4 1397 قزوين چين 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 140,582 38,483,245,778 Rls. 902,666 $
39 3 1397 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 46,167 37,608,427,670 Rls. 893,068 $
40 7 1397 قزوين چين 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 105,810 36,969,215,100 Rls. 890,352 $
41 7 1397 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 48,653 36,669,759,918 Rls. 873,089 $
42 9 1397 قزوين چين 32061990 ساير مواد رنگ كننده بر اساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 297,510 36,595,500,555 Rls. 871,322 $
43 8 1397 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 5,665 36,284,217,404 Rls. 863,910 $
44 9 1397 قزوين چين 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 44,964 35,105,940,380 Rls. 835,856 $
45 12 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 41,771 33,929,248,238 Rls. 807,840 $
46 1 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 40,590 33,387,876,327 Rls. 884,291 $
47 12 1397 قزوين چين 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 230,523 30,985,601,144 Rls. 737,753 $
48 8 1397 قزوين چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 27,474 30,470,131,664 Rls. 725,479 $
49 8 1397 قزوين چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 8,403 30,033,346,635 Rls. 715,079 $
50 1 1397 قزوين چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 121,922 29,952,002,840 Rls. 791,962 $
51 9 1397 قزوين چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 384,000 29,772,328,675 Rls. 708,865 $
52 11 1397 قزوين چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 40,854 29,431,217,286 Rls. 688,128 $
53 4 1397 قزوين چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 110,823 28,053,165,510 Rls. 663,346 $
54 4 1397 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 41,952 27,857,833,693 Rls. 654,497 $
55 10 1397 قزوين چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 329,456 27,075,253,944 Rls. 644,649 $
56 12 1397 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 33,970 26,928,073,499 Rls. 641,145 $
57 1 1397 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 34,684 26,874,134,038 Rls. 715,551 $
58 9 1397 قزوين چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 26,842 26,190,872,400 Rls. 623,592 $
59 12 1397 قزوين چين 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive) 244,456 26,096,640,333 Rls. 621,349 $
60 2 1397 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 32,869 25,148,029,381 Rls. 660,986 $
61 6 1397 قزوين چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 276,256 25,063,151,744 Rls. 596,742 $
62 8 1397 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 34,934 25,054,921,225 Rls. 596,546 $
63 7 1397 قزوين چين 84431600 ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک 59,166 23,958,194,412 Rls. 570,433 $
64 2 1397 قزوين چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 20,458 23,775,860,573 Rls. 605,616 $
65 9 1397 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 27,104 23,562,469,905 Rls. 561,011 $
66 2 1397 قزوين چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 15,370 23,161,472,698 Rls. 551,464 $
67 2 1397 قزوين چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 286,400 22,911,070,840 Rls. 545,501 $
68 8 1397 قزوين چين 32061990 ساير مواد رنگ كننده بر اساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 200,000 22,725,252,905 Rls. 541,077 $
69 12 1397 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 3,451 21,832,792,788 Rls. 519,828 $
70 9 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 4,532 21,544,963,165 Rls. 512,975 $
71 7 1397 قزوين چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 15,982 20,718,535,361 Rls. 493,299 $
72 10 1397 قزوين چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 100,000 20,710,710,000 Rls. 493,112 $
73 11 1397 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 3,110 20,659,434,928 Rls. 491,891 $
74 12 1397 قزوين چين 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 354,084 20,217,171,120 Rls. 481,361 $
75 5 1397 قزوين چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 131,484 19,844,881,924 Rls. 454,506 $
76 8 1397 قزوين چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 336,714 19,738,255,424 Rls. 469,958 $
77 3 1397 قزوين چين 84775900 ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر 97,706 19,691,490,000 Rls. 468,845 $
78 5 1397 قزوين چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 13,365 19,173,325,843 Rls. 440,011 $
79 8 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 4,895 19,136,155,272 Rls. 455,623 $
80 2 1397 قزوين چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,708 18,947,741,470 Rls. 451,137 $
81 12 1397 قزوين چين 85371030 كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 2,492 18,942,346,398 Rls. 451,008 $
82 3 1397 قزوين چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 80,523 18,793,384,842 Rls. 446,820 $
83 3 1397 قزوين چين 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 43,189 18,781,731,881 Rls. 446,080 $
84 9 1397 قزوين چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 258,328 18,370,556,458 Rls. 437,395 $
85 2 1397 قزوين چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 19,016 18,275,067,019 Rls. 471,378 $
86 3 1397 قزوين چين 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 29,922 18,009,126,375 Rls. 427,076 $
87 7 1397 قزوين چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 12,380 17,939,923,173 Rls. 427,141 $
88 12 1397 قزوين چين 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 34,156 17,909,084,009 Rls. 426,407 $
89 4 1397 قزوين چين 84149010 اجزاء و قطعات براي انواع بادزن 2,659 17,701,488,594 Rls. 415,152 $
90 5 1397 قزوين چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 25,901 17,518,444,531 Rls. 401,810 $
91 1 1397 قزوين چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 280,000 17,337,021,200 Rls. 532,864 $
92 8 1397 قزوين چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 208,000 17,161,528,650 Rls. 408,608 $
93 7 1397 قزوين چين 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 32,143 16,848,115,758 Rls. 401,146 $
94 3 1397 قزوين چين 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 61,243 16,649,180,016 Rls. 394,492 $
95 1 1397 قزوين چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 215,541 16,434,019,864 Rls. 430,413 $
96 7 1397 قزوين چين 85011010 الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 52,800 16,237,350,600 Rls. 386,604 $
97 2 1397 قزوين چين 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 64,000 15,991,143,872 Rls. 380,742 $
98 4 1397 قزوين چين 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated) با پهناي بيشتراز 20 سانتيمتر 149,280 15,397,093,110 Rls. 363,029 $
99 6 1397 قزوين چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 153,290 15,370,614,000 Rls. 439,600 $
100 12 1397 قزوين چين 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 57,464 15,367,190,144 Rls. 365,885 $
مجموع کل
4,537,823,545,787 ريال
مجموع کل
108,388,205 دلار