آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 قزوين ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 98,523 90,912,914,400 Rls. 2,164,593 $
2 7 1397 قزوين ايتاليا 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 29,450 76,730,760,000 Rls. 1,826,923 $
3 8 1397 قزوين ايتاليا 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 23,500 61,055,925,000 Rls. 1,453,713 $
4 8 1397 قزوين ايتاليا 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18,440 44,435,416,512 Rls. 1,057,986 $
5 4 1397 قزوين ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 7,586 40,328,451,252 Rls. 942,914 $
6 1 1397 قزوين ايتاليا 85353010 كليد جداكننده مدار از منبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 26,000 27,848,699,852 Rls. 736,348 $
7 11 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 51,000 25,262,276,300 Rls. 601,483 $
8 7 1397 قزوين ايتاليا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 15,150 24,556,500,000 Rls. 584,679 $
9 7 1397 قزوين ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 15,892 24,464,880,000 Rls. 582,497 $
10 2 1397 قزوين ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 43,200 19,424,022,753 Rls. 462,477 $
11 8 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 15,000 19,079,398,150 Rls. 454,271 $
12 9 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 15,000 18,389,386,400 Rls. 437,843 $
13 11 1397 قزوين ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 65,052 17,773,318,962 Rls. 423,174 $
14 2 1397 قزوين ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 49,563 17,324,878,716 Rls. 412,497 $
15 12 1397 قزوين ايتاليا 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر 12,899 17,264,869,100 Rls. 411,068 $
16 7 1397 قزوين ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 11,790 15,838,456,282 Rls. 377,106 $
17 4 1397 قزوين ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 40,029 15,097,535,708 Rls. 358,059 $
18 3 1397 قزوين ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 58,821 15,012,009,453 Rls. 357,429 $
19 8 1397 قزوين ايتاليا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,660 13,888,446,000 Rls. 330,677 $
20 3 1397 قزوين ايتاليا 84622100 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)، با کنترل شماره ا ي 3,500 13,841,608,440 Rls. 329,562 $
21 2 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 18,000 13,248,860,130 Rls. 315,449 $
22 7 1397 قزوين ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 51,300 12,757,322,880 Rls. 303,746 $
23 12 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 15,000 11,832,027,300 Rls. 281,715 $
24 7 1397 قزوين ايتاليا 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 321 11,437,386,327 Rls. 272,319 $
25 5 1397 قزوين ايتاليا 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر 7,484 10,029,055,594 Rls. 227,468 $
26 9 1397 قزوين ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 38,826 9,769,758,768 Rls. 232,614 $
27 9 1397 قزوين ايتاليا 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر 8,651 9,486,685,144 Rls. 225,873 $
28 3 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 12,000 9,375,645,300 Rls. 223,230 $
29 4 1397 قزوين ايتاليا 39046110 پلي تترا فلوئور و اتيلن به شكل مايع 22,440 8,547,838,128 Rls. 199,856 $
30 12 1397 قزوين ايتاليا 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 42,709 8,144,225,292 Rls. 193,911 $
31 9 1397 قزوين ايتاليا 84159030 اجزاء و قطعات تعرفه 841582 34,445 8,013,560,940 Rls. 190,799 $
32 2 1397 قزوين ايتاليا 39046110 پلي تترا فلوئور و اتيلن به شكل مايع 21,560 8,009,579,424 Rls. 190,704 $
33 4 1397 قزوين ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 13,821 7,621,757,793 Rls. 180,311 $
34 6 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 4,000 7,557,923,600 Rls. 179,951 $
35 7 1397 قزوين ايتاليا 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 16,000 7,485,264,800 Rls. 178,221 $
36 7 1397 قزوين ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 20,760 7,371,861,300 Rls. 175,521 $
37 10 1397 قزوين ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 5,032 7,326,570,440 Rls. 174,442 $
38 2 1397 قزوين ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع ديافرا گمي 13,500 6,271,155,000 Rls. 149,313 $
39 6 1397 قزوين ايتاليا 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 23,000 5,937,369,175 Rls. 141,366 $
40 12 1397 قزوين ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 3,068 5,695,208,188 Rls. 135,600 $
41 10 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 11,000 5,398,822,500 Rls. 128,543 $
42 3 1397 قزوين ايتاليا 84818080 انواع شير رادياتور شوفاژ به غير از رديف تعرفه 84818069 13,200 5,270,151,600 Rls. 125,480 $
43 12 1397 قزوين ايتاليا 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 6,063 5,103,049,678 Rls. 121,501 $
44 4 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 10,000 4,418,583,000 Rls. 104,532 $
45 10 1397 قزوين ايتاليا 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 9,000 4,402,140,750 Rls. 104,813 $
46 8 1397 قزوين ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 10,000 4,346,511,250 Rls. 103,488 $
47 8 1397 قزوين ايتاليا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,500 4,283,133,380 Rls. 101,979 $
48 12 1397 قزوين ايتاليا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,500 4,050,335,000 Rls. 96,437 $
49 10 1397 قزوين ايتاليا 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر 1,437 3,960,652,886 Rls. 94,301 $
50 8 1397 قزوين ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 4,947 3,908,820,573 Rls. 93,067 $
51 4 1397 قزوين ايتاليا 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 15,756 3,458,126,640 Rls. 82,014 $
52 6 1397 قزوين ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 8,658 3,455,099,550 Rls. 82,264 $
53 1 1397 قزوين ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 400 3,303,272,830 Rls. 87,342 $
54 2 1397 قزوين ايتاليا 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 15,140 3,302,364,175 Rls. 78,628 $
55 4 1397 قزوين ايتاليا 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 12,000 3,292,542,000 Rls. 76,983 $
56 3 1397 قزوين ايتاليا 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 20,330 3,162,002,437 Rls. 75,286 $
57 4 1397 قزوين ايتاليا 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 14,280 3,159,172,835 Rls. 74,229 $
58 1 1397 قزوين ايتاليا 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 16,982 3,114,878,147 Rls. 82,636 $
59 8 1397 قزوين ايتاليا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 20,401 3,000,775,526 Rls. 71,447 $
60 4 1397 قزوين ايتاليا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 19,200 2,974,775,742 Rls. 70,551 $
61 6 1397 قزوين ايتاليا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,446 2,903,760,941 Rls. 69,137 $
62 12 1397 قزوين ايتاليا 84136090 ساير تلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي، پره اي وپره پيستوني و حلزوني 19,100 2,847,185,390 Rls. 67,790 $
63 7 1397 قزوين ايتاليا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 19,500 2,820,618,512 Rls. 67,158 $
64 2 1397 قزوين ايتاليا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 18,258 2,760,922,500 Rls. 65,736 $
65 2 1397 قزوين ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 921 2,754,919,869 Rls. 65,593 $
66 5 1397 قزوين ايتاليا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 17,071 2,684,040,030 Rls. 63,065 $
67 3 1397 قزوين ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 950 2,641,187,817 Rls. 62,885 $
68 5 1397 قزوين ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,678 2,476,705,000 Rls. 57,464 $
69 3 1397 قزوين ايتاليا 40092100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات 19,346 2,384,919,757 Rls. 56,562 $
70 7 1397 قزوين ايتاليا 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 10,710 2,344,697,839 Rls. 55,826 $
71 2 1397 قزوين ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 4,586 2,314,520,725 Rls. 55,108 $
72 11 1397 قزوين ايتاليا 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 11,212 2,243,830,066 Rls. 53,425 $
73 9 1397 قزوين ايتاليا 40161090 ساير اشيا از کائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 21,581 2,238,300,274 Rls. 53,293 $
74 2 1397 قزوين ايتاليا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 950 2,081,766,689 Rls. 49,566 $
75 7 1397 قزوين ايتاليا 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 3,132 2,046,823,517 Rls. 48,734 $
76 9 1397 قزوين ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 3,700 1,966,641,525 Rls. 46,825 $
77 6 1397 قزوين ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 3,283 1,964,176,209 Rls. 46,766 $
78 6 1397 قزوين ايتاليا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 1,616 1,948,280,000 Rls. 46,388 $
79 8 1397 قزوين ايتاليا 48149000 کاغذ ديوا ري و ساير پوشش هاي ديوا ري همانند، کاغذ پشت شيشه، غير مذکور در جاي ديگر 5,983 1,864,001,475 Rls. 44,381 $
80 1 1397 قزوين ايتاليا 48089000 سايرکاغذها ومقواهاي موج دا رشده، کرپ شده، چين دا ر، دا غ زده، نقش برجسته يا سورا خ شده، بصورت رول، يا ورق 10,000 1,718,580,600 Rls. 45,601 $
81 6 1397 قزوين ايتاليا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 6,185 1,692,167,040 Rls. 39,564 $
82 9 1397 قزوين ايتاليا 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 166 1,641,986,370 Rls. 39,095 $
83 7 1397 قزوين ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن براي کارکردن روي سنگ، سرا ميک، بتون، پنبه نسوز، سيمان يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 4,948 1,621,107,200 Rls. 38,598 $
84 10 1397 قزوين ايتاليا 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 540 1,589,397,627 Rls. 37,843 $
85 5 1397 قزوين ايتاليا 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 697 1,588,275,535 Rls. 36,851 $
86 5 1397 قزوين ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 4,000 1,390,905,000 Rls. 31,547 $
87 8 1397 قزوين ايتاليا 69091990 اشياء سراميكي براي مصرف آزمايشگاهي به استثناي چيني واشيايي كه سختي آن هادرمقياس موهس (mohs)كمتر از9باشد 8,000 1,365,811,200 Rls. 32,519 $
88 9 1397 قزوين ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعل هاي کوره، بشكه هاي مكانيكي، تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 4,400 1,307,931,000 Rls. 30,067 $
89 10 1397 قزوين ايتاليا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 694 1,293,681,907 Rls. 30,802 $
90 12 1397 قزوين ايتاليا 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 5,276 1,270,586,974 Rls. 30,252 $
91 7 1397 قزوين ايتاليا 84189940 كندانسور و اپراتوردستگاه هاي شماره 84181000، 84182100،84182900 5,279 1,161,911,817 Rls. 27,665 $
92 6 1397 قزوين ايتاليا 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 5,868 1,157,198,441 Rls. 27,552 $
93 7 1397 قزوين ايتاليا 40161090 ساير اشيا از کائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 11,100 1,143,942,343 Rls. 27,237 $
94 10 1397 قزوين ايتاليا 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 4,081 1,143,225,726 Rls. 27,220 $
95 9 1397 قزوين ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 4,250 1,114,091,055 Rls. 26,526 $
96 6 1397 قزوين ايتاليا 84806000 قالب براي مواد معدني. 3,133 1,113,058,738 Rls. 26,501 $
97 4 1397 قزوين ايتاليا 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin 10,000 1,090,371,100 Rls. 25,620 $
98 9 1397 قزوين ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 140 1,077,606,541 Rls. 25,657 $
99 11 1397 قزوين ايتاليا 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 1,007 1,066,329,472 Rls. 25,389 $
100 10 1397 قزوين ايتاليا 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 5,055 1,056,779,362 Rls. 25,161 $
مجموع کل
924,706,262,485 ريال
مجموع کل
22,066,198 دلار