آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14% 956,600 394,809,714,306 Rls. 9,400,232 $
2 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 256,053 245,555,117,963 Rls. 5,846,550 $
3 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14% 452,500 194,446,458,052 Rls. 4,629,678 $
4 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 949,010 160,052,650,042 Rls. 3,810,780 $
5 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 83,281 145,273,647,227 Rls. 3,375,937 $
6 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 372,000 121,990,023,459 Rls. 2,904,525 $
7 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 899,950 121,010,250,710 Rls. 2,881,197 $
8 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 2,332,500 105,329,668,038 Rls. 2,405,532 $
9 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 160,070 93,917,116,400 Rls. 2,871,644 $
10 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 463,454 77,998,224,377 Rls. 1,857,101 $
11 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 250,525 73,997,061,510 Rls. 1,744,614 $
12 3 1397 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 45,285 69,530,358,853 Rls. 1,652,337 $
13 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 43,601 66,071,164,709 Rls. 1,556,744 $
14 3 1397 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 214,175 64,673,333,854 Rls. 1,539,842 $
15 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 300,000 63,737,100,000 Rls. 1,517,550 $
16 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 224,545 62,981,095,080 Rls. 1,499,547 $
17 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 467,280 60,122,853,043 Rls. 1,431,494 $
18 3 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 274,041 57,487,730,874 Rls. 1,366,881 $
19 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 340,000 57,148,690,800 Rls. 1,360,683 $
20 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 65,413 53,955,953,122 Rls. 1,284,665 $
21 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 22,911 50,474,964,786 Rls. 1,201,786 $
22 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 166,100 48,944,814,606 Rls. 1,152,728 $
23 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 81,926 48,748,773,104 Rls. 1,160,685 $
24 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 41,061 48,301,564,270 Rls. 1,150,037 $
25 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 37039000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد 121,029 44,171,226,558 Rls. 1,051,697 $
26 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 311,400 43,290,691,848 Rls. 1,030,731 $
27 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 227,808 42,412,811,470 Rls. 1,009,829 $
28 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 240,000 41,582,737,511 Rls. 990,065 $
29 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 64,230 41,549,194,973 Rls. 989,267 $
30 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 9,000 40,999,200,000 Rls. 934,348 $
31 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 61,200 40,710,085,041 Rls. 969,287 $
32 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 288,000 40,266,005,760 Rls. 958,714 $
33 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 9,447 38,729,162,947 Rls. 922,123 $
34 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 202,647 36,671,938,964 Rls. 873,142 $
35 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 29,433 33,611,600,176 Rls. 800,276 $
36 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 173,725 32,115,035,790 Rls. 764,644 $
37 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 46,625 31,904,376,245 Rls. 759,626 $
38 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 30,550 31,756,449,975 Rls. 756,106 $
39 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 35,165 30,698,736,397 Rls. 730,922 $
40 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 179,096 30,110,363,399 Rls. 716,913 $
41 6 1397 قزوين امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 694,000 30,045,900,212 Rls. 715,379 $
42 6 1397 قزوين امارات متحده عربي 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 33,362 29,135,431,901 Rls. 693,701 $
43 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 156,515 28,580,906,725 Rls. 666,822 $
44 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 38,592 28,454,043,678 Rls. 677,477 $
45 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 42,630 28,422,223,481 Rls. 676,719 $
46 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 37039000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد 71,199 28,351,837,027 Rls. 664,207 $
47 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 37032000 کاغذ، مقوا ومواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي (پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 70,330 26,632,907,294 Rls. 634,117 $
48 3 1397 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 21,360 25,921,990,497 Rls. 614,065 $
49 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 29,755 25,720,078,824 Rls. 612,383 $
50 6 1397 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,219 25,210,975,739 Rls. 597,958 $
51 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 136,256 24,359,596,309 Rls. 579,990 $
52 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 49,110 24,098,915,118 Rls. 573,783 $
53 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 49,110 24,077,294,768 Rls. 573,269 $
54 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 310,875 23,944,283,835 Rls. 570,102 $
55 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 433,500 23,653,260,545 Rls. 563,173 $
56 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 20,220 23,573,706,000 Rls. 561,278 $
57 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 167,275 23,379,418,751 Rls. 556,653 $
58 6 1397 قزوين امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 288,000 22,932,905,919 Rls. 541,497 $
59 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 20,240 22,582,456,799 Rls. 537,677 $
60 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 122,130 22,274,237,125 Rls. 508,082 $
61 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 75,600 22,261,104,726 Rls. 524,284 $
62 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 288,000 22,255,170,367 Rls. 529,886 $
63 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 288,000 22,246,222,082 Rls. 529,672 $
64 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 32,540 21,824,713,250 Rls. 519,637 $
65 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 71,400 21,706,727,112 Rls. 516,827 $
66 6 1397 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 12,145 21,672,191,736 Rls. 516,005 $
67 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 987,908 21,652,960,707 Rls. 515,546 $
68 3 1397 قزوين امارات متحده عربي 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 24,236 21,536,280,000 Rls. 511,029 $
69 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,069 21,209,813,210 Rls. 504,996 $
70 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 273,000 21,168,998,964 Rls. 504,024 $
71 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 71,400 21,038,715,894 Rls. 495,495 $
72 6 1397 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 71,375 21,031,439,770 Rls. 495,324 $
73 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 330,000 20,428,762,377 Rls. 486,399 $
74 1 1397 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 16,695 20,212,141,130 Rls. 541,520 $
75 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 26,820 19,983,955,257 Rls. 475,808 $
76 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,516 19,863,338,342 Rls. 472,585 $
77 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده، براي اشعه ا يکس، عکسبردا ري نشده 19,184 19,701,302,880 Rls. 469,079 $
78 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 61,936 19,460,711,862 Rls. 463,350 $
79 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 20,524 19,124,770,841 Rls. 455,353 $
80 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 40112020 با سايز 5/22 R 65-385 93,420 19,074,296,692 Rls. 454,150 $
81 6 1397 قزوين امارات متحده عربي 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 44,354 18,846,124,264 Rls. 448,717 $
82 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 30,240 18,568,232,346 Rls. 442,101 $
83 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 23,880 18,420,663,533 Rls. 433,912 $
84 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 20,843 18,283,096,704 Rls. 435,312 $
85 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 148,077 17,905,164,690 Rls. 426,313 $
86 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 37039000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد 57,903 17,898,905,000 Rls. 426,165 $
87 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 144,766 17,716,696,590 Rls. 421,826 $
88 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 76,301 17,479,626,310 Rls. 409,542 $
89 1 1397 قزوين امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 837,600 17,203,774,488 Rls. 456,458 $
90 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 8,696 17,113,435,200 Rls. 407,463 $
91 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 134,039 17,039,483,072 Rls. 405,702 $
92 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 120,000 16,617,369,600 Rls. 395,652 $
93 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 20,507 16,121,194,410 Rls. 383,838 $
94 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 5,473 16,043,964,224 Rls. 381,999 $
95 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 219,400 15,842,638,276 Rls. 377,205 $
96 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگراف 2,333 15,629,413,184 Rls. 372,130 $
97 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 16,343 15,609,610,170 Rls. 362,172 $
98 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 217,500 15,485,268,825 Rls. 368,697 $
99 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 20,542 15,476,291,222 Rls. 368,483 $
100 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 15,457,872,345 Rls. 368,045 $
مجموع کل
4,354,702,758,438 ريال
مجموع کل
104,051,492 دلار