آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (فولاد مبارکه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 167,455 239,160,369,000 Rls. 5,694,294 $
2 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 525,454 214,898,890,636 Rls. 5,116,638 $
3 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 231,181 99,063,214,943 Rls. 2,358,646 $
4 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85143000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 47,288 93,348,309,000 Rls. 2,222,579 $
5 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 23,768 87,084,922,968 Rls. 2,064,711 $
6 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 39,114 75,036,128,709 Rls. 1,786,575 $
7 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 32,641 72,672,659,814 Rls. 1,730,302 $
8 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 118,436 64,001,563,122 Rls. 1,523,846 $
9 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 122,163 59,270,018,109 Rls. 1,411,193 $
10 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 118,068 57,645,265,252 Rls. 1,370,208 $
11 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 23,556 56,237,096,585 Rls. 1,338,978 $
12 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 74,865 47,071,533,314 Rls. 1,120,751 $
13 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 13,529 35,603,169,739 Rls. 847,694 $
14 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 85,107 35,501,077,886 Rls. 908,126 $
15 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 21,960 30,439,490,928 Rls. 724,750 $
16 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 222,240 25,940,354,370 Rls. 617,628 $
17 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 49,065 23,206,849,996 Rls. 552,544 $
18 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38160090 ساير 660,160 22,541,329,075 Rls. 536,698 $
19 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,447 21,219,032,830 Rls. 512,357 $
20 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 33,561 16,512,426,764 Rls. 383,118 $
21 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 342,397 16,224,848,000 Rls. 385,571 $
22 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 51,008 16,037,329,069 Rls. 365,482 $
23 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 122,400 13,952,041,884 Rls. 332,191 $
24 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38249990 سایر 319,000 13,461,988,610 Rls. 316,306 $
25 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38249990 سایر 487,440 13,220,321,083 Rls. 329,855 $
26 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 104,400 12,098,554,776 Rls. 288,061 $
27 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 29161500 اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آن ها 100,280 12,053,894,667 Rls. 286,452 $
28 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38249990 سایر 260,800 11,304,588,749 Rls. 269,156 $
29 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 2,216 10,516,034,291 Rls. 250,382 $
30 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38249990 سایر 239,200 10,482,344,871 Rls. 249,579 $
31 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 64,800 9,893,200,000 Rls. 235,105 $
32 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 12,087 9,743,017,104 Rls. 231,977 $
33 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38160090 ساير 2,000,000 9,714,480,000 Rls. 231,298 $
34 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 4,400 9,234,732,416 Rls. 219,875 $
35 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 4,400 8,761,331,520 Rls. 208,603 $
36 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 72,000 8,557,449,120 Rls. 203,749 $
37 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 893 8,446,499,827 Rls. 201,107 $
38 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 49,030 8,359,028,000 Rls. 198,349 $
39 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 1,377 8,333,624,860 Rls. 198,420 $
40 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 970 7,377,929,008 Rls. 175,665 $
41 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 812 7,085,843,528 Rls. 175,102 $
42 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 58 7,057,502,144 Rls. 168,036 $
43 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 2,050 6,366,927,204 Rls. 151,594 $
44 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,410 6,183,326,700 Rls. 147,222 $
45 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 1,252 5,969,484,528 Rls. 156,468 $
46 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 60,000 5,652,622,800 Rls. 134,586 $
47 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 4,600 5,446,149,720 Rls. 144,002 $
48 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 25051090 ساير شن و ماسه هاي سيليسي و کوارتزي غير مذكور در تعرفه 25051010 1,000,000 5,045,532,000 Rls. 119,903 $
49 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 1,435 4,983,865,700 Rls. 118,663 $
50 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 3,160 4,936,607,412 Rls. 117,538 $
51 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 37,368 4,813,973,856 Rls. 114,618 $
52 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 5,248 4,752,730,400 Rls. 113,160 $
53 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,669 4,698,787,574 Rls. 111,875 $
54 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 4,980 4,529,442,915 Rls. 107,844 $
55 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 2,940 4,480,452,738 Rls. 106,677 $
56 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 372 4,163,337,500 Rls. 99,127 $
57 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 4,158 4,069,532,080 Rls. 96,894 $
58 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 72124090 ساير نوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 74,074 3,644,136,356 Rls. 86,765 $
59 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 4 3,573,339,000 Rls. 85,080 $
60 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,137 3,529,142,032 Rls. 84,027 $
61 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 390 3,277,139,360 Rls. 78,027 $
62 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 6,850 3,161,159,040 Rls. 75,266 $
63 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 470 2,985,774,816 Rls. 71,090 $
64 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 17 2,704,925,800 Rls. 64,403 $
65 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84129000 اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280 4,330 2,699,736,330 Rls. 64,279 $
66 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 40094200 لوله و شيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده با ساير مواد با لوازم و ملحقات 1,240 2,669,338,200 Rls. 63,556 $
67 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 351 2,549,626,000 Rls. 60,705 $
68 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38101090 خمير و پودرهاي لحيم کاري و جوشکاري مرکب ا ز فلز و ساير مواد 20,200 2,460,995,440 Rls. 58,595 $
69 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84122100 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها) 1,375 2,315,403,332 Rls. 61,222 $
70 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 29161500 اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آن ها 18,400 2,151,362,592 Rls. 51,223 $
71 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 29161500 اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آن ها 18,400 2,129,766,696 Rls. 50,709 $
72 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 707 2,044,774,882 Rls. 54,238 $
73 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 1,204 1,998,233,520 Rls. 53,012 $
74 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 1,521 1,955,575,224 Rls. 46,561 $
75 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 28199090 سايراکسيدهاي و هيدروکسيدهاي کروم بجز اکسيد کروم و تري اکسيد کروم 20,000 1,894,155,000 Rls. 45,099 $
76 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 481 1,774,003,660 Rls. 47,072 $
77 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 5,760 1,764,096,922 Rls. 42,002 $
78 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 40094200 لوله و شيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده با ساير مواد با لوازم و ملحقات 1,190 1,704,987,648 Rls. 40,595 $
79 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 211 1,703,719,528 Rls. 40,565 $
80 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 287 1,656,202,579 Rls. 39,433 $
81 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 305 1,539,689,866 Rls. 40,855 $
82 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 244 1,521,292,392 Rls. 36,221 $
83 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 20 1,483,935,162 Rls. 35,332 $
84 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 28199090 سايراکسيدهاي و هيدروکسيدهاي کروم بجز اکسيد کروم و تري اکسيد کروم 20,000 1,465,474,600 Rls. 34,756 $
85 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 2,066 1,462,344,393 Rls. 34,818 $
86 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 847 1,455,502,790 Rls. 34,655 $
87 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 390 1,452,762,540 Rls. 34,590 $
88 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84836000 كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 725 1,392,627,516 Rls. 33,157 $
89 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 772 1,390,742,440 Rls. 36,589 $
90 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 438 1,352,414,520 Rls. 32,201 $
91 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84836000 كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 967 1,348,060,320 Rls. 32,097 $
92 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84122100 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها) 1,300 1,263,382,812 Rls. 30,081 $
93 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 346 1,262,197,860 Rls. 30,052 $
94 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84099920 اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز 160 1,151,552,511 Rls. 27,418 $
95 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 24 1,143,624,000 Rls. 27,229 $
96 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 14 1,074,415,606 Rls. 28,509 $
97 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 28199090 سايراکسيدهاي و هيدروکسيدهاي کروم بجز اکسيد کروم و تري اکسيد کروم 15,000 1,067,503,050 Rls. 25,417 $
98 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 59 1,057,803,180 Rls. 25,186 $
99 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 380 1,057,595,400 Rls. 25,181 $
100 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 1,368 1,053,287,040 Rls. 25,078 $
مجموع کل
1,766,806,861,649 ريال
مجموع کل
42,175,074 دلار