آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فولاد مبارکه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,800,000 205,067,477,810 Rls. 4,882,559 $
2 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,604,000 190,459,252,983 Rls. 4,534,744 $
3 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 200,054 173,976,147,460 Rls. 4,142,289 $
4 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 200,007 164,629,390,641 Rls. 3,919,747 $
5 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,680,000 122,519,869,870 Rls. 2,917,139 $
6 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 125,020 104,623,000,000 Rls. 2,464,041 $
7 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 100,006 85,229,396,457 Rls. 2,029,271 $
8 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 588,000 42,649,057,786 Rls. 1,015,454 $
9 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 3,609 11,920,229,186 Rls. 280,081 $
10 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,130 9,016,587,651 Rls. 214,681 $
11 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 139,997 8,610,873,973 Rls. 205,021 $
12 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 563 8,501,521,952 Rls. 202,417 $
13 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 160 8,245,736,067 Rls. 196,327 $
14 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 68061010 توده از الیاف سرامیک و همچنین نبافته­ها از الیاف سرامیک به شکل تخته. پتو و اشکال همانند 30,358 7,414,055,649 Rls. 176,525 $
15 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 72029100 فروتيتانيوم و فرو سيليكوتيتانيوم 39,911 6,384,259,697 Rls. 152,006 $
16 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 3,068 5,946,610,096 Rls. 141,586 $
17 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 3,700 5,854,372,446 Rls. 139,390 $
18 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 29,514 4,161,675,045 Rls. 94,842 $
19 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,080 3,552,176,198 Rls. 84,576 $
20 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 7,946 3,377,002,823 Rls. 80,405 $
21 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 19,307 3,208,051,993 Rls. 76,382 $
22 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 85044050 کنترل دور موتورInverter 612 2,591,070,468 Rls. 61,692 $
23 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,044 1,542,415,472 Rls. 36,724 $
24 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 3,350 1,495,010,763 Rls. 35,595 $
25 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,170 1,470,165,134 Rls. 35,004 $
26 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84122900 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک (غير ازحرکت خطي) 93 708,154,799 Rls. 16,861 $
27 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 27101920 گريس 3,600 654,914,339 Rls. 15,593 $
28 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 48 532,693,541 Rls. 12,683 $
29 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 223 474,335,914 Rls. 11,294 $
30 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84136090 ساير تلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي، پره اي وپره پيستوني و حلزوني 90 441,021,633 Rls. 10,501 $
31 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 120 362,999,340 Rls. 8,643 $
32 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84131900 تلمبه مايعات مجهز بوسيله ا ندا زه گيري يا طراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري، غير از رديف 84131100 211 323,894,779 Rls. 7,712 $
33 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84122100 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها) 500 280,682,664 Rls. 6,683 $
34 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 6 265,267,213 Rls. 6,316 $
35 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 27101920 گريس 650 254,483,920 Rls. 6,059 $
36 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84136030 تلمبه هاي حلزوني 40 208,159,439 Rls. 4,956 $
37 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 35 168,892,187 Rls. 4,021 $
38 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 70 168,550,348 Rls. 4,013 $
39 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 3 165,394,285 Rls. 3,938 $
40 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 146 104,194,460 Rls. 2,481 $
41 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 7 50,954,005 Rls. 1,213 $
42 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 9 39,180,382 Rls. 933 $
43 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 150 27,668,077 Rls. 659 $
44 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 2 10,886,398 Rls. 259 $
45 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 28 2,837,273 Rls. 68 $
مجموع کل
1,187,690,572,616 ريال
مجموع کل
28,243,384 دلار
[1]