آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (فولاد مبارکه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 168,782 118,250,000,000 Rls. 2,778,440 $
2 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 92,308 117,779,710,220 Rls. 2,804,279 $
3 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 4,283 113,471,000,000 Rls. 2,701,697 $
4 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 27,795 72,050,210,420 Rls. 1,715,481 $
5 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 72,360 61,627,391,285 Rls. 1,467,319 $
6 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 40,100 60,966,913,611 Rls. 1,451,594 $
7 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 745 54,096,787,606 Rls. 1,288,018 $
8 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84253130 انواع وينچ (hoists) باظرفيت 10تن و بالاتر، با موتوربرقي 54,324 50,686,428,870 Rls. 1,206,820 $
9 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 17,639 37,430,092,281 Rls. 891,193 $
10 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84836000 كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 71,191 22,741,186,912 Rls. 541,457 $
11 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 953 22,647,812,165 Rls. 539,234 $
12 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 6,551 21,835,369,279 Rls. 519,889 $
13 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38249990 سایر 506,400 20,360,239,200 Rls. 484,767 $
14 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 10,650 19,128,203,299 Rls. 455,433 $
15 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 18,640 19,124,194,701 Rls. 454,472 $
16 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 3,783 18,835,472,685 Rls. 448,464 $
17 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 6,394 18,347,771,997 Rls. 436,851 $
18 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38160090 ساير 335,333 17,326,469,844 Rls. 412,536 $
19 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 82,623 15,968,240,916 Rls. 366,089 $
20 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 18,600 14,650,155,828 Rls. 348,813 $
21 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 1,375 14,132,650,875 Rls. 336,492 $
22 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 3,330 13,848,126,902 Rls. 329,090 $
23 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 10,899 13,798,587,381 Rls. 328,538 $
24 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 98,174 13,399,642,030 Rls. 319,039 $
25 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 4,990 12,503,707,776 Rls. 297,707 $
26 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38160090 ساير 240,007 12,413,027,663 Rls. 295,549 $
27 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38249990 سایر 246,400 12,245,340,800 Rls. 291,556 $
28 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 27101920 گريس 47,520 10,720,221,048 Rls. 254,701 $
29 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38160090 ساير 186,020 10,152,268,368 Rls. 241,720 $
30 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38160090 ساير 200,660 9,828,619,033 Rls. 234,015 $
31 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 3,508 9,609,611,645 Rls. 228,800 $
32 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 8,438 9,408,469,770 Rls. 224,012 $
33 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 7,394 9,229,812,870 Rls. 219,757 $
34 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84836000 كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 26,622 8,124,530,601 Rls. 193,441 $
35 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 295 7,905,491,900 Rls. 179,304 $
36 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 7,894 7,874,202,627 Rls. 187,480 $
37 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38160090 ساير 119,980 7,854,200,073 Rls. 187,005 $
38 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 27101920 گريس 31,680 7,377,298,560 Rls. 175,650 $
39 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 4,069 7,254,146,564 Rls. 172,718 $
40 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 5,023 7,224,368,178 Rls. 172,008 $
41 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 46,657 7,088,768,284 Rls. 188,061 $
42 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 280 6,891,943,402 Rls. 161,935 $
43 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 225 6,532,622,762 Rls. 155,539 $
44 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 17,491 6,462,498,900 Rls. 147,277 $
45 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,880 6,276,506,896 Rls. 149,441 $
46 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 6,950 5,889,227,064 Rls. 140,220 $
47 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84129000 اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280 3,150 5,742,574,200 Rls. 152,375 $
48 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 44 5,719,459,820 Rls. 136,178 $
49 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 7,506 5,610,495,000 Rls. 130,174 $
50 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 342 5,351,137,980 Rls. 127,408 $
51 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 3,300 5,316,858,909 Rls. 126,592 $
52 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,598 5,243,258,058 Rls. 124,839 $
53 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 3,950 5,182,420,242 Rls. 123,391 $
54 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 4,119 4,905,558,626 Rls. 116,799 $
55 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 4,247 4,744,237,600 Rls. 112,958 $
56 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 443 4,664,615,812 Rls. 111,062 $
57 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 21 4,281,149,223 Rls. 101,932 $
58 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85469020 بوشینگ خازنی مخصوص ترانس با ظرفیت kv 63 لغایت kv 420 270 4,186,649,994 Rls. 99,682 $
59 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 82081000 کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 4,131 4,168,091,111 Rls. 99,240 $
60 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 980 4,159,374,834 Rls. 99,033 $
61 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 38,445 3,900,573,505 Rls. 92,871 $
62 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 14 3,873,106,000 Rls. 92,217 $
63 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 133 3,779,715,686 Rls. 89,993 $
64 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 27101920 گريس 16,380 3,778,114,752 Rls. 89,956 $
65 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 27101920 گريس 15,840 3,761,951,040 Rls. 89,570 $
66 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 27101920 گريس 15,840 3,686,238,072 Rls. 84,007 $
67 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 413 3,661,338,738 Rls. 87,174 $
68 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 27101920 گريس 15,840 3,518,193,600 Rls. 83,767 $
69 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84129000 اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280 3,740 3,399,180,600 Rls. 80,933 $
70 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 73072200 زا نوئي، مهره، ماسوره حديده شده، ا زفولادزنگ نزن. 615 3,200,938,020 Rls. 76,213 $
71 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 287 3,126,404,174 Rls. 74,438 $
72 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 70199091 لوله (غلاف) عايق ا لکتريکي وحرا رتي از الياف شيشه اي 1,956 3,117,323,532 Rls. 74,222 $
73 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 164 3,027,462,531 Rls. 72,082 $
74 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,940 3,015,638,100 Rls. 71,801 $
75 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 8 2,919,921,749 Rls. 69,522 $
76 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 147 2,909,746,753 Rls. 69,280 $
77 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 38 2,779,108,731 Rls. 66,168 $
78 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 40101200 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با مواد نسجي 6,400 2,672,234,606 Rls. 63,625 $
79 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84841090 سايردرزگير و وا شرها ا ز ورقه فلزي، توا م با مواد ديگريا ا زچند لايه، فلزغير مذکور در جاي ديگر 400 2,609,405,780 Rls. 62,129 $
80 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 41 2,376,073,360 Rls. 56,573 $
81 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,730 2,374,444,800 Rls. 56,534 $
82 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,605 2,374,038,018 Rls. 56,524 $
83 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,100 2,333,071,715 Rls. 55,549 $
84 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 40101200 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با مواد نسجي 2,635 2,261,096,585 Rls. 53,836 $
85 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 1,800 2,238,608,379 Rls. 53,300 $
86 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 78 2,234,452,487 Rls. 53,201 $
87 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 375 2,125,969,955 Rls. 50,618 $
88 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,870 1,999,991,696 Rls. 47,619 $
89 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85052000 کوپلينگ ها، کلاج ها و ترمزهاي الکترومغناطيسي 217 1,990,425,193 Rls. 47,391 $
90 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85354090 برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر 511 1,936,474,414 Rls. 46,107 $
91 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 740 1,850,557,104 Rls. 44,061 $
92 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 51,767 1,812,061,928 Rls. 43,144 $
93 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 325 1,786,190,740 Rls. 42,528 $
94 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 2,225 1,782,091,462 Rls. 42,431 $
95 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 500 1,757,564,887 Rls. 41,847 $
96 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 40101200 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با مواد نسجي 1,025 1,755,092,071 Rls. 41,788 $
97 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 73202000 فنر مارپيچ 820 1,729,380,845 Rls. 41,176 $
98 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 22 1,667,195,770 Rls. 39,695 $
99 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 85479000 قطعات اتصال عايق، براي دستگاه هاي برقي، لوله ها و قطعات اتصال ان براي سيم كشي، غير مذكور در جاي ديگر 575 1,661,202,197 Rls. 39,552 $
100 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان آلمان 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 600 1,630,812,612 Rls. 38,829 $
مجموع کل
1,315,058,816,687 ريال
مجموع کل
31,267,835 دلار