آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 1,463 61,713,019,428 Rls. 1,466,564 $
2 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 1,104 37,676,572,241 Rls. 999,443 $
3 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84119100 اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپرا پلرها 998 36,268,652,735 Rls. 841,500 $
4 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 3,316 29,725,384,999 Rls. 706,532 $
5 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 3,667 28,154,135,663 Rls. 681,987 $
6 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 230 27,215,440,000 Rls. 645,788 $
7 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,944 24,480,917,550 Rls. 572,385 $
8 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 384 18,636,726,638 Rls. 492,774 $
9 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 746 18,537,133,334 Rls. 441,361 $
10 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 1,622 16,856,909,674 Rls. 401,355 $
11 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 3,033 16,038,470,240 Rls. 428,652 $
12 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 862 11,685,885,890 Rls. 274,273 $
13 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 30064050 كامپوزيت 510 10,903,765,917 Rls. 288,307 $
14 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 30064050 كامپوزيت 252 10,408,593,953 Rls. 275,214 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 381 9,940,627,933 Rls. 236,682 $
16 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,680 9,734,753,280 Rls. 231,780 $
17 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 950 9,731,428,517 Rls. 257,310 $
18 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 211 8,962,150,578 Rls. 212,509 $
19 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 1,245 8,462,017,126 Rls. 200,713 $
20 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 1,200 8,349,394,464 Rls. 196,179 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 85258090 ساير 795 7,635,158,500 Rls. 180,628 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 398 7,354,199,717 Rls. 175,100 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,100 6,989,882,372 Rls. 166,426 $
24 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 103 6,128,399,913 Rls. 139,662 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 30064050 كامپوزيت 127 5,624,766,420 Rls. 132,161 $
26 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 1,100 5,194,453,980 Rls. 123,677 $
27 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 600 5,138,568,000 Rls. 116,547 $
28 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 64 4,968,600,000 Rls. 118,300 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 239 4,886,716,400 Rls. 114,819 $
30 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 680 4,723,982,817 Rls. 112,476 $
31 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 248 4,585,167,527 Rls. 109,171 $
32 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,143 4,329,225,000 Rls. 102,674 $
33 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 117 4,329,180,947 Rls. 102,688 $
34 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,512 4,244,226,336 Rls. 113,436 $
35 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 1,587 4,172,777,500 Rls. 110,333 $
36 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 724 4,137,902,042 Rls. 111,309 $
37 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 300 4,031,922,804 Rls. 95,998 $
38 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 109 3,900,518,000 Rls. 92,870 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 350 3,796,723,800 Rls. 86,525 $
40 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 1,050 3,716,240,000 Rls. 93,372 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 77 3,509,177,487 Rls. 83,393 $
42 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,250 3,375,756,305 Rls. 80,375 $
43 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 38089930 فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 424 3,348,357,570 Rls. 79,722 $
44 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 96084000 مدادهاي خودکار يا نوكي 3,590 3,304,612,924 Rls. 77,646 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 97 3,237,345,388 Rls. 76,911 $
46 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 586 3,220,475,580 Rls. 76,678 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 690 3,019,898,764 Rls. 71,902 $
48 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90189040 انکوباتور نوزاد (INFANT INCUBATOR) 602 3,013,443,440 Rls. 71,749 $
49 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 85258090 ساير 950 2,952,134,450 Rls. 70,289 $
50 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 39191020 شبرنگ به صورت رول با پهناي حداكثر 20 سانتيمتر 2,496 2,924,160,952 Rls. 68,869 $
51 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90219020 شنت مغزي 50 2,829,054,392 Rls. 64,164 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 2,589 2,817,484,428 Rls. 66,955 $
53 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 343 2,633,846,021 Rls. 62,031 $
54 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر براي شمارش گلبولهاي خون 710 2,039,941,200 Rls. 54,129 $
55 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10 2,022,062,840 Rls. 47,511 $
56 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 100 2,017,993,661 Rls. 47,527 $
57 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 570 1,997,606,250 Rls. 52,819 $
58 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10 1,994,751,780 Rls. 47,191 $
59 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 383 1,962,375,223 Rls. 51,888 $
60 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 26 1,910,700,000 Rls. 45,000 $
61 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 57 1,894,734,708 Rls. 43,180 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 182 1,818,984,108 Rls. 43,309 $
63 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90275090 دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري 69 1,797,000,368 Rls. 42,786 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 49 1,728,703,152 Rls. 41,160 $
65 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 24 1,721,714,734 Rls. 48,058 $
66 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 6 1,683,356,608 Rls. 39,924 $
67 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 476 1,681,637,518 Rls. 40,039 $
68 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90189040 انکوباتور نوزاد (INFANT INCUBATOR) 269 1,665,919,719 Rls. 43,220 $
69 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 18 1,661,770,715 Rls. 39,313 $
70 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 278 1,624,336,752 Rls. 43,694 $
71 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 35 1,593,468,310 Rls. 42,133 $
72 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,221 1,550,253,250 Rls. 40,990 $
73 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 713 1,514,559,200 Rls. 40,480 $
74 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84821000 بلبرينگ. 548 1,503,652,602 Rls. 35,801 $
75 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 634 1,466,349,500 Rls. 34,913 $
76 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 38 1,434,720,000 Rls. 34,160 $
77 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر 471 1,430,839,608 Rls. 33,952 $
78 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 35040000 پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 10 1,374,032,880 Rls. 32,715 $
79 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 363 1,284,518,691 Rls. 30,486 $
80 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 175 1,245,921,204 Rls. 33,515 $
81 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90275090 دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري 59 1,223,702,033 Rls. 28,131 $
82 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84662000 قطعه کارگيربراي ماشين هاي ا بزا ر 550 1,197,479,200 Rls. 33,212 $
83 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 70 1,120,472,315 Rls. 26,671 $
84 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 52 1,114,670,059 Rls. 26,540 $
85 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 97 1,070,717,970 Rls. 25,330 $
86 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84679900 ساير اجزاء و قطعات ا بزا ربراي کارکردن دردست، در جاي ديگر مذکور نباشد 89 1,059,736,972 Rls. 25,232 $
87 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 83 1,042,399,511 Rls. 24,819 $
88 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 32121000 ورقه هاي داغ زني 680 979,612,240 Rls. 23,324 $
89 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 354 973,161,020 Rls. 25,818 $
90 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 28230000 اکسيدهاي تيتان 1,000 962,050,000 Rls. 22,816 $
91 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 173 955,062,900 Rls. 22,740 $
92 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 79 929,958,000 Rls. 21,092 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 93 924,877,680 Rls. 24,796 $
94 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90273010 اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 41 859,350,000 Rls. 20,422 $
95 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90221310 دستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 200 843,436,615 Rls. 20,082 $
96 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 98870223 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 985 809,277,808 Rls. 19,232 $
97 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 133 799,827,000 Rls. 19,043 $
98 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,782 794,346,000 Rls. 18,913 $
99 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 53 791,889,000 Rls. 18,854 $
100 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 20 763,112,883 Rls. 18,053 $
مجموع کل
608,393,383,723 ريال
مجموع کل
14,795,177 دلار