آمار کل " واردات از" کشور (هنگ کنگ) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,067 82,336,950,958 Rls. 1,936,514 $
2 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 4,972 64,188,650,000 Rls. 1,495,000 $
3 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 30043110 داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 8,000 60,656,400,000 Rls. 1,671,482 $
4 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,232 59,161,898,080 Rls. 1,403,103 $
5 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,488 41,811,215,763 Rls. 995,506 $
6 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 713 39,528,876,267 Rls. 900,821 $
7 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,391 35,618,483,550 Rls. 943,092 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 2,497 32,625,000,000 Rls. 750,000 $
9 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90304000 دستگاه ها براي سنجش يا کنترل، طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلا هيپومتر، کردومتر، ديستورسيومتر، پسوفومتر 255 25,953,998,000 Rls. 609,698 $
10 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85258090 ساير 1,725 25,004,333,703 Rls. 588,770 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,170 20,221,625,919 Rls. 461,274 $
12 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 593 18,635,961,002 Rls. 438,213 $
13 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90301000 الات و دستگاه هاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 1,018 17,640,000,000 Rls. 420,000 $
14 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 732 16,377,900,000 Rls. 384,819 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 565 15,812,897,520 Rls. 369,307 $
16 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 528 15,638,873,432 Rls. 372,354 $
17 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 91012900 ساعت مچي غير برقي بدون کوک خودکار (با قاب از فلزات گرانبها يا از فلزات معمولي با روكش يا پوشش فلز گرانبها) 2,818 14,460,857,720 Rls. 382,570 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,200 13,899,314,000 Rls. 329,813 $
19 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 20,830 13,271,785,861 Rls. 348,421 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 674 13,208,946,373 Rls. 316,288 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 836 12,508,364,371 Rls. 385,031 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 17,854 11,710,891,368 Rls. 278,832 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 91012900 ساعت مچي غير برقي بدون کوک خودکار (با قاب از فلزات گرانبها يا از فلزات معمولي با روكش يا پوشش فلز گرانبها) 2,693 11,604,675,000 Rls. 269,250 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 288 11,391,874,200 Rls. 271,235 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 1,065 11,136,895,055 Rls. 261,440 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85176190 ساير دستگاه ها براي ارسال يا دريافت صدا و غيره، غير مذكور 210 10,833,077,600 Rls. 258,964 $
27 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 230 10,468,512,980 Rls. 271,172 $
28 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 225 10,360,910,546 Rls. 244,016 $
29 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 421 9,865,346,600 Rls. 228,686 $
30 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,521 9,519,624,764 Rls. 225,781 $
31 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 791 8,234,215,060 Rls. 186,759 $
32 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 30 8,040,713,464 Rls. 190,826 $
33 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 250 7,620,265,000 Rls. 179,469 $
34 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 200 6,934,293,000 Rls. 162,130 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 91012900 ساعت مچي غير برقي بدون کوک خودکار (با قاب از فلزات گرانبها يا از فلزات معمولي با روكش يا پوشش فلز گرانبها) 1,067 6,768,086,200 Rls. 160,540 $
36 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85044010 انواع مبدلهاي dc/ dc الکترونيکي (HYBRID) با ورودي و خروجي صفر ا لي صد ولت و قدرت کمتر از 150 وات 95 6,696,097,230 Rls. 159,022 $
37 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 979 6,327,015,200 Rls. 167,852 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 441 6,150,618,022 Rls. 163,905 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 304 5,949,170,519 Rls. 134,946 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 1,013 5,868,448,611 Rls. 139,887 $
41 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 380 5,827,854,800 Rls. 138,758 $
42 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 145 5,675,469,840 Rls. 134,281 $
43 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 860 5,585,544,550 Rls. 132,867 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 21069080 مكمل غذايي 6,500 5,550,322,637 Rls. 131,899 $
45 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 21069080 مكمل غذايي 4,300 5,517,082,314 Rls. 131,008 $
46 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85171210 گوشي تلفن همراه 596 5,439,823,200 Rls. 129,519 $
47 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,600 5,389,408,464 Rls. 144,399 $
48 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 210 5,301,665,050 Rls. 123,008 $
49 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 32121000 ورقه هاي داغ زني 2,496 5,203,699,200 Rls. 118,589 $
50 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 91012900 ساعت مچي غير برقي بدون کوک خودکار (با قاب از فلزات گرانبها يا از فلزات معمولي با روكش يا پوشش فلز گرانبها) 2,242 5,041,932,000 Rls. 120,046 $
51 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 754 4,981,195,160 Rls. 117,315 $
52 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 180 4,973,733,900 Rls. 116,290 $
53 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 100 4,872,814,800 Rls. 130,237 $
54 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,179 4,776,519,998 Rls. 128,060 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84821000 بلبرينگ. 9,230 4,751,040,000 Rls. 113,120 $
56 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 68 4,545,912,000 Rls. 108,236 $
57 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 117 4,429,375,420 Rls. 105,014 $
58 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 38123990 ساير 1,000 4,352,896,000 Rls. 99,200 $
59 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 23 4,322,287,938 Rls. 102,480 $
60 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 2,132 4,300,875,200 Rls. 100,760 $
61 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 435 4,163,460,000 Rls. 99,130 $
62 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 73 3,909,371,756 Rls. 88,714 $
63 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 30 3,899,028,000 Rls. 92,834 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 292 3,885,210,000 Rls. 92,505 $
65 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 148 3,627,413,618 Rls. 86,367 $
66 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 249 3,468,779,728 Rls. 82,590 $
67 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 123 3,388,789,431 Rls. 80,685 $
68 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90299000 اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 822 3,171,856,073 Rls. 83,867 $
69 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 41 3,155,101,472 Rls. 79,241 $
70 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 1,141 3,146,633,275 Rls. 74,544 $
71 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 11,535 3,144,961,950 Rls. 73,953 $
72 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 230 3,072,420,890 Rls. 71,924 $
73 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 432 2,954,722,050 Rls. 69,425 $
74 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90021100 عدسي شيئي سوا رشده، ا زهرماده، براي دوربين عکاسي، پروژکتور يا دستگاه هاي بزرگ کردن عكس 297 2,933,033,718 Rls. 69,086 $
75 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 860 2,929,145,364 Rls. 69,504 $
76 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 72 2,921,191,200 Rls. 69,280 $
77 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 91012900 ساعت مچي غير برقي بدون کوک خودکار (با قاب از فلزات گرانبها يا از فلزات معمولي با روكش يا پوشش فلز گرانبها) 786 2,775,610,400 Rls. 63,286 $
78 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 95 2,749,757,175 Rls. 63,453 $
79 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 174 2,724,169,600 Rls. 72,678 $
80 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 50 2,696,182,650 Rls. 64,195 $
81 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 568 2,684,609,805 Rls. 62,651 $
82 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 2 2,557,809,600 Rls. 60,900 $
83 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 155 2,554,453,512 Rls. 60,820 $
84 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 244 2,549,235,674 Rls. 59,892 $
85 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90181190 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 144 2,460,189,825 Rls. 57,941 $
86 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 29375000 پروستاگلاندينها، ترومبوگسآن ها و لوكوترينها، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 0 2,407,574,400 Rls. 64,548 $
87 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 31 2,400,661,725 Rls. 55,188 $
88 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85269190 ساير دستگاه هاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 52 2,320,211,802 Rls. 53,338 $
89 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 189 2,300,572,098 Rls. 54,671 $
90 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 165 2,294,540,820 Rls. 53,238 $
91 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85258090 ساير 500 2,184,412,830 Rls. 52,010 $
92 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 3,234 2,097,499,324 Rls. 49,774 $
93 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 151 2,089,453,695 Rls. 47,391 $
94 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85354090 برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر 290 1,979,226,816 Rls. 52,899 $
95 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 135 1,948,867,855 Rls. 46,402 $
96 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84805000 قالب براي شيشه. 1,504 1,928,610,859 Rls. 51,546 $
97 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,141 1,914,439,073 Rls. 45,581 $
98 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 63079090 ساير اشياءدوخته و مهيا و همچنين ا لگوي لباس غير مذکور در جاي ديگر 68 1,893,600,000 Rls. 45,000 $
99 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها، امپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها 15 1,813,108,440 Rls. 42,894 $
100 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 223 1,798,506,000 Rls. 42,550 $
مجموع کل
1,013,776,937,912 ريال
مجموع کل
24,488,369 دلار