آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,094 151,511,377,102 Rls. 3,484,997 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,458 78,324,938,428 Rls. 1,864,880 $
3 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 5,548 69,900,819,476 Rls. 1,696,591 $
4 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,144 68,675,664,186 Rls. 1,634,290 $
5 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30022000 واكسنها براي پزشكي 4,917 61,481,630,800 Rls. 1,631,215 $
6 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 18,187 56,590,891,287 Rls. 1,346,382 $
7 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 12,341 40,845,037,255 Rls. 956,216 $
8 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 11,076 40,174,216,176 Rls. 1,062,596 $
9 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 223 39,370,297,930 Rls. 1,042,836 $
10 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90181190 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 1,842 34,315,774,000 Rls. 808,190 $
11 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,623 32,841,861,861 Rls. 772,295 $
12 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,800 32,702,325,000 Rls. 764,409 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 267 30,696,155,000 Rls. 721,244 $
14 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 123 29,970,202,537 Rls. 693,104 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 496 29,248,651,350 Rls. 688,336 $
16 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30022000 واكسنها براي پزشكي 1,159 28,800,916,200 Rls. 685,736 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 7,636 23,200,384,651 Rls. 552,391 $
18 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,024 23,033,238,193 Rls. 535,936 $
19 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,968 22,553,724,543 Rls. 536,993 $
20 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 420 21,641,375,000 Rls. 514,292 $
21 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 6,861 21,293,621,800 Rls. 516,280 $
22 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 782 21,105,198,823 Rls. 483,308 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90278060 دستگاه الايزاو گروه بندي خون تمام اتوماتيك 2,870 19,978,988,817 Rls. 473,829 $
24 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 1,402 18,461,022,330 Rls. 420,546 $
25 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,800 17,901,462,500 Rls. 406,021 $
26 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 984 17,386,034,912 Rls. 413,953 $
27 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 101 17,063,892,451 Rls. 396,712 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,984 17,016,383,321 Rls. 404,359 $
29 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 1,295 16,922,419,800 Rls. 385,652 $
30 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 4,032 15,104,148,400 Rls. 399,952 $
31 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 589 14,750,702,692 Rls. 345,299 $
32 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,653 13,991,069,534 Rls. 369,545 $
33 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 2,017 13,307,005,734 Rls. 316,834 $
34 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,169 12,499,265,100 Rls. 312,213 $
35 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 942 11,636,476,500 Rls. 277,059 $
36 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 240 11,613,250,000 Rls. 307,066 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 826 10,776,574,574 Rls. 255,701 $
38 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 1,662 10,550,346,769 Rls. 248,092 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 765 10,532,144,760 Rls. 245,359 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 253 10,493,911,961 Rls. 253,929 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 1,782 10,396,368,737 Rls. 246,564 $
42 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 793 10,373,950,568 Rls. 246,999 $
43 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 375 10,139,472,000 Rls. 241,416 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 34 10,076,701,290 Rls. 260,549 $
45 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 131 9,958,504,153 Rls. 237,107 $
46 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 861 9,783,422,720 Rls. 262,098 $
47 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 280 9,694,576,800 Rls. 230,823 $
48 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 180 9,510,750,000 Rls. 226,446 $
49 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 713 9,399,857,456 Rls. 223,806 $
50 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,164 9,371,283,317 Rls. 226,630 $
51 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 17 8,901,350,150 Rls. 249,815 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 766 8,791,753,820 Rls. 209,327 $
53 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,471 8,544,273,912 Rls. 200,098 $
54 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90159000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات نقشه بردا ري، مساحي، ترا زگيري، فتوگرا متري، هوا شناسي و غيره مشمول رديف 9015 420 8,439,990,000 Rls. 199,669 $
55 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 600 8,431,219,500 Rls. 200,743 $
56 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 98 8,045,420,040 Rls. 189,038 $
57 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 680 7,979,297,476 Rls. 182,560 $
58 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 710 7,699,488,260 Rls. 184,954 $
59 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 107 7,697,367,000 Rls. 183,271 $
60 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 413 7,637,748,589 Rls. 178,577 $
61 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 1,022 7,549,961,910 Rls. 177,814 $
62 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 558 7,499,008,020 Rls. 200,025 $
63 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 450 7,478,933,000 Rls. 197,751 $
64 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 511 7,228,600,050 Rls. 166,175 $
65 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,350 6,945,623,768 Rls. 184,258 $
66 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 1,950 6,826,308,000 Rls. 162,222 $
67 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 110 6,764,300,414 Rls. 160,508 $
68 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 519 6,525,446,694 Rls. 155,368 $
69 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 252 6,419,419,598 Rls. 152,844 $
70 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 19 6,278,882,968 Rls. 144,051 $
71 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,111 6,208,809,057 Rls. 142,729 $
72 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 170 6,042,313,440 Rls. 141,275 $
73 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 921 5,917,024,184 Rls. 140,882 $
74 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 150 5,726,647,410 Rls. 132,869 $
75 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 74 5,696,636,650 Rls. 133,928 $
76 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 68 5,649,017,200 Rls. 134,244 $
77 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 684 5,598,665,140 Rls. 131,505 $
78 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 221 5,453,726,701 Rls. 129,483 $
79 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 60 5,294,457,920 Rls. 126,059 $
80 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 05111000 اسپرم گاو 4 5,169,876,100 Rls. 118,847 $
81 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 929 5,160,749,247 Rls. 121,258 $
82 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريز و وسايل همانند 360 5,114,650,200 Rls. 116,560 $
83 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 312 4,884,584,600 Rls. 114,769 $
84 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 200 4,875,419,230 Rls. 112,361 $
85 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,800 4,851,674,120 Rls. 112,352 $
86 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 1,151 4,811,230,116 Rls. 127,214 $
87 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 430 4,668,426,000 Rls. 124,774 $
88 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 425 4,513,681,384 Rls. 119,742 $
89 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 10 4,473,833,000 Rls. 105,366 $
90 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 12 4,450,195,200 Rls. 105,957 $
91 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 104 4,402,635,405 Rls. 101,226 $
92 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 95 4,372,193,943 Rls. 104,101 $
93 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 12 4,291,724,291 Rls. 102,184 $
94 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 291 3,863,294,600 Rls. 91,808 $
95 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 248 3,757,324,124 Rls. 89,460 $
96 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,000 3,747,207,420 Rls. 89,219 $
97 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 365 3,718,005,214 Rls. 88,524 $
98 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 338 3,717,930,590 Rls. 85,451 $
99 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 05111000 اسپرم گاو 1 3,680,026,200 Rls. 87,620 $
100 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 7,810 3,668,437,756 Rls. 87,344 $
مجموع کل
1,612,433,078,405 ريال
مجموع کل
38,725,255 دلار