آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 13,685 173,310,197,042 Rls. 4,091,584 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 28,680 159,070,037,956 Rls. 3,787,381 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 9,787 142,767,729,083 Rls. 3,445,119 $
4 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 2,137 126,609,085,390 Rls. 2,961,995 $
5 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 1,678 110,150,815,443 Rls. 2,622,638 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181190 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 5,933 108,908,377,734 Rls. 2,558,938 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 1,561 79,525,871,916 Rls. 1,822,778 $
8 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181110 دستگاه الكتروكارديوگراف 5,200 74,276,012,039 Rls. 1,761,556 $
9 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه 3,079 68,303,616,518 Rls. 1,624,808 $
10 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,167 58,630,312,800 Rls. 1,370,648 $
11 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,172 55,760,400,000 Rls. 1,474,318 $
12 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 317 54,676,139,520 Rls. 1,301,529 $
13 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 11,603 45,109,287,432 Rls. 1,074,030 $
14 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8,786 44,684,778,789 Rls. 1,023,312 $
15 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,726 43,398,277,413 Rls. 986,674 $
16 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 5,264 43,283,168,357 Rls. 1,030,819 $
17 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 3,312 40,635,194,419 Rls. 931,143 $
18 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,671 40,040,788,200 Rls. 929,021 $
19 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,080 38,861,471,305 Rls. 931,376 $
20 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 12,840 36,442,572,800 Rls. 845,535 $
21 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه 2,197 36,256,728,882 Rls. 863,255 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 5,479 36,097,632,175 Rls. 859,468 $
23 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 17,794 36,021,987,955 Rls. 859,816 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 3,984 35,687,763,660 Rls. 867,811 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 3,048 34,805,439,624 Rls. 816,980 $
26 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,473 34,463,394,554 Rls. 820,499 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 7,956 33,791,784,344 Rls. 804,566 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84662000 قطعه کارگيربراي ماشين هاي ا بزا ر 3,327 30,714,617,021 Rls. 729,068 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,378 29,553,436,195 Rls. 697,041 $
30 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 460 28,898,861,736 Rls. 670,508 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 3,125 28,463,461,200 Rls. 677,701 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 5,715 25,849,120,604 Rls. 603,834 $
33 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 1,500 24,703,857,226 Rls. 573,175 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,400 23,805,313,767 Rls. 565,103 $
35 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 159 23,735,162,939 Rls. 558,483 $
36 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 8,338 23,092,574,550 Rls. 553,524 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 7,950 22,612,043,160 Rls. 536,162 $
38 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 379 22,365,113,511 Rls. 532,502 $
39 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 197 22,200,096,833 Rls. 528,500 $
40 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 164 22,050,964,896 Rls. 514,951 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 6,147 21,927,595,154 Rls. 520,037 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 428 21,147,451,053 Rls. 496,743 $
43 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,747 20,937,096,171 Rls. 498,503 $
44 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,454 20,345,087,349 Rls. 484,217 $
45 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 6,200 20,186,402,648 Rls. 471,945 $
46 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 6,904 20,075,692,000 Rls. 455,334 $
47 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,813 19,520,241,877 Rls. 463,409 $
48 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 692 17,756,746,020 Rls. 420,079 $
49 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,488 17,636,986,370 Rls. 466,125 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,040 17,144,060,930 Rls. 398,245 $
51 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 11,630 17,093,012,970 Rls. 453,468 $
52 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 350 16,836,724,398 Rls. 385,210 $
53 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 448 16,727,803,220 Rls. 398,281 $
54 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 260 16,035,571,993 Rls. 381,799 $
55 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,743 15,918,423,828 Rls. 364,947 $
56 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 232 15,916,341,532 Rls. 416,860 $
57 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,135 15,880,044,350 Rls. 420,947 $
58 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 2,345 15,593,017,869 Rls. 412,296 $
59 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 728 14,739,724,070 Rls. 347,227 $
60 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 1,012 14,243,804,140 Rls. 336,657 $
61 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 568 13,991,517,540 Rls. 331,004 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 21069080 مكمل غذايي 5,256 13,845,120,742 Rls. 344,851 $
63 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 335 13,695,763,685 Rls. 356,890 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 1,190 13,257,323,153 Rls. 315,651 $
65 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 2,772 13,231,000,373 Rls. 351,039 $
66 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,294 13,012,338,540 Rls. 304,515 $
67 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 10,700 12,969,485,726 Rls. 308,797 $
68 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 3,730 12,243,606,370 Rls. 323,734 $
69 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 1 11,908,383,435 Rls. 283,533 $
70 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 2,018 11,713,629,178 Rls. 278,895 $
71 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 260 11,365,429,022 Rls. 270,605 $
72 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 1,905 11,349,324,516 Rls. 267,393 $
73 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,349 10,332,498,764 Rls. 262,543 $
74 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 289 10,055,523,432 Rls. 239,417 $
75 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 7,088 9,776,868,905 Rls. 232,781 $
76 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 150 9,706,035,114 Rls. 231,096 $
77 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 1,566 9,675,971,119 Rls. 230,380 $
78 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,961 9,590,927,899 Rls. 222,427 $
79 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 1,398 9,575,945,205 Rls. 220,270 $
80 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 563 9,485,404,549 Rls. 223,396 $
81 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 284 9,460,794,240 Rls. 225,022 $
82 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,025 9,409,054,332 Rls. 219,667 $
83 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 780 9,286,403,883 Rls. 220,804 $
84 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 1,362 9,159,095,180 Rls. 207,973 $
85 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 1,385 8,967,240,574 Rls. 212,751 $
86 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 164 8,782,741,710 Rls. 199,259 $
87 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 1,125 8,693,012,800 Rls. 241,211 $
88 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 94 8,653,080,696 Rls. 206,026 $
89 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 345 8,346,947,240 Rls. 207,934 $
90 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,561 8,081,796,782 Rls. 214,039 $
91 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,280 7,575,062,474 Rls. 173,817 $
92 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,663 7,166,403,827 Rls. 170,594 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,315 6,945,357,450 Rls. 164,309 $
94 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84485100 پلاتين (platines)، سوزن و سايراشياءئي که درتشکيل چشمه هاي پارچه به کار مي روند 836 6,833,770,449 Rls. 162,709 $
95 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 1,290 6,796,283,310 Rls. 158,572 $
96 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 6,770 6,794,129,422 Rls. 160,012 $
97 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 1,247 6,698,776,612 Rls. 159,262 $
98 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 1,141 6,603,476,700 Rls. 168,304 $
99 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 1,144 6,522,287,463 Rls. 151,846 $
100 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 800 6,136,679,948 Rls. 142,383 $
مجموع کل
2,862,969,809,289 ريال
مجموع کل
68,166,189 دلار