آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85301000 تجهيزات برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و براي را ه آهن يا ترا موا ي 14,685 166,393,811,586 Rls. 4,503,565 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85301000 تجهيزات برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و براي را ه آهن يا ترا موا ي 7,046 109,117,722,420 Rls. 2,598,041 $
3 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85301000 تجهيزات برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و براي را ه آهن يا ترا موا ي 2,612 42,289,621,118 Rls. 1,004,981 $
4 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,275 37,733,302,001 Rls. 898,413 $
5 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 495 27,793,624,501 Rls. 659,164 $
6 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 370 22,746,536,250 Rls. 515,912 $
7 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 300 15,292,608,060 Rls. 404,353 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120 سانتي متر به وزن كمتر از25 گرم درمتر توليد گرديده باشد، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 4,663 12,658,368,960 Rls. 287,712 $
9 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 87168090 ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغير مذكور 5,488 5,915,044,800 Rls. 166,205 $
10 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 2,206 5,903,100,000 Rls. 140,000 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 413 5,577,148,070 Rls. 128,210 $
12 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 9 3,369,463,000 Rls. 79,865 $
13 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 25 2,778,500,500 Rls. 65,896 $
14 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 80 1,510,820,520 Rls. 34,431 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 377 1,503,383,400 Rls. 36,472 $
16 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 96089100 سرقلم، و نوک سرقلم. 719 1,430,525,032 Rls. 38,606 $
17 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 3 1,386,935,040 Rls. 36,672 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85258090 ساير 500 1,300,505,202 Rls. 30,964 $
19 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 410 1,129,797,300 Rls. 29,460 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 03019920 تخم لارو بچهک ماهی/ماهيکهاي زنده. 3 877,161,320 Rls. 23,270 $
21 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 1,089 811,905,500 Rls. 21,700 $
22 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,352 710,574,550 Rls. 16,655 $
23 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,121 616,418,100 Rls. 14,658 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 80 509,139,792 Rls. 12,122 $
25 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,683 403,965,040 Rls. 9,489 $
26 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 45 162,955,800 Rls. 3,880 $
27 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84189940 كندانسور و اپراتوردستگاه هاي شماره 84181000، 84182100،84182900 264 134,400,000 Rls. 3,200 $
28 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 362 130,655,840 Rls. 3,064 $
29 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 35 126,000,000 Rls. 3,000 $
30 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90178000 آلات اندازه گيري طول، براي كاركردن با دست، غير مذكور در جاي ديگر 163 105,110,560 Rls. 2,384 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 87141090 سایر 180 95,598,720 Rls. 2,276 $
32 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84158200 ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما 208 69,441,750 Rls. 1,575 $
33 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84339000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي بردا شت جوركردن، درجه بندي كردن، يا كوبيدن محصولات كشاورزي 100 58,992,210 Rls. 1,389 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 200 58,912,000 Rls. 1,400 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 150 52,600,000 Rls. 1,250 $
36 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 130 51,072,000 Rls. 1,200 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84248990 ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر 150 50,571,600 Rls. 1,200 $
38 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 110 47,129,600 Rls. 1,120 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85339000 اجزاء و قطعات مقاومت هاي برقي، رئوستاها و پتانسيومترها 6 43,880,000 Rls. 1,000 $
40 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 50 42,770,000 Rls. 1,000 $
41 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 120 42,000,000 Rls. 1,000 $
42 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 630 41,665,050 Rls. 945 $
43 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90273010 اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 9 41,070,080 Rls. 976 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 64 40,903,616 Rls. 963 $
45 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 170 38,043,000 Rls. 900 $
46 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 65 35,700,000 Rls. 850 $
47 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 6 26,460,000 Rls. 630 $
48 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 30 25,662,000 Rls. 600 $
49 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 21 21,385,000 Rls. 500 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 100 21,280,000 Rls. 500 $
51 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85331090 ساير مقاومت هاي زغالي ثابت از نوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور در جاي ديگر 35 21,082,500 Rls. 500 $
52 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 65 18,910,000 Rls. 500 $
53 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 30 15,708,000 Rls. 374 $
54 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 40082120 تكيه گاه (ضربه گير يا لرزه گير) بر اساس لاستيك جهت سازه 25 12,738,000 Rls. 300 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 22 10,397,600 Rls. 248 $
56 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 62 6,762,000 Rls. 161 $
57 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 0 4,645,300 Rls. 123 $
58 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 0 3,983,280 Rls. 95 $
59 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 50 2,100,000 Rls. 50 $
مجموع کل
471,420,567,568 ريال
مجموع کل
11,795,969 دلار
[1]