آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 2,883 50,102,183,718 Rls. 1,178,716 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 575 40,020,522,175 Rls. 934,320 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,446 30,031,496,598 Rls. 715,036 $
4 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,929 29,060,956,105 Rls. 689,220 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,346 27,583,595,370 Rls. 644,929 $
6 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 904 20,074,948,915 Rls. 476,052 $
7 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 6,175 18,909,617,134 Rls. 438,932 $
8 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,790 18,023,683,622 Rls. 424,205 $
9 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 3,852 16,748,603,542 Rls. 384,756 $
10 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 883 16,317,690,704 Rls. 437,483 $
11 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 1,000 16,156,326,208 Rls. 383,169 $
12 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,657 15,731,401,356 Rls. 374,557 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 139 14,015,897,400 Rls. 331,852 $
14 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 669 13,713,074,752 Rls. 320,624 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,435 13,654,325,100 Rls. 325,103 $
16 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90214020 سمعک 99 13,343,644,500 Rls. 317,706 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 552 13,188,535,740 Rls. 316,995 $
18 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 494 12,288,899,312 Rls. 280,057 $
19 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 361 12,226,599,006 Rls. 278,645 $
20 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 1,150 11,931,682,570 Rls. 280,980 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 258 11,219,586,300 Rls. 262,324 $
22 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 258 11,197,995,900 Rls. 266,619 $
23 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30064050 كامپوزيت 450 10,907,573,056 Rls. 249,714 $
24 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20 9,828,273,073 Rls. 234,005 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,012 9,646,369,312 Rls. 227,197 $
26 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 470 9,441,984,000 Rls. 223,929 $
27 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 189 8,504,531,100 Rls. 201,195 $
28 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90214020 سمعک 65 8,315,087,000 Rls. 219,860 $
29 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 890 8,050,914,000 Rls. 191,688 $
30 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 861 7,971,151,269 Rls. 183,917 $
31 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 163 7,874,731,676 Rls. 207,361 $
32 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 281 7,818,336,455 Rls. 180,067 $
33 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 162 7,724,624,806 Rls. 183,200 $
34 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 5 7,398,785,685 Rls. 174,253 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90219010 دريچه قلب 54 7,197,303,000 Rls. 171,039 $
36 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 495 6,876,375,000 Rls. 183,035 $
37 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 520 6,562,366,527 Rls. 152,259 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 2 6,367,637,340 Rls. 151,610 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 800 5,972,649,100 Rls. 135,465 $
40 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 611 5,847,716,340 Rls. 139,231 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 478 5,810,174,564 Rls. 138,337 $
42 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 13,540 5,694,385,510 Rls. 143,811 $
43 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 101 5,615,135,000 Rls. 127,356 $
44 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 47 5,549,624,450 Rls. 131,617 $
45 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 55 5,351,799,227 Rls. 143,962 $
46 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 143 4,970,188,112 Rls. 118,338 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 1,405 4,730,145,000 Rls. 112,622 $
48 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 410 4,684,381,767 Rls. 106,248 $
49 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 403 4,525,748,640 Rls. 105,816 $
50 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 119 4,393,587,099 Rls. 115,878 $
51 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 360 4,006,746,000 Rls. 95,217 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 160 4,000,432,800 Rls. 94,640 $
53 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 05111000 اسپرم گاو 4 3,882,941,700 Rls. 92,451 $
54 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 85 3,653,954,130 Rls. 86,999 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90214090 ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك 40 3,506,789,639 Rls. 83,495 $
56 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 289 3,498,977,625 Rls. 81,183 $
57 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 440 3,458,178,417 Rls. 98,132 $
58 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 625 3,399,990,000 Rls. 77,115 $
59 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 408 3,349,369,210 Rls. 88,873 $
60 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 251 3,255,983,620 Rls. 77,229 $
61 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90214090 ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك 60 3,230,359,775 Rls. 76,913 $
62 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 429 3,160,713,128 Rls. 71,687 $
63 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 611 3,055,565,233 Rls. 72,752 $
64 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 530 2,729,976,952 Rls. 62,758 $
65 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90214020 سمعک 10 2,477,104,049 Rls. 58,979 $
66 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 71061000 پودرنقره. 150 2,461,151,700 Rls. 57,828 $
67 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 71061000 پودرنقره. 150 2,453,018,940 Rls. 58,294 $
68 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 276 2,414,061,073 Rls. 63,822 $
69 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 640 2,369,656,600 Rls. 55,809 $
70 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 70 2,153,978,519 Rls. 50,730 $
71 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 40121300 لاستيک رويي روکش شده از انواع مورداستفاده در وسايل نقليه هوايي 4,994 2,076,577,322 Rls. 51,040 $
72 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 550 2,058,661,120 Rls. 62,308 $
73 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 190 1,972,911,190 Rls. 46,466 $
74 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 618 1,871,090,002 Rls. 44,550 $
75 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85176950 گيرنده، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 381 1,730,727,300 Rls. 39,787 $
76 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 675 1,592,912,320 Rls. 37,926 $
77 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 51 1,541,031,822 Rls. 40,747 $
78 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 23 1,539,442,900 Rls. 36,569 $
79 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 145 1,421,554,050 Rls. 33,847 $
80 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 262 1,411,337,694 Rls. 33,603 $
81 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 230 1,395,168,725 Rls. 31,956 $
82 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84129000 اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280 28 1,349,906,416 Rls. 35,693 $
83 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 72 1,314,945,071 Rls. 34,769 $
84 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 25 1,303,572,126 Rls. 29,708 $
85 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85381000 تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها 12 1,228,443,546 Rls. 32,481 $
86 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 30 1,214,295,619 Rls. 28,599 $
87 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 82072010 حديده کشش مفتول به صورت خام (نيمه ساخته يا کارنشده) 19 1,180,905,444 Rls. 28,117 $
88 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 11 1,180,444,708 Rls. 27,995 $
89 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 10 1,149,863,990 Rls. 26,434 $
90 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 36 1,148,054,376 Rls. 27,038 $
91 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 180 1,139,645,180 Rls. 30,180 $
92 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90273010 اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 52 1,118,172,935 Rls. 28,904 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 226 1,112,926,361 Rls. 26,409 $
94 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 610 1,105,954,138 Rls. 26,337 $
95 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90312000 دستگاه هاي آزمايش (test bench) 86 1,099,714,000 Rls. 25,900 $
96 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 140 1,051,675,604 Rls. 23,967 $
97 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 45 1,045,842,842 Rls. 27,653 $
98 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 13 978,140,684 Rls. 23,245 $
99 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,900 922,039,548 Rls. 24,435 $
100 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 325 861,965,295 Rls. 22,867 $
مجموع کل
721,809,715,573 ريال
مجموع کل
17,209,726 دلار