آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 13 79,802,355,000 Rls. 1,847,437 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 12,300 68,333,869,018 Rls. 1,667,566 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 17,504 62,089,957,928 Rls. 1,647,076 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,222 61,919,282,274 Rls. 1,414,378 $
5 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 2,354 54,341,229,888 Rls. 1,293,839 $
6 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 880 46,097,682,600 Rls. 1,045,536 $
7 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 10 45,074,120,000 Rls. 1,061,379 $
8 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 160 44,319,224,700 Rls. 1,171,288 $
9 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 9,635 41,179,545,400 Rls. 1,097,320 $
10 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 888 30,662,461,982 Rls. 803,900 $
11 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 2,966 28,649,956,279 Rls. 682,141 $
12 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 9,247 28,347,112,032 Rls. 752,033 $
13 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 336 27,294,163,794 Rls. 647,734 $
14 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 566 25,742,229,178 Rls. 610,655 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84789000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن وتغيير شکل دا دن توتون و تنباکو. 428 24,842,124,353 Rls. 581,030 $
16 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 915 23,001,108,035 Rls. 540,073 $
17 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,338 22,730,017,761 Rls. 538,931 $
18 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 2,087 21,202,082,200 Rls. 487,884 $
19 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 5 21,191,170,000 Rls. 562,294 $
20 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,865 20,818,196,700 Rls. 489,306 $
21 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 402 20,334,606,000 Rls. 496,626 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,948 19,738,863,337 Rls. 470,353 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29359090 سایر 100 18,874,289,000 Rls. 443,475 $
24 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 1,463 18,547,779,650 Rls. 426,386 $
25 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84409000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي صحافي و دوخت اوراق 1,821 18,009,767,190 Rls. 428,804 $
26 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 540 16,898,322,330 Rls. 401,062 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 626 16,588,708,683 Rls. 394,969 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 120 16,560,121,950 Rls. 392,931 $
29 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 146 14,854,523,400 Rls. 353,679 $
30 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,050 14,853,932,300 Rls. 351,623 $
31 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,003 14,642,380,476 Rls. 348,628 $
32 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 105 14,581,172,050 Rls. 347,170 $
33 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 4,257 13,965,793,800 Rls. 373,268 $
34 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,922 13,292,415,615 Rls. 313,306 $
35 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 1,434 12,939,229,056 Rls. 343,270 $
36 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 374 12,716,189,112 Rls. 339,686 $
37 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 818 12,327,869,768 Rls. 327,051 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 315 11,837,667,600 Rls. 281,849 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29372990 ساير 127 11,565,276,855 Rls. 267,817 $
40 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,000 11,531,025,000 Rls. 262,785 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 1,217 10,967,419,248 Rls. 260,628 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,099 10,541,634,910 Rls. 248,633 $
43 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 1,303 10,515,966,810 Rls. 243,782 $
44 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 886 10,390,444,930 Rls. 240,582 $
45 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 707 10,334,235,903 Rls. 246,053 $
46 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,881 9,916,392,238 Rls. 240,341 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 350 9,867,879,000 Rls. 234,950 $
48 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 2,209 9,683,868,356 Rls. 230,567 $
49 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,515 9,673,816,271 Rls. 230,329 $
50 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 3,023 9,615,725,800 Rls. 254,850 $
51 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 235 9,495,861,227 Rls. 216,963 $
52 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29372990 ساير 353 9,341,602,326 Rls. 247,987 $
53 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 881 9,159,921,147 Rls. 216,700 $
54 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 633 9,053,054,120 Rls. 240,217 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 94054030 وسايل و چراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند. 6,114 9,030,522,194 Rls. 215,012 $
56 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 213 8,934,393,089 Rls. 202,947 $
57 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 570 8,903,880,000 Rls. 211,593 $
58 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 887 8,508,885,344 Rls. 224,045 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 58 8,467,203,430 Rls. 199,490 $
60 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 979 8,003,401,390 Rls. 186,221 $
61 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 78 7,922,987,352 Rls. 188,643 $
62 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 99 7,905,142,039 Rls. 186,419 $
63 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 91 7,898,684,693 Rls. 182,229 $
64 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84669300 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456 لغايت 8461 728 7,624,953,062 Rls. 181,546 $
65 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 40 7,485,605,840 Rls. 174,822 $
66 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 255 7,445,680,646 Rls. 176,574 $
67 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 737 7,325,434,200 Rls. 174,415 $
68 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 759 7,309,422,541 Rls. 172,592 $
69 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 543 7,174,434,667 Rls. 189,721 $
70 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 28 6,826,308,000 Rls. 162,222 $
71 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 614 6,783,348,759 Rls. 171,743 $
72 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 1,080 6,629,941,798 Rls. 157,856 $
73 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 202 6,335,050,200 Rls. 162,883 $
74 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 698 6,333,721,165 Rls. 149,398 $
75 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 21069080 مكمل غذايي 958 6,208,705,040 Rls. 167,013 $
76 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 123 6,200,694,690 Rls. 147,636 $
77 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 222 6,179,300,282 Rls. 165,403 $
78 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 250 6,109,051,000 Rls. 145,177 $
79 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 232 5,991,889,583 Rls. 136,552 $
80 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 1,000 5,950,024,500 Rls. 141,667 $
81 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 753 5,794,719,897 Rls. 137,970 $
82 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 388 5,755,212,650 Rls. 136,937 $
83 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90322000 مانوستات 893 5,742,737,573 Rls. 152,415 $
84 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 779 5,665,455,638 Rls. 138,588 $
85 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 32073010 محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 42 5,644,024,004 Rls. 149,379 $
86 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 336 5,611,170,164 Rls. 131,815 $
87 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90221410 دستگاه ماموگراف 1,094 5,605,366,000 Rls. 132,469 $
88 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 1,170 5,603,682,039 Rls. 130,016 $
89 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 234 5,467,127,640 Rls. 129,338 $
90 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 160 4,908,602,255 Rls. 116,414 $
91 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 175 4,653,127,740 Rls. 110,355 $
92 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 962 4,581,272,000 Rls. 107,709 $
93 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 14 4,540,791,100 Rls. 107,347 $
94 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 199 4,468,801,589 Rls. 105,008 $
95 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 150 4,427,582,942 Rls. 105,218 $
96 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 506 4,418,850,105 Rls. 103,295 $
97 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 634 4,286,178,000 Rls. 102,052 $
98 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 2,078 4,279,250,566 Rls. 101,580 $
99 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 194 4,258,065,660 Rls. 101,239 $
100 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 628 4,228,351,200 Rls. 95,903 $
مجموع کل
1,510,284,678,846 ريال
مجموع کل
36,627,986 دلار