آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريکا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,401 193,932,272,422 Rls. 4,571,555 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,229 84,532,688,089 Rls. 2,038,086 $
3 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 3,036 45,983,646,200 Rls. 1,082,024 $
4 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 399 31,575,033,160 Rls. 834,877 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,500 25,666,631,350 Rls. 611,110 $
6 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 5,583 25,613,914,664 Rls. 581,908 $
7 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 545 24,449,886,299 Rls. 580,387 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 18 19,273,733,037 Rls. 439,322 $
9 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 339 19,235,073,790 Rls. 519,362 $
10 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 994 17,478,341,240 Rls. 463,690 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,056 16,744,204,554 Rls. 384,370 $
12 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 204 15,050,122,713 Rls. 353,583 $
13 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 155 14,296,065,575 Rls. 329,879 $
14 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 1,867 14,295,867,496 Rls. 327,210 $
15 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,160 12,926,739,817 Rls. 330,015 $
16 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 181 12,640,201,201 Rls. 336,797 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 439 12,196,728,732 Rls. 290,397 $
18 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 488 11,910,767,812 Rls. 283,755 $
19 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي براي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 438 11,207,552,340 Rls. 265,142 $
20 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 600 10,766,918,254 Rls. 245,504 $
21 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,145 10,508,596,776 Rls. 245,700 $
22 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90182000 دستگاه هاي اشعه ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 600 10,431,787,500 Rls. 236,602 $
23 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 5,093 9,632,555,271 Rls. 255,882 $
24 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 6,368 9,247,143,574 Rls. 246,240 $
25 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 6,033 9,120,532,957 Rls. 216,927 $
26 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 70 8,983,442,380 Rls. 238,905 $
27 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 633 8,948,590,200 Rls. 236,610 $
28 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 2,750 8,639,065,500 Rls. 195,942 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 960 8,581,182,383 Rls. 202,100 $
30 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 2,750 8,237,277,750 Rls. 196,126 $
31 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 10051000 بذر ذرت 8,686 8,206,820,319 Rls. 194,360 $
32 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 4,186 8,072,551,940 Rls. 192,203 $
33 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 4,366 8,069,298,872 Rls. 217,065 $
34 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 10 7,989,465,891 Rls. 213,917 $
35 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 15 7,424,428,688 Rls. 172,261 $
36 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90278060 دستگاه الايزاو گروه بندي خون تمام اتوماتيك 1,676 7,350,101,145 Rls. 171,852 $
37 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,169 7,314,924,944 Rls. 170,694 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 67 7,007,490,074 Rls. 166,846 $
39 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 210 6,769,421,017 Rls. 161,175 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 582 6,735,220,470 Rls. 160,362 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 48 6,498,991,478 Rls. 154,444 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 617 6,354,606,060 Rls. 148,576 $
43 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,688 6,309,963,330 Rls. 148,276 $
44 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 42 6,245,715,630 Rls. 142,336 $
45 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 400 5,918,530,277 Rls. 140,917 $
46 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي براي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 440 5,226,177,000 Rls. 120,142 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 12 5,197,985,252 Rls. 123,762 $
48 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 2,485 4,845,547,200 Rls. 114,633 $
49 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 204 4,283,788,560 Rls. 101,995 $
50 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 160 4,138,679,061 Rls. 96,766 $
51 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 3,159 3,286,296,064 Rls. 87,184 $
52 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 23099010 خوراك آماده آبزيان 3,085 2,981,502,988 Rls. 79,095 $
53 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 960 2,930,880,000 Rls. 79,309 $
54 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 532 2,920,440,600 Rls. 69,534 $
55 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 560 2,831,863,730 Rls. 67,197 $
56 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 90 2,751,400,152 Rls. 63,251 $
57 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 475 2,436,345,120 Rls. 58,008 $
58 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 71 2,339,449,036 Rls. 61,896 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 138 2,200,670,750 Rls. 52,192 $
60 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 39121200 ا ستات هاي سلولز نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 300 2,095,146,000 Rls. 49,884 $
61 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 2 2,071,821,780 Rls. 49,329 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 125 2,062,607,438 Rls. 54,718 $
63 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 1,890 2,031,467,200 Rls. 53,894 $
64 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 92 1,990,072,674 Rls. 51,762 $
65 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 600 1,947,212,800 Rls. 51,658 $
66 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 113 1,923,273,900 Rls. 45,792 $
67 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 276 1,872,009,675 Rls. 43,769 $
68 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 50 1,867,866,000 Rls. 44,473 $
69 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 7 1,783,985,809 Rls. 41,416 $
70 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 65 1,689,263,900 Rls. 40,144 $
71 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 36 1,537,972,878 Rls. 40,633 $
72 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 92 1,516,474,320 Rls. 36,213 $
73 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90219010 دريچه قلب 25 1,416,404,295 Rls. 33,724 $
74 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 37 1,403,011,025 Rls. 31,822 $
75 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 15 1,402,044,446 Rls. 37,072 $
76 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 300 1,346,987,978 Rls. 31,649 $
77 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 55 1,281,169,400 Rls. 30,446 $
78 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 7 1,275,724,219 Rls. 30,271 $
79 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه در جاي ديگر ذكرنشده 127 1,208,283,161 Rls. 28,769 $
80 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 80 1,184,845,000 Rls. 26,873 $
81 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 328 1,177,698,500 Rls. 27,325 $
82 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 9 1,122,304,480 Rls. 29,675 $
83 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 28 1,087,446,474 Rls. 25,892 $
84 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 312 1,060,074,728 Rls. 25,240 $
85 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 1,050 1,058,855,572 Rls. 25,125 $
86 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 16 1,043,637,000 Rls. 24,848 $
87 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 2 984,994,540 Rls. 23,452 $
88 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 153 798,573,523 Rls. 21,115 $
89 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 1,318 795,152,000 Rls. 18,932 $
90 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 85 787,031,435 Rls. 20,153 $
91 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 980 772,887,744 Rls. 18,402 $
92 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 30064050 كامپوزيت 750 760,865,944 Rls. 18,054 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 13 752,640,000 Rls. 17,920 $
94 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 24 720,997,013 Rls. 19,064 $
95 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 169 676,650,275 Rls. 18,085 $
96 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 56 653,412,651 Rls. 15,389 $
97 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 60 633,190,689 Rls. 14,556 $
98 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 96039090 جاروب ها و بروس هاي غير مذكور ساخته نشده از موي خوک و گراز 76 581,824,222 Rls. 13,853 $
99 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 820 573,748,639 Rls. 15,171 $
100 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ايالات متحده آمريکا 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 242 491,660,000 Rls. 13,000 $
مجموع کل
918,186,408,011 ريال
مجموع کل
22,129,817 دلار