آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 81,360 2,272,629,437,516 Rls. 54,147,009 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 80,773 2,148,028,683,155 Rls. 51,589,269 $
3 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 39,352 1,074,409,605,135 Rls. 28,303,539 $
4 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 29,618 880,572,284,116 Rls. 20,685,238 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 32,120 406,544,087,049 Rls. 9,385,895 $
6 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 26,309 404,922,639,461 Rls. 9,423,244 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,373 348,930,691,682 Rls. 8,102,656 $
8 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 28,955 302,168,979,221 Rls. 7,104,397 $
9 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 42,620 256,288,107,917 Rls. 6,142,475 $
10 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 36,875 251,754,765,565 Rls. 5,807,086 $
11 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 17,746 240,540,395,052 Rls. 5,654,825 $
12 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 10,104 232,017,212,422 Rls. 5,355,535 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 6,489 226,841,895,406 Rls. 5,306,121 $
14 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 25,928 214,224,664,987 Rls. 4,979,392 $
15 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 14,956 209,993,085,004 Rls. 4,989,688 $
16 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 7,696 204,363,637,858 Rls. 4,812,349 $
17 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 15,710 181,388,686,524 Rls. 4,313,275 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل 10,588 163,982,952,092 Rls. 4,136,291 $
19 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 21,194 160,121,167,570 Rls. 3,812,409 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 17,926 157,757,958,064 Rls. 3,769,734 $
21 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84732900 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021 لغايت 847090. 9,068 155,291,576,724 Rls. 3,697,418 $
22 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 2,160 142,671,178,016 Rls. 3,784,884 $
23 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 7,593 142,012,439,104 Rls. 3,360,138 $
24 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 2,927 132,232,735,068 Rls. 3,222,646 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 19,184 131,220,310,690 Rls. 3,086,809 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 3,854 123,438,882,403 Rls. 2,835,567 $
27 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 23,202 110,432,021,798 Rls. 2,669,653 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,808 103,589,113,054 Rls. 2,461,225 $
29 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90132000 دستگاه هاي ليزر، غير از ديودهاي ليزر 6,850 102,791,881,050 Rls. 2,443,259 $
30 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 3,238 102,352,459,953 Rls. 2,436,964 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 6,457 86,624,815,491 Rls. 2,058,255 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,244 84,362,820,728 Rls. 2,038,239 $
33 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 7,597 76,387,188,932 Rls. 1,784,292 $
34 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10,574 76,272,196,634 Rls. 1,767,310 $
35 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 6,237 74,512,002,075 Rls. 1,915,862 $
36 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84717010 ديسك خوان نواري 3,039 74,421,177,600 Rls. 1,748,619 $
37 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,679 74,048,034,055 Rls. 1,793,441 $
38 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,474 72,555,277,444 Rls. 1,726,647 $
39 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 267 72,178,471,956 Rls. 1,682,899 $
40 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحه نمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 13,638 72,139,395,678 Rls. 1,737,963 $
41 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,009 70,418,518,251 Rls. 1,618,601 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,887 67,109,891,011 Rls. 1,579,664 $
43 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 4,507 66,681,799,605 Rls. 1,531,656 $
44 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحه نمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 10,102 66,281,266,750 Rls. 1,633,021 $
45 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,852 64,345,992,513 Rls. 1,497,287 $
46 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 10,071 63,664,332,942 Rls. 1,685,612 $
47 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,640 63,268,169,813 Rls. 1,501,196 $
48 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 1,267 62,789,305,708 Rls. 1,444,322 $
49 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 3,418 62,673,539,991 Rls. 1,489,029 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 4,273 62,397,747,745 Rls. 1,459,040 $
51 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 8,532 59,853,540,576 Rls. 1,405,205 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 2,325 59,455,689,885 Rls. 1,414,663 $
53 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 7,162 58,763,370,480 Rls. 1,362,598 $
54 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,338 57,466,915,625 Rls. 1,368,260 $
55 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 15,680 55,610,232,928 Rls. 1,529,682 $
56 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85258090 ساير 7,783 55,519,728,363 Rls. 1,320,295 $
57 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل 1,705 54,820,677,481 Rls. 1,583,455 $
58 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,308 53,691,978,936 Rls. 1,277,105 $
59 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,167 53,533,301,556 Rls. 1,270,627 $
60 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 2,232 52,596,973,673 Rls. 1,278,555 $
61 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 2,461 52,110,686,196 Rls. 1,238,484 $
62 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85258090 ساير 7,683 51,379,622,642 Rls. 1,212,746 $
63 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,055 50,576,632,229 Rls. 1,214,488 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 3,531 49,332,933,107 Rls. 1,175,041 $
65 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 6,418 48,798,355,179 Rls. 1,222,332 $
66 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 1,624 46,289,823,488 Rls. 1,102,011 $
67 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 713 45,292,129,377 Rls. 1,074,326 $
68 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل 2,051 43,479,856,583 Rls. 1,024,465 $
69 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 899 43,457,999,593 Rls. 1,034,619 $
70 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 3,494 43,205,187,735 Rls. 1,065,032 $
71 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,500 42,885,874,130 Rls. 1,132,694 $
72 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 3,207 42,036,407,229 Rls. 979,144 $
73 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 3,424 41,739,374,871 Rls. 1,012,638 $
74 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل 1,709 39,788,744,819 Rls. 915,049 $
75 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 4,489 39,594,687,323 Rls. 898,823 $
76 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 4,902 39,258,216,409 Rls. 934,360 $
77 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85258090 ساير 5,429 39,218,928,045 Rls. 913,453 $
78 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,187 39,002,791,065 Rls. 981,920 $
79 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 974 37,526,898,765 Rls. 851,693 $
80 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 6,448 37,394,846,832 Rls. 879,884 $
81 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,532 37,121,749,838 Rls. 853,367 $
82 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 1,165 37,041,697,224 Rls. 881,945 $
83 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 971 36,510,381,765 Rls. 839,708 $
84 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 6,368 35,557,639,125 Rls. 846,237 $
85 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 6,983 34,926,199,776 Rls. 885,300 $
86 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,068 34,483,111,029 Rls. 809,126 $
87 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 87089590 ساير اجزاء و قطعات كيسه ايمني هوا 26,319 34,401,914,483 Rls. 780,610 $
88 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 439 33,890,971,535 Rls. 786,940 $
89 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,059 33,234,895,598 Rls. 865,806 $
90 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,452 32,383,411,844 Rls. 800,322 $
91 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85423210 حافظه فرار رايانه (RAM) 302 32,326,734,938 Rls. 758,548 $
92 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 7,724 32,259,238,609 Rls. 850,088 $
93 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 5,415 31,926,280,206 Rls. 853,695 $
94 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,377 30,019,431,948 Rls. 795,990 $
95 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3,066 29,408,611,164 Rls. 697,597 $
96 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 6,322 29,376,137,147 Rls. 692,807 $
97 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 350 28,946,640,600 Rls. 689,206 $
98 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 5,434 27,615,337,954 Rls. 678,944 $
99 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 405 27,450,991,300 Rls. 653,594 $
100 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 914 27,274,028,360 Rls. 642,191 $
مجموع کل
15,076,483,288,141 ريال
مجموع کل
361,847,613 دلار