آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,408 166,368,795,234 Rls. 4,219,358 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 17,461 118,904,285,660 Rls. 2,742,978 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,497 61,971,626,046 Rls. 1,584,160 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 80 61,276,886,440 Rls. 1,389,813 $
5 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 9,100 54,300,404,510 Rls. 1,281,767 $
6 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 4,600 44,550,858,198 Rls. 1,015,288 $
7 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 500 37,227,587,075 Rls. 874,708 $
8 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 4,800 35,588,516,364 Rls. 847,346 $
9 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,528 23,586,196,200 Rls. 561,576 $
10 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221430 دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 1,350 17,835,973,355 Rls. 421,365 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,800 16,846,692,875 Rls. 382,098 $
12 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 301 15,190,591,500 Rls. 355,169 $
13 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 603 13,591,275,000 Rls. 322,937 $
14 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,200 13,414,657,425 Rls. 308,383 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,953 12,671,020,644 Rls. 297,988 $
16 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 270 9,836,709,754 Rls. 233,413 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 2,450 9,278,266,410 Rls. 248,448 $
18 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 160 8,136,476,500 Rls. 191,627 $
19 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 4,282 8,000,476,500 Rls. 185,369 $
20 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 200 7,639,501,061 Rls. 181,893 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 700 7,615,306,440 Rls. 213,979 $
22 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 300 7,297,522,247 Rls. 167,165 $
23 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221430 دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 1,100 7,277,042,192 Rls. 172,934 $
24 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به استثناي رديف 8705 600 7,163,418,790 Rls. 170,233 $
25 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک و مشتقات و املاح ا نهاغير مذکور در جاي ديگر 300 7,066,742,760 Rls. 188,875 $
26 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84669200 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8465 2,935 7,055,744,304 Rls. 187,185 $
27 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 650 6,885,045,960 Rls. 162,883 $
28 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 250 6,423,039,000 Rls. 152,930 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 806 6,162,080,652 Rls. 144,786 $
30 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 21069080 مكمل غذايي 456 6,087,201,120 Rls. 160,952 $
31 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 451 5,936,553,000 Rls. 138,802 $
32 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 299 5,840,585,326 Rls. 132,669 $
33 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90221410 دستگاه ماموگراف 600 5,820,916,437 Rls. 138,593 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30033190 سايرداروهاي هورمون دا ر فاقد ا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليد داخلي ندارند 1,331 4,959,545,747 Rls. 117,860 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 350 4,785,219,766 Rls. 113,934 $
36 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 30 4,670,485,000 Rls. 109,998 $
37 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 580 4,406,901,120 Rls. 104,926 $
38 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90308900 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل دستگاه هاي مشمول 9030 غير مذکور در جاي ديگر. 287 4,028,485,040 Rls. 95,916 $
39 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 56 3,967,960,000 Rls. 94,406 $
40 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 123 3,722,951,692 Rls. 87,806 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90192030 ماشين بيهوشي 800 3,716,240,000 Rls. 98,261 $
42 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 198 3,690,575,598 Rls. 84,243 $
43 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90304000 دستگاه ها براي سنجش يا کنترل، طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلا هيپومتر، کردومتر، ديستورسيومتر، پسوفومتر 100 3,548,650,000 Rls. 81,578 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 227 3,086,841,638 Rls. 73,357 $
45 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 473 3,074,538,258 Rls. 81,294 $
46 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 115 2,360,020,652 Rls. 55,582 $
47 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,000 2,350,747,300 Rls. 55,970 $
48 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,125 2,138,786,320 Rls. 50,924 $
49 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 82090000 صفحه كوچك، قلم، نوك واشياء همانند براي ا بزا رها، سوا رنشده ا زيا سرمت ها 171 2,123,932,902 Rls. 57,478 $
50 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 424 2,123,586,150 Rls. 50,562 $
51 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 441 2,084,477,010 Rls. 47,919 $
52 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 25 2,060,600,000 Rls. 46,736 $
53 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 53 1,971,140,641 Rls. 46,878 $
54 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 87 1,859,132,666 Rls. 42,739 $
55 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي) 190 1,753,387,500 Rls. 46,515 $
56 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90041000 عينک آفتابي 330 1,724,335,360 Rls. 45,593 $
57 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 73181510 پيچها و پيچهاي مهره خورحتي بامهره ها يا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل، حديدشده 144 1,684,728,300 Rls. 40,113 $
58 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30064010 سيلر 233 1,528,303,700 Rls. 40,410 $
59 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 115 1,509,722,500 Rls. 39,919 $
60 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 234 1,492,237,520 Rls. 35,518 $
61 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گود تهيه شده براي صنعت چاپ 160 1,434,770,370 Rls. 33,289 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84841090 سايردرزگير و وا شرها ا ز ورقه فلزي، توا م با مواد ديگريا ا زچند لايه، فلزغير مذکور در جاي ديگر 15 1,226,916,800 Rls. 29,212 $
63 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 30 1,163,044,690 Rls. 26,737 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 30 1,114,945,476 Rls. 26,546 $
65 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 85359000 ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر 1 1,081,663,000 Rls. 25,097 $
66 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 5 1,054,974,984 Rls. 24,788 $
67 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 33 976,852,200 Rls. 23,258 $
68 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 24 972,501,560 Rls. 23,111 $
69 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 73072300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 28 953,066,000 Rls. 21,910 $
70 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 115 951,420,951 Rls. 22,652 $
71 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 203 937,625,920 Rls. 22,083 $
72 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 27 884,608,386 Rls. 22,807 $
73 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 145 876,582,025 Rls. 20,871 $
74 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 160 801,042,088 Rls. 19,072 $
75 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 20 760,364,100 Rls. 18,104 $
76 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 28 756,000,000 Rls. 18,000 $
77 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90039000 اجزاء و قطعات دوره و قاب براي عينک، براي محافظ چشم يا همانند 380 753,235,395 Rls. 19,916 $
78 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 600 746,441,940 Rls. 17,739 $
79 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 85340000 مدا رهاي چاپي 95 711,594,940 Rls. 16,720 $
80 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 926 690,673,972 Rls. 16,413 $
81 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 854 676,559,294 Rls. 16,093 $
82 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90181110 دستگاه الكتروكارديوگراف 150 662,112,776 Rls. 15,711 $
83 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 39123110 كربوكسي متيل سلولز و املاح ان گريد خوركي 200 651,012,106 Rls. 15,500 $
84 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 235 593,992,956 Rls. 13,918 $
85 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84490000 ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 72 574,956,540 Rls. 13,689 $
86 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 45 556,259,294 Rls. 13,199 $
87 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 115 533,104,689 Rls. 12,693 $
88 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 230 521,224,275 Rls. 12,368 $
89 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 19 497,140,006 Rls. 11,837 $
90 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 90 494,211,525 Rls. 11,767 $
91 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 140 472,920,000 Rls. 11,260 $
92 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 154 471,495,778 Rls. 12,407 $
93 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90181931 دستگاه ضربان قلب جنين 80 418,291,593 Rls. 9,926 $
94 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 82072010 حديده کشش مفتول به صورت خام (نيمه ساخته يا کارنشده) 6 408,238,894 Rls. 10,945 $
95 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 55 384,888,528 Rls. 9,133 $
96 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 3 368,679,784 Rls. 9,782 $
97 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 10 358,919,720 Rls. 8,546 $
98 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84219100 اجزاء و قطعات ماشين هاي گريزا زمرکز، همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 1,120 349,986,000 Rls. 8,333 $
99 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84821000 بلبرينگ. 85 348,257,592 Rls. 8,292 $
100 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) اتريش 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 7 317,821,757 Rls. 7,567 $
مجموع کل
927,779,925,263 ريال
مجموع کل
22,305,396 دلار