آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,310 29,968,147,754 Rls. 713,527 $
2 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 612 29,440,837,109 Rls. 700,971 $
3 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 230 26,734,400,000 Rls. 636,534 $
4 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84119100 اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپرا پلرها 4,035 26,150,061,241 Rls. 622,620 $
5 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,123 25,032,839,948 Rls. 596,020 $
6 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 4,093 24,565,734,055 Rls. 584,898 $
7 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 654 22,743,973,675 Rls. 541,523 $
8 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 977 22,505,709,915 Rls. 535,849 $
9 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 495 21,437,402,594 Rls. 510,415 $
10 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,250 20,273,178,153 Rls. 482,694 $
11 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 85258090 ساير 1,202 19,159,749,400 Rls. 456,185 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 1,700 16,056,776,261 Rls. 382,304 $
13 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 652 15,729,013,250 Rls. 374,500 $
14 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 324 15,585,655,520 Rls. 371,087 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 615 15,430,328,029 Rls. 367,389 $
16 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 688 14,285,534,325 Rls. 340,132 $
17 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 499 14,135,084,845 Rls. 336,550 $
18 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90268090 ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر 490 12,223,447,990 Rls. 291,034 $
19 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 210 12,102,518,825 Rls. 288,154 $
20 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 477 11,557,909,285 Rls. 275,188 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 840 10,296,456,000 Rls. 245,154 $
22 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 860 9,968,598,434 Rls. 237,348 $
23 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 252 8,819,016,409 Rls. 209,977 $
24 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 140 8,476,665,780 Rls. 201,483 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 460 8,410,454,140 Rls. 227,587 $
26 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 328 8,216,016,891 Rls. 195,619 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 1,100 6,963,662,241 Rls. 165,801 $
28 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 675 6,746,835,428 Rls. 160,640 $
29 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 675 6,734,954,548 Rls. 160,356 $
30 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 90 6,649,237,748 Rls. 158,315 $
31 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 585 6,323,151,338 Rls. 150,552 $
32 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 650 6,065,509,320 Rls. 144,417 $
33 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 65 6,057,502,100 Rls. 144,226 $
34 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 290 6,033,275,670 Rls. 143,649 $
35 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 184 6,006,957,250 Rls. 143,023 $
36 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 115 5,945,210,000 Rls. 140,787 $
37 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 350 5,512,197,414 Rls. 131,243 $
38 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 38249990 سایر 862 5,243,607,232 Rls. 124,848 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90273010 اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 264 5,115,940,025 Rls. 121,809 $
40 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر براي شمارش گلبولهاي خون 600 5,112,674,000 Rls. 121,730 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 224 5,105,326,216 Rls. 121,555 $
42 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 964 4,913,478,973 Rls. 116,987 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 73 4,830,487,900 Rls. 113,498 $
44 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 34 4,382,085,947 Rls. 104,335 $
45 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 207 4,248,902,320 Rls. 101,164 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 193 4,076,892,000 Rls. 97,069 $
47 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84119100 اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپرا پلرها 387 4,075,883,088 Rls. 97,045 $
48 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 720 3,949,433,280 Rls. 94,034 $
49 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 146 3,933,710,958 Rls. 93,659 $
50 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 290 3,797,539,720 Rls. 90,418 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 547 3,448,563,512 Rls. 82,109 $
52 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 170 3,438,568,632 Rls. 81,871 $
53 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهداشت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي (سايراشياء) 170 3,252,107,663 Rls. 77,431 $
54 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 30064050 كامپوزيت 540 3,233,819,680 Rls. 76,995 $
55 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 108 3,188,844,783 Rls. 75,924 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 626 2,932,129,355 Rls. 69,813 $
57 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90219020 شنت مغزي 37 2,794,308,458 Rls. 66,531 $
58 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 2,283 2,758,226,514 Rls. 65,672 $
59 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 675 2,746,094,660 Rls. 65,383 $
60 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 121 2,650,110,760 Rls. 63,098 $
61 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90273010 اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 231 2,579,140,044 Rls. 61,408 $
62 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 1,418 2,573,447,850 Rls. 61,272 $
63 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 91 2,486,177,036 Rls. 59,195 $
64 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 444 2,429,698,880 Rls. 57,850 $
65 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 377 2,428,330,340 Rls. 57,817 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84775900 ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر 37 2,312,396,660 Rls. 55,057 $
67 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 100 2,271,922,401 Rls. 54,093 $
68 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 925 2,270,358,032 Rls. 54,056 $
69 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 325 2,236,900,906 Rls. 53,260 $
70 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 500 2,231,618,656 Rls. 53,134 $
71 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,120 2,114,196,507 Rls. 50,338 $
72 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 170 2,054,553,200 Rls. 48,918 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 194 2,035,117,760 Rls. 48,455 $
74 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 54 1,981,288,050 Rls. 45,547 $
75 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 70 1,954,727,850 Rls. 46,541 $
76 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 97 1,916,012,796 Rls. 45,619 $
77 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 82089000 کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين ها يا وسائل مکانيکي که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 32 1,846,232,584 Rls. 43,958 $
78 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 283 1,578,633,060 Rls. 37,587 $
79 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 645 1,524,776,550 Rls. 36,304 $
80 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر براي شمارش گلبولهاي خون 380 1,436,946,200 Rls. 34,213 $
81 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 150 1,417,323,823 Rls. 33,746 $
82 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 64 1,362,104,618 Rls. 32,431 $
83 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 68141000 صفحه، ورق ونوا ر ا زميکاي فشرده يا دوباره ساخته شده، حتي روي تكيه گاه ازكاغذ، مقوا يا ساير مواد 20 1,343,802,150 Rls. 31,995 $
84 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 636 1,306,003,288 Rls. 31,095 $
85 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84339000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي بردا شت جوركردن، درجه بندي كردن، يا كوبيدن محصولات كشاورزي 798 1,295,519,091 Rls. 30,846 $
86 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 96 1,256,534,089 Rls. 29,916 $
87 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90212100 دندآن هاي مصنوعي 300 1,218,348,176 Rls. 29,009 $
88 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 51 1,165,657,014 Rls. 27,754 $
89 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 152 1,156,491,978 Rls. 27,536 $
90 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 132 1,151,288,004 Rls. 26,112 $
91 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 94 1,105,639,920 Rls. 26,325 $
92 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 130 1,020,600,000 Rls. 24,300 $
93 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 290 1,016,134,550 Rls. 24,194 $
94 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 72 1,010,115,840 Rls. 24,050 $
95 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 564 997,491,548 Rls. 23,750 $
96 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 54074100 ک ک سفیدنشده یا سفیدشده/پارچهکهاي تار و پود باف از نخ رشتهکهاي سنتتيك، همچنين پارچهکهاي تار و پود باف كه از مواد شماره 04  54 به دست  ميکآيند. 540 969,693,300 Rls. 23,088 $
97 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90189059 اجزاء و قطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 52 969,154,154 Rls. 21,981 $
98 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84212190 ساير 6 968,920,218 Rls. 23,070 $
99 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 50 944,163,870 Rls. 22,480 $
100 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90321000 ترموستات 275 923,777,280 Rls. 21,995 $
مجموع کل
672,433,976,834 ريال
مجموع کل
16,031,024 دلار