آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 18,405 574,421,161,101 Rls. 13,676,695 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 35,939 471,837,271,672 Rls. 11,151,332 $
3 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 586 270,847,630,886 Rls. 6,421,145 $
4 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176290 سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل 372 264,830,348,240 Rls. 6,305,485 $
5 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 18,695 218,403,243,540 Rls. 5,200,077 $
6 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 36,897 213,924,938,974 Rls. 5,093,472 $
7 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 4,210 201,948,543,361 Rls. 4,808,300 $
8 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,953 123,279,158,123 Rls. 2,935,218 $
9 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 317 106,261,258,195 Rls. 2,562,250 $
10 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 14,372 106,134,578,560 Rls. 2,517,946 $
11 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 4,898 103,423,198,560 Rls. 2,462,456 $
12 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29215900 ساير پلي آميدهاي بودار و مشتقات آن ها، غير مذکور در جاي ديگر؛ املاح ا ين محصولات 205 95,513,301,000 Rls. 2,274,126 $
13 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 3,580 86,954,463,933 Rls. 2,070,345 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 7,278 81,471,900,198 Rls. 1,939,808 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 9,639 80,903,316,712 Rls. 1,923,788 $
16 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 15,030 78,809,866,290 Rls. 1,876,426 $
17 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 4,165 78,787,491,690 Rls. 1,875,893 $
18 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 5,084 75,687,192,336 Rls. 1,802,076 $
19 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 119,644 75,412,571,203 Rls. 1,795,533 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 3,070 74,605,323,360 Rls. 1,776,317 $
21 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 4,325 73,580,921,330 Rls. 1,751,926 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 3,862 72,266,327,762 Rls. 1,720,626 $
23 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 128,454 70,485,653,939 Rls. 1,678,234 $
24 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 158 70,352,669,294 Rls. 1,675,064 $
25 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 120 69,425,199,360 Rls. 1,652,981 $
26 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 5,191 65,494,666,292 Rls. 1,547,348 $
27 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 1,914 65,099,824,492 Rls. 1,549,996 $
28 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 2,690 65,051,072,292 Rls. 1,548,228 $
29 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 14,992 64,357,253,024 Rls. 1,532,316 $
30 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 4,738 62,305,970,908 Rls. 1,483,475 $
31 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 5,517 62,247,101,227 Rls. 1,482,074 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 5,389 60,975,069,526 Rls. 1,451,787 $
33 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 9,302 60,961,565,884 Rls. 1,451,466 $
34 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,650 60,354,832,126 Rls. 1,437,020 $
35 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 8,517 59,866,572,370 Rls. 1,425,394 $
36 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 92,725 59,754,582,512 Rls. 1,422,728 $
37 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 11,457 59,698,797,158 Rls. 1,421,402 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 3,630 58,854,835,626 Rls. 1,401,305 $
39 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,739 57,849,789,600 Rls. 1,377,376 $
40 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 10,148 57,679,296,610 Rls. 1,373,317 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,217 57,264,719,071 Rls. 1,363,446 $
42 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 3,093 56,111,239,808 Rls. 1,335,980 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 3,360 52,435,502,455 Rls. 1,248,465 $
44 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 1,519 51,821,818,445 Rls. 1,233,852 $
45 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 14,400 50,546,798,700 Rls. 1,203,495 $
46 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,660 49,022,282,544 Rls. 1,167,195 $
47 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29335965 ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 3,000 47,866,878,000 Rls. 1,139,688 $
48 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 8,005 47,498,401,170 Rls. 1,130,914 $
49 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85171210 گوشي تلفن همراه 3,192 47,448,503,994 Rls. 1,109,230 $
50 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29335965 ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 3,000 47,144,427,000 Rls. 1,122,486 $
51 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 11,761 46,692,482,903 Rls. 1,111,724 $
52 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 7,500 45,558,156,550 Rls. 1,084,718 $
53 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29359090 سایر 570 45,447,118,180 Rls. 1,082,074 $
54 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 13,348 43,539,257,705 Rls. 1,036,648 $
55 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29372990 ساير 870 43,518,779,760 Rls. 1,036,162 $
56 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 11,603 43,516,726,411 Rls. 1,036,112 $
57 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 35,520 43,495,609,076 Rls. 1,035,609 $
58 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 2,302 42,756,273,773 Rls. 1,018,007 $
59 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 2,469 42,582,744,771 Rls. 1,013,872 $
60 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 81 41,866,358,071 Rls. 996,818 $
61 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,259 41,650,332,186 Rls. 991,674 $
62 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 1,189 40,750,790,912 Rls. 970,256 $
63 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,804 40,724,620,811 Rls. 969,634 $
64 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 22,300 39,477,518,641 Rls. 939,941 $
65 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 10,493 38,441,960,678 Rls. 915,285 $
66 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29335965 ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 2,525 37,470,358,500 Rls. 892,152 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85309000 اجزاء و قطعات تجهيزات برقي علامت دا دن براي را ه آهن و غيره، مشمول رديف 8530 2,426 37,206,424,255 Rls. 885,867 $
68 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 58,253 36,741,239,873 Rls. 874,495 $
69 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 2,062 36,667,696,350 Rls. 873,039 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 62,740 36,233,046,372 Rls. 862,686 $
71 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 7,716 34,797,307,142 Rls. 828,506 $
72 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 70 34,640,501,357 Rls. 824,773 $
73 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 2,627 34,183,978,030 Rls. 813,904 $
74 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 6,699 33,961,941,034 Rls. 808,618 $
75 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 28,730 33,675,823,592 Rls. 801,805 $
76 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 1,615 33,502,760,363 Rls. 797,683 $
77 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 6,763 33,188,668,164 Rls. 790,207 $
78 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,212 32,666,099,664 Rls. 767,511 $
79 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29335965 ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 2,000 32,168,352,000 Rls. 765,913 $
80 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 29,225 32,113,022,292 Rls. 764,596 $
81 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6,864 31,922,376,537 Rls. 760,057 $
82 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 2,497 31,857,264,979 Rls. 758,508 $
83 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,767 31,771,446,501 Rls. 755,145 $
84 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 6,501 31,555,742,484 Rls. 751,327 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 7,703 30,876,153,328 Rls. 735,145 $
86 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 51,321 30,848,081,745 Rls. 734,482 $
87 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 11,149 30,688,539,819 Rls. 730,679 $
88 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 52,011 30,165,896,970 Rls. 718,237 $
89 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 6,978 30,081,796,634 Rls. 716,232 $
90 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 8,100 29,695,645,350 Rls. 707,039 $
91 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 2,097 29,631,338,490 Rls. 705,508 $
92 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 1,297 29,024,635,625 Rls. 691,062 $
93 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 1,165 29,009,087,645 Rls. 690,254 $
94 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,291 28,986,196,725 Rls. 690,146 $
95 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 823 28,970,445,580 Rls. 689,772 $
96 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,033 28,542,514,943 Rls. 679,584 $
97 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 5,641 28,480,994,397 Rls. 678,119 $
98 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 3,472 28,442,381,958 Rls. 677,199 $
99 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 7,011 28,095,582,671 Rls. 668,944 $
100 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آن ها 1,500 27,598,344,000 Rls. 657,103 $
مجموع کل
6,922,759,746,250 ريال
مجموع کل
164,692,333 دلار