آمار کل " واردات از" کشور (هنگ کنگ) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 10,333 123,714,530,836 Rls. 2,945,585 $
2 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 4,976 110,106,268,877 Rls. 2,621,578 $
3 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85045090 ساير ا لقا کننده ها غير مذکور در جاي ديگر 7,385 94,500,000,000 Rls. 2,250,000 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 2,568 81,054,977,490 Rls. 1,929,881 $
5 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 1,391 72,135,498,585 Rls. 1,717,512 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 1,617 49,135,084,864 Rls. 1,169,883 $
7 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 1,307 45,991,680,000 Rls. 1,095,040 $
8 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,225 41,806,692,308 Rls. 978,627 $
9 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,090 40,592,992,770 Rls. 941,833 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 730 35,236,750,450 Rls. 838,971 $
11 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 1,334 35,194,973,272 Rls. 837,977 $
12 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 2,785 33,769,296,543 Rls. 804,032 $
13 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 724 33,526,230,352 Rls. 798,244 $
14 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 6,965 27,515,405,868 Rls. 655,128 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 6,199 26,898,220,680 Rls. 640,434 $
16 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 430 24,268,772,257 Rls. 577,827 $
17 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 210 24,107,754,000 Rls. 573,994 $
18 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 871 23,026,216,500 Rls. 548,243 $
19 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 702 22,873,488,920 Rls. 544,606 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 451 21,373,767,092 Rls. 508,899 $
21 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 81089000 مصنوعات ا زتيتان، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 690 21,164,314,800 Rls. 503,912 $
22 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 284 19,356,883,140 Rls. 460,878 $
23 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 2,381 19,096,000,000 Rls. 454,667 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 30045090 ساير داروهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد داخلي ندارند 2,500 17,713,651,860 Rls. 421,754 $
25 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90303900 ساير ابزارآلات و دستگاه ها براي اندازه گيري يا آزمايش ولتاژ، جريان، مقاومت يا قدرت داراي وسيله ثبت 155 17,529,998,075 Rls. 417,381 $
26 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 256 17,476,023,600 Rls. 416,096 $
27 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90318020 حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 5,210 17,379,006,328 Rls. 409,924 $
28 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 4,938 17,328,428,992 Rls. 412,583 $
29 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 327 16,498,904,418 Rls. 392,831 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,083 16,122,632,250 Rls. 383,873 $
31 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 1,060 15,036,771,456 Rls. 358,018 $
32 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,558 14,304,978,820 Rls. 340,594 $
33 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 347 13,894,396,268 Rls. 330,819 $
34 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 223 12,189,165,056 Rls. 290,219 $
35 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,439 12,180,786,600 Rls. 290,018 $
36 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,837 11,569,548,900 Rls. 275,466 $
37 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,500 11,055,057,300 Rls. 263,216 $
38 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 614 10,881,138,902 Rls. 259,075 $
39 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90273090 اسپکتروگراف که تشعشعات اپتيکي (ماورا ءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به کار مي گيرد. 1,000 10,818,150,000 Rls. 245,365 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها، امپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها 50 10,755,435,658 Rls. 256,082 $
41 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 167 10,713,352,100 Rls. 255,080 $
42 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 90 9,698,548,748 Rls. 219,972 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 320 9,422,512,400 Rls. 224,346 $
44 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 2 8,804,040,000 Rls. 209,620 $
45 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 327 8,795,589,600 Rls. 209,419 $
46 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 996 8,631,023,600 Rls. 205,501 $
47 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 209 8,138,709,860 Rls. 193,778 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 122 8,061,171,435 Rls. 191,932 $
49 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 900 7,785,625,120 Rls. 185,372 $
50 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85258090 ساير 876 7,556,724,720 Rls. 179,922 $
51 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 300 7,359,709,500 Rls. 175,231 $
52 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 244 7,160,921,272 Rls. 170,498 $
53 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 280 6,790,857,600 Rls. 161,687 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 144 6,706,933,106 Rls. 159,689 $
55 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90132000 دستگاه هاي ليزر، غير از ديودهاي ليزر 222 6,661,027,980 Rls. 158,596 $
56 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85176190 ساير دستگاه ها براي ارسال يا دريافت صدا و غيره، غير مذكور 20 6,540,010,900 Rls. 155,715 $
57 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 223 6,522,540,585 Rls. 155,298 $
58 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 2,470 6,189,469,096 Rls. 147,369 $
59 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 1,022 6,163,003,400 Rls. 146,738 $
60 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 568 6,068,314,000 Rls. 144,484 $
61 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84714920 ماشین خودکار داده پردازی بریل گویا ویژه نابینایان/ماشينکهاي خودكار  دادهکپردازي و 420 6,060,573,316 Rls. 144,299 $
62 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 137 6,006,810,650 Rls. 143,019 $
63 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 21069080 مكمل غذايي 11,640 5,941,278,778 Rls. 141,459 $
64 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 834 5,879,983,608 Rls. 140,000 $
65 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85423200 ک ک حافظهکها/مدارهاي مجتمعکشده (آيکسيکها) الكترونيك. 100 5,792,567,360 Rls. 137,918 $
66 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 60 5,548,209,600 Rls. 132,100 $
67 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 456 5,540,137,970 Rls. 131,908 $
68 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 111 5,531,604,299 Rls. 131,705 $
69 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 100 5,370,620,750 Rls. 127,872 $
70 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 391 5,333,002,511 Rls. 126,976 $
71 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,213 5,300,647,572 Rls. 126,206 $
72 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 127 5,257,057,625 Rls. 125,168 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 763 5,067,300,000 Rls. 120,650 $
74 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 742 4,984,267,121 Rls. 118,673 $
75 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 1,577 4,787,655,480 Rls. 113,992 $
76 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 225 4,556,256,000 Rls. 108,482 $
77 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 320 4,516,106,004 Rls. 107,526 $
78 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 148 4,489,719,708 Rls. 106,898 $
79 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,205 4,484,653,286 Rls. 106,777 $
80 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85176290 سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل 22 4,434,144,000 Rls. 105,575 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 234 4,337,628,960 Rls. 103,277 $
82 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 664 4,284,000,000 Rls. 102,000 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85479000 قطعات اتصال عايق، براي دستگاه هاي برقي، لوله ها و قطعات اتصال ان براي سيم كشي، غير مذكور در جاي ديگر 540 4,191,704,000 Rls. 99,802 $
84 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 157 4,132,279,200 Rls. 98,388 $
85 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر 1,028 4,070,322,270 Rls. 96,913 $
86 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 493 3,965,677,936 Rls. 94,421 $
87 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 118 3,956,835,960 Rls. 94,210 $
88 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 452 3,950,428,455 Rls. 94,058 $
89 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 223 3,882,730,500 Rls. 92,447 $
90 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84072900 ساير موتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه آبي غير ازموتورهاي خارج ا زبدنه 297 3,816,960,000 Rls. 90,880 $
91 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 507 3,713,741,907 Rls. 88,422 $
92 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 29333990 سایر/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 850 3,587,773,840 Rls. 85,423 $
93 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 345 3,402,638,400 Rls. 81,015 $
94 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 531 3,375,172,224 Rls. 80,361 $
95 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 403 3,368,176,440 Rls. 80,195 $
96 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 420 3,136,205,500 Rls. 74,672 $
97 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 42 3,079,383,188 Rls. 73,318 $
98 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85238000 ساير وسايل ذخيره سازي غير مذکور 100 2,990,822,570 Rls. 69,487 $
99 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 169 2,968,739,390 Rls. 67,333 $
100 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 3,220 2,805,058,248 Rls. 66,787 $
مجموع کل
1,600,848,833,735 ريال
مجموع کل
38,041,924 دلار