آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30022000 واكسنها براي پزشكي 11,326 361,190,808,000 Rls. 8,577,498 $
2 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30022000 واكسنها براي پزشكي 7,851 138,978,145,000 Rls. 3,309,003 $
3 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 2,409 136,277,943,550 Rls. 3,244,714 $
4 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 7,623 105,580,173,684 Rls. 2,513,812 $
5 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 693 102,777,768,825 Rls. 2,447,089 $
6 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 738 101,275,292,067 Rls. 2,408,903 $
7 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,031 78,788,123,842 Rls. 1,875,907 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 19,294 74,299,098,720 Rls. 1,769,026 $
9 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 3,058 68,933,477,660 Rls. 1,641,273 $
10 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 17,569 67,947,844,608 Rls. 1,617,805 $
11 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 4,023 66,550,695,313 Rls. 1,584,540 $
12 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 17,078 53,517,663,442 Rls. 1,274,229 $
13 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,818 52,969,634,466 Rls. 1,261,181 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 13,627 48,674,537,738 Rls. 1,158,917 $
15 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,957 48,312,182,400 Rls. 1,150,290 $
16 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 280 45,374,184,080 Rls. 1,080,338 $
17 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 15,548 42,635,833,728 Rls. 1,015,139 $
18 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 10,247 39,691,448,940 Rls. 945,034 $
19 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 7,050 39,277,886,055 Rls. 935,187 $
20 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,979 38,110,531,110 Rls. 907,393 $
21 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,311 35,945,509,022 Rls. 855,844 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 85309000 اجزاء و قطعات تجهيزات برقي علامت دا دن براي را ه آهن و غيره، مشمول رديف 8530 2,883 35,018,681,048 Rls. 833,778 $
23 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,166 34,917,269,238 Rls. 831,363 $
24 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 2,144 32,981,245,428 Rls. 785,268 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30022000 واكسنها براي پزشكي 1,352 32,392,132,500 Rls. 771,242 $
26 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,677 31,834,735,571 Rls. 757,970 $
27 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 431 30,886,687,250 Rls. 735,398 $
28 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,013 30,111,640,664 Rls. 716,944 $
29 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 981 26,951,595,979 Rls. 641,705 $
30 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 5,297 26,089,823,533 Rls. 621,187 $
31 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 754 25,404,730,521 Rls. 604,875 $
32 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 205 24,889,429,430 Rls. 592,605 $
33 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 5,000 24,662,475,000 Rls. 587,202 $
34 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 5,000 24,578,856,000 Rls. 585,211 $
35 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 3,314 24,447,442,482 Rls. 582,081 $
36 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 161 24,085,459,298 Rls. 573,463 $
37 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,250 23,723,201,239 Rls. 564,839 $
38 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 727 22,741,090,998 Rls. 541,454 $
39 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 7,812 22,427,233,658 Rls. 533,982 $
40 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 4,878 22,255,494,509 Rls. 529,893 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 3,812 20,552,579,370 Rls. 489,347 $
42 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,915 19,651,989,725 Rls. 467,905 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,822 19,398,153,608 Rls. 461,862 $
44 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,675 18,937,800,896 Rls. 450,477 $
45 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2,071 18,397,227,420 Rls. 438,029 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,659 17,982,515,966 Rls. 428,154 $
47 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 409 17,923,810,241 Rls. 426,757 $
48 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 4,182 17,638,773,082 Rls. 419,971 $
49 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,788 17,602,211,192 Rls. 419,100 $
50 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 939 17,546,880,000 Rls. 417,783 $
51 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90159090 قطعات ومتفرعات آلات نقشه برداري مساحي ترازگيري فتوگرامتري هواشناسي وغيره 9015 828 17,424,660,000 Rls. 397,098 $
52 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,212 17,158,640,995 Rls. 408,538 $
53 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 05111000 اسپرم گاو 11 16,634,328,756 Rls. 396,055 $
54 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,023 16,421,414,818 Rls. 390,986 $
55 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 908 16,381,359,480 Rls. 390,032 $
56 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 693 16,325,581,416 Rls. 388,700 $
57 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 2,395 16,087,174,042 Rls. 383,028 $
58 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 138 15,935,950,000 Rls. 379,427 $
59 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 21069080 مكمل غذايي 2,800 15,739,154,777 Rls. 374,742 $
60 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 160 15,707,783,865 Rls. 373,995 $
61 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 576 15,411,060,000 Rls. 366,930 $
62 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 300 15,248,750,000 Rls. 363,065 $
63 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 46 15,160,667,652 Rls. 360,968 $
64 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 1,177 14,628,407,040 Rls. 348,295 $
65 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 3,268 14,588,744,890 Rls. 347,351 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,750 14,498,818,338 Rls. 345,210 $
67 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 1,091 14,370,463,800 Rls. 342,154 $
68 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 600 13,477,125,610 Rls. 320,884 $
69 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,298 13,400,844,998 Rls. 319,067 $
70 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 12051010 بذر کلزا 1,150 13,356,836,000 Rls. 318,020 $
71 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 573 13,202,409,368 Rls. 314,343 $
72 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 81 13,191,028,928 Rls. 314,072 $
73 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 9,800 13,146,614,268 Rls. 313,014 $
74 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 3,126 12,466,410,892 Rls. 296,819 $
75 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 268 12,232,501,510 Rls. 288,760 $
76 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 549 12,143,945,000 Rls. 289,141 $
77 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 496 11,838,977,117 Rls. 281,881 $
78 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 900 11,772,495,000 Rls. 280,298 $
79 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 95 11,687,149,936 Rls. 278,266 $
80 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84662000 قطعه کارگيربراي ماشين هاي ا بزا ر 755 11,468,622,260 Rls. 273,063 $
81 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,515 11,121,874,532 Rls. 264,805 $
82 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 75 11,030,592,412 Rls. 262,633 $
83 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 558 10,930,364,720 Rls. 260,247 $
84 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 527 10,873,408,942 Rls. 258,891 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90181290 اجزا و قطعات 138 10,473,062,175 Rls. 249,359 $
86 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,250 9,983,751,440 Rls. 237,707 $
87 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,312 9,808,749,980 Rls. 231,858 $
88 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,869 9,783,229,456 Rls. 232,934 $
89 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 388 9,596,177,104 Rls. 228,480 $
90 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90181290 اجزا و قطعات 55 9,586,174,500 Rls. 228,242 $
91 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 72 9,539,661,000 Rls. 227,135 $
92 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 728 9,526,330,350 Rls. 226,817 $
93 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 5,600 9,476,728,600 Rls. 225,636 $
94 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,630 9,452,248,323 Rls. 225,051 $
95 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 770 9,088,846,650 Rls. 216,401 $
96 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 109 8,890,437,674 Rls. 211,677 $
97 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 404 8,709,744,400 Rls. 207,375 $
98 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 631 8,609,752,108 Rls. 204,995 $
99 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 522 8,587,704,800 Rls. 204,470 $
100 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 246 7,860,927,429 Rls. 182,183 $
مجموع کل
3,077,177,635,447 ريال
مجموع کل
73,214,065 دلار