آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 133 126,790,161,625 Rls. 3,018,813 $
2 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 59 110,466,158,633 Rls. 2,630,147 $
3 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 59 110,248,489,140 Rls. 2,624,964 $
4 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 59 108,081,552,616 Rls. 2,573,370 $
5 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 72029200 فرووا ناديوم. 19,945 95,588,505,774 Rls. 2,275,917 $
6 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,823 51,519,144,511 Rls. 1,226,647 $
7 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 33 28,668,366,488 Rls. 682,580 $
8 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 33 27,871,958,524 Rls. 663,618 $
9 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 323 12,972,598,034 Rls. 308,872 $
10 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 286 11,192,533,726 Rls. 266,489 $
11 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 222 9,269,278,166 Rls. 220,697 $
12 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 104 6,706,338,808 Rls. 159,675 $
13 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 25 6,684,065,902 Rls. 159,144 $
14 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90219010 دريچه قلب 70 6,679,250,883 Rls. 159,030 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90219010 دريچه قلب 17 4,115,375,852 Rls. 97,986 $
16 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 116 3,609,537,000 Rls. 85,941 $
17 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 350 1,996,164,684 Rls. 47,528 $
18 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 01012100 ک ک حیوانات مولد نژاد خالص:/اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. 1,000 1,818,164,745 Rls. 43,290 $
19 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 820 1,486,377,044 Rls. 35,390 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 190 1,438,510,198 Rls. 34,250 $
21 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 8 1,387,216,278 Rls. 31,890 $
22 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 41 880,522,800 Rls. 20,965 $
23 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 108 863,985,000 Rls. 20,571 $
24 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 47 851,653,200 Rls. 20,277 $
25 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 59 821,095,352 Rls. 19,550 $
26 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 30 815,766,899 Rls. 19,423 $
27 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90312000 دستگاه هاي آزمايش (test bench) 34 728,035,000 Rls. 17,334 $
28 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 186 623,729,140 Rls. 14,851 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 86071900 محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 45 554,627,234 Rls. 13,205 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 120 542,047,507 Rls. 12,906 $
31 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 65 266,453,600 Rls. 6,344 $
32 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 37 254,491,103 Rls. 6,059 $
33 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 650 211,424,400 Rls. 5,034 $
34 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 20 210,000,000 Rls. 5,000 $
35 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 73202000 فنر مارپيچ 5 178,675,954 Rls. 4,254 $
36 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 73202000 فنر مارپيچ 4 177,668,330 Rls. 4,230 $
37 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90312000 دستگاه هاي آزمايش (test bench) 37 159,600,000 Rls. 3,800 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 85340000 مدا رهاي چاپي 120 151,092,864 Rls. 3,597 $
39 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84679900 ساير اجزاء و قطعات ا بزا ربراي کارکردن دردست، در جاي ديگر مذکور نباشد 26 126,000,000 Rls. 3,000 $
40 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 35 112,832,020 Rls. 2,686 $
41 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 60 88,200,000 Rls. 2,100 $
42 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 85044010 انواع مبدلهاي dc/ dc الکترونيکي (HYBRID) با ورودي و خروجي صفر ا لي صد ولت و قدرت کمتر از 150 وات 12 84,000,000 Rls. 2,000 $
43 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 95 83,958,000 Rls. 1,999 $
44 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 220 79,800,000 Rls. 1,900 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 84 64,216,157 Rls. 1,529 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست يا باپا کارمي کنند 150 59,220,000 Rls. 1,410 $
47 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 205 58,331,520 Rls. 1,389 $
48 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 39203000 صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر 83 41,677,784 Rls. 992 $
49 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 140 37,812,010 Rls. 858 $
50 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 17 34,246,800 Rls. 815 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 73181510 پيچها و پيچهاي مهره خورحتي بامهره ها يا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل، حديدشده 1 26,491,781 Rls. 631 $
52 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 34 14,952,000 Rls. 356 $
53 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 0 11,105,399 Rls. 264 $
54 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 20 8,413,125 Rls. 200 $
55 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84122900 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک (غير ازحرکت خطي) 15 6,639,360 Rls. 158 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 3 6,567,653 Rls. 156 $
57 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 84119100 اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپرا پلرها 3 1,719,468 Rls. 41 $
مجموع کل
737,826,800,091 ريال
مجموع کل
17,566,122 دلار
[1]