آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 37,218 213,607,094,788 Rls. 5,085,883 $
2 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 13,343 199,781,528,584 Rls. 4,756,708 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 2,534 147,723,350,171 Rls. 3,517,223 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 1,826 136,350,711,830 Rls. 3,246,446 $
5 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 17,724 126,954,444,002 Rls. 3,022,725 $
6 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 4,375 123,360,863,597 Rls. 2,937,164 $
7 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 1,832 113,900,112,853 Rls. 2,711,907 $
8 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 12,820 111,186,084,391 Rls. 2,647,288 $
9 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 2,565 109,721,157,038 Rls. 2,612,406 $
10 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 1,554 86,247,654,043 Rls. 2,053,516 $
11 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 13,263 84,805,063,002 Rls. 2,019,169 $
12 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 3,498 80,551,830,383 Rls. 1,917,900 $
13 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 12,093 79,941,436,608 Rls. 1,903,368 $
14 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 5,278 75,803,890,297 Rls. 1,804,852 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 1,090 71,718,756,522 Rls. 1,707,588 $
16 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,483 64,015,532,880 Rls. 1,524,180 $
17 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 3,052 53,315,181,366 Rls. 1,269,409 $
18 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 2,454 48,550,461,630 Rls. 1,155,964 $
19 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84169000 اجزاء و قطعات مشعل هاي کوره، بشكه هاي مكانيكي، تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 2,420 48,068,627,066 Rls. 1,144,491 $
20 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 9,066 47,457,907,032 Rls. 1,129,949 $
21 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 678 46,870,551,511 Rls. 1,115,966 $
22 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 17,989 42,421,703,473 Rls. 1,010,041 $
23 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,800 37,915,611,062 Rls. 902,753 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 224 37,148,667,600 Rls. 884,492 $
25 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه 2,004 34,339,178,062 Rls. 817,600 $
26 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 2,890 34,034,781,270 Rls. 810,352 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,306 33,911,367,297 Rls. 807,413 $
28 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,226 33,018,172,585 Rls. 786,147 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 8,568 31,797,759,351 Rls. 757,089 $
30 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 3,929 31,477,730,858 Rls. 749,469 $
31 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 471 31,020,074,584 Rls. 738,574 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 1,248 30,295,715,807 Rls. 721,327 $
33 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل الکلي، ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر، غير مذکور در جاي ديگر 1,800 29,941,152,502 Rls. 712,885 $
34 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30022000 واكسنها براي پزشكي 3,913 29,939,197,106 Rls. 712,838 $
35 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 347 29,866,556,563 Rls. 711,109 $
36 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 4,216 29,622,059,079 Rls. 705,287 $
37 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 58081000 قيطان باف ها، بصورت توپ. 1,960 29,142,769,230 Rls. 693,875 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 2,550 29,104,796,952 Rls. 692,971 $
39 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 337 28,915,747,000 Rls. 688,471 $
40 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 229 28,915,747,000 Rls. 688,471 $
41 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90183260 ست اپي دورال (شامل سوزن - فيلتر - کاتتر) 874 27,976,008,744 Rls. 666,096 $
42 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,640 26,428,436,400 Rls. 629,249 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 470 25,940,944,256 Rls. 617,642 $
44 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30064050 كامپوزيت 2,010 25,826,051,160 Rls. 614,906 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 1,320 25,689,487,491 Rls. 611,655 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30064050 كامپوزيت 1,827 23,138,981,720 Rls. 550,928 $
47 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 420 22,736,157,644 Rls. 541,338 $
48 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,590 21,954,635,520 Rls. 522,729 $
49 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 619 21,839,028,750 Rls. 519,977 $
50 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 2,328 21,769,332,026 Rls. 518,317 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 1,000 21,644,407,500 Rls. 515,343 $
52 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90183260 ست اپي دورال (شامل سوزن - فيلتر - کاتتر) 486 19,712,556,000 Rls. 469,346 $
53 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 1,657 18,431,090,688 Rls. 438,835 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 606 18,329,677,881 Rls. 436,420 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 6,666 18,070,838,964 Rls. 430,257 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,326 18,047,279,160 Rls. 429,697 $
57 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 3,132 17,715,203,653 Rls. 421,791 $
58 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 5,765 17,481,737,772 Rls. 416,232 $
59 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,741 17,313,418,862 Rls. 412,224 $
60 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,786 17,193,869,102 Rls. 409,378 $
61 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 790 17,049,826,059 Rls. 405,947 $
62 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,415 16,391,355,973 Rls. 390,271 $
63 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 3 16,293,867,670 Rls. 387,949 $
64 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 5,306 16,064,848,910 Rls. 382,496 $
65 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 2,948 15,830,667,298 Rls. 376,920 $
66 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 939 15,819,812,258 Rls. 376,663 $
67 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 2,133 15,321,885,108 Rls. 364,807 $
68 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 120 14,471,597,800 Rls. 344,562 $
69 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 3,963 14,345,341,675 Rls. 341,555 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90183260 ست اپي دورال (شامل سوزن - فيلتر - کاتتر) 434 14,196,465,250 Rls. 338,012 $
71 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,440 13,729,492,260 Rls. 326,893 $
72 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,650 13,505,276,602 Rls. 321,555 $
73 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,318 12,690,719,884 Rls. 302,160 $
74 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 2,281 12,309,315,400 Rls. 293,079 $
75 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,032 12,245,075,468 Rls. 286,800 $
76 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 3,562 12,207,162,721 Rls. 290,646 $
77 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 942 11,801,657,545 Rls. 280,994 $
78 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهداشت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي (سايراشياء) 1,213 11,781,850,500 Rls. 280,520 $
79 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 133 11,562,670,440 Rls. 275,302 $
80 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 241 11,409,552,650 Rls. 271,657 $
81 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 134 11,283,887,399 Rls. 268,664 $
82 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 695 11,266,870,380 Rls. 268,259 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,008 11,260,166,812 Rls. 268,099 $
84 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90132000 دستگاه هاي ليزر، غير از ديودهاي ليزر 861 11,100,518,520 Rls. 264,297 $
85 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,671 11,044,734,560 Rls. 262,970 $
86 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 100 11,023,982,579 Rls. 262,476 $
87 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 961 11,007,346,349 Rls. 262,080 $
88 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 55 10,971,131,292 Rls. 261,217 $
89 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 469 10,733,204,600 Rls. 255,552 $
90 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 1,422 10,488,691,055 Rls. 249,730 $
91 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 8,132 10,436,913,786 Rls. 248,498 $
92 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 142 10,195,220,925 Rls. 242,743 $
93 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 2,699 9,838,814,909 Rls. 234,258 $
94 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 10,542 9,710,939,562 Rls. 231,213 $
95 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 21069080 مكمل غذايي 6,055 9,649,129,954 Rls. 229,741 $
96 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84719090 ماشين قرائت مغناطيسي يااپتيکي ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 308 9,496,589,160 Rls. 226,109 $
97 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 90 9,201,586,562 Rls. 219,085 $
98 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 765 9,158,924,250 Rls. 218,070 $
99 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 522 9,074,803,261 Rls. 216,066 $
100 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري کره 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 908 8,972,743,130 Rls. 213,637 $
مجموع کل
3,594,944,810,784 ريال
مجموع کل
85,589,178 دلار