آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,315 182,912,585,150 Rls. 4,355,060 $
2 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,006 162,312,827,510 Rls. 3,864,597 $
3 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,407 160,178,818,067 Rls. 3,813,783 $
4 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,739 142,104,459,617 Rls. 3,383,438 $
5 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 1,676 96,177,002,553 Rls. 2,289,929 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,772 94,345,924,840 Rls. 2,246,331 $
7 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,917 82,221,702,249 Rls. 1,952,581 $
8 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 396 79,823,197,350 Rls. 1,900,552 $
9 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,916 68,259,048,288 Rls. 1,625,215 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,392 60,125,359,246 Rls. 1,431,555 $
11 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 704 53,945,896,831 Rls. 1,284,426 $
12 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 252,000 53,385,665,760 Rls. 1,271,086 $
13 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,341 51,444,821,171 Rls. 1,224,876 $
14 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 1,688 51,088,756,904 Rls. 1,216,399 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 384 49,819,667,270 Rls. 1,186,183 $
16 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 382 49,464,367,403 Rls. 1,177,723 $
17 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 220 48,338,151,412 Rls. 1,150,909 $
18 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,175 45,829,140,274 Rls. 1,091,170 $
19 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,770 42,894,965,538 Rls. 1,021,308 $
20 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 443 41,750,771,450 Rls. 994,067 $
21 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 304 41,464,531,800 Rls. 987,251 $
22 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 198 39,995,249,850 Rls. 952,267 $
23 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 3,800 38,034,472,000 Rls. 905,583 $
24 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 1,103 37,614,887,520 Rls. 895,593 $
25 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 780 35,676,693,172 Rls. 849,445 $
26 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,051 35,232,543,618 Rls. 838,872 $
27 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,481 34,301,145,510 Rls. 816,695 $
28 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,432 33,102,497,754 Rls. 788,155 $
29 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 17,667 33,003,754,999 Rls. 785,804 $
30 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 336 31,498,436,352 Rls. 749,963 $
31 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 740 29,427,806,524 Rls. 700,662 $
32 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 319 29,030,504,164 Rls. 691,203 $
33 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 12,230 28,138,896,836 Rls. 669,974 $
34 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30022000 واكسنها براي پزشكي 873 27,427,907,520 Rls. 653,045 $
35 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 13,316 26,404,639,177 Rls. 628,681 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,201 26,049,026,909 Rls. 620,216 $
37 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 1 24,261,488,032 Rls. 577,654 $
38 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,462 24,053,948,140 Rls. 572,713 $
39 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 643 23,926,903,736 Rls. 569,689 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 90 23,745,305,145 Rls. 565,365 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 1,281 22,105,131,120 Rls. 526,312 $
42 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 628 22,028,720,560 Rls. 524,494 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,239 22,013,767,275 Rls. 524,137 $
44 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 163 21,485,273,040 Rls. 511,554 $
45 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,425 21,233,204,049 Rls. 505,554 $
46 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 3,136 20,957,321,884 Rls. 498,983 $
47 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,100 20,637,940,682 Rls. 491,379 $
48 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 300 19,603,632,300 Rls. 560,664 $
49 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 1,659 19,461,222,959 Rls. 463,363 $
50 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 297 19,176,834,000 Rls. 456,591 $
51 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 200 18,315,900,000 Rls. 436,093 $
52 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 200 18,300,191,490 Rls. 435,719 $
53 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 4,000 17,997,360,000 Rls. 428,509 $
54 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90278060 دستگاه الايزاو گروه بندي خون تمام اتوماتيك 83 17,562,842,500 Rls. 418,163 $
55 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29337990 ساير 7 17,369,808,487 Rls. 413,567 $
56 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,221 17,356,493,220 Rls. 413,250 $
57 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29372990 ساير 70 17,228,889,776 Rls. 410,212 $
58 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 1,231 16,949,583,706 Rls. 403,562 $
59 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 261 16,421,990,800 Rls. 391,000 $
60 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 200 15,977,650,000 Rls. 380,420 $
61 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 2,970 15,957,059,358 Rls. 379,931 $
62 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 368 15,300,180,000 Rls. 364,290 $
63 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,037 15,143,533,166 Rls. 360,559 $
64 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 25 14,923,130,206 Rls. 355,313 $
65 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 153 14,836,446,695 Rls. 353,249 $
66 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85171210 گوشي تلفن همراه 192 14,663,550,560 Rls. 349,132 $
67 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,231 14,624,793,600 Rls. 348,209 $
68 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,010 14,394,719,815 Rls. 342,732 $
69 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 749 13,665,671,450 Rls. 325,375 $
70 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 410 13,421,394,870 Rls. 319,557 $
71 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 5,000 13,206,490,000 Rls. 314,440 $
72 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,041 13,067,041,087 Rls. 311,120 $
73 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,200 12,929,400,000 Rls. 307,843 $
74 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 5 12,804,480,000 Rls. 304,869 $
75 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 143 12,428,761,800 Rls. 295,923 $
76 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90214090 ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك 112 12,083,822,118 Rls. 287,710 $
77 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,382 12,027,233,000 Rls. 286,362 $
78 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,113 11,913,838,940 Rls. 283,663 $
79 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 2,050 11,507,712,450 Rls. 273,993 $
80 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها، هالوژنورها، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آن ها غير از فروس فوصارات 750 11,418,772,500 Rls. 271,876 $
81 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 233 11,360,781,540 Rls. 270,495 $
82 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 125 11,305,145,869 Rls. 269,170 $
83 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 13 10,850,691,470 Rls. 258,350 $
84 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 28 10,838,315,312 Rls. 258,056 $
85 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 53 10,350,286,297 Rls. 246,435 $
86 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 859 10,196,337,389 Rls. 242,770 $
87 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,417 9,969,315,823 Rls. 237,366 $
88 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29337990 ساير 4 9,827,367,558 Rls. 233,985 $
89 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 391 9,649,149,426 Rls. 229,741 $
90 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 150 9,304,548,300 Rls. 221,537 $
91 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 221 9,010,999,723 Rls. 214,548 $
92 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90214020 سمعک 90 8,718,553,000 Rls. 207,585 $
93 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90272000 دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز 40 8,637,902,000 Rls. 205,664 $
94 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 67 8,429,160,496 Rls. 200,694 $
95 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 80 8,380,225,000 Rls. 199,529 $
96 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 396 7,747,065,000 Rls. 184,454 $
97 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90192020 دستگاه ونتيلاتور 204 7,627,516,200 Rls. 181,608 $
98 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 4,516 7,529,798,740 Rls. 179,281 $
99 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 250 7,498,358,550 Rls. 178,532 $
100 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 200 7,138,030,500 Rls. 169,953 $
مجموع کل
3,075,685,105,297 ريال
مجموع کل
73,319,443 دلار