آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 5,065 232,380,000,000 Rls. 5,391,658 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 17,093 208,587,478,860 Rls. 4,966,371 $
3 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 16,445 165,176,807,948 Rls. 3,932,783 $
4 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 4,663 93,471,645,846 Rls. 2,225,517 $
5 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 5,622 85,192,744,100 Rls. 2,028,399 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84118200 توربین های گازی، به غیر از توربوجت ها و توربو پرایلرها؛ با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات 2,820 73,322,195,319 Rls. 1,745,767 $
7 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 25,328 60,927,996,933 Rls. 1,450,667 $
8 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 22,582 47,530,576,744 Rls. 1,131,679 $
9 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 17,573 46,035,766,801 Rls. 1,096,089 $
10 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,678 43,004,422,166 Rls. 1,023,914 $
11 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 15,555 42,393,961,469 Rls. 1,009,379 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,257 39,721,805,096 Rls. 945,757 $
13 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,610 31,944,005,350 Rls. 760,572 $
14 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,950 29,995,357,061 Rls. 714,173 $
15 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 542 27,979,525,353 Rls. 666,178 $
16 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30064050 كامپوزيت 1,395 26,765,054,921 Rls. 637,261 $
17 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 934 25,858,363,947 Rls. 615,675 $
18 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 223 23,031,026,894 Rls. 548,358 $
19 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 10,762 22,924,085,055 Rls. 545,811 $
20 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 500 21,346,528,125 Rls. 484,158 $
21 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 17 19,103,937,212 Rls. 454,856 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90219010 دريچه قلب 122 17,760,729,991 Rls. 418,877 $
23 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 153 17,657,834,564 Rls. 419,735 $
24 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,367 17,283,353,531 Rls. 411,508 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90219010 دريچه قلب 173 16,914,397,855 Rls. 395,128 $
26 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 143 16,812,311,700 Rls. 400,293 $
27 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 7,284 16,390,259,041 Rls. 390,245 $
28 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 426 15,618,270,709 Rls. 371,863 $
29 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,147 15,506,321,877 Rls. 369,198 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30064050 كامپوزيت 609 15,505,021,438 Rls. 369,166 $
31 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 395 14,744,188,211 Rls. 351,052 $
32 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 150 14,482,434,840 Rls. 344,820 $
33 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,003 14,434,582,971 Rls. 343,680 $
34 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 140 14,297,777,475 Rls. 340,423 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 1,505 14,119,987,500 Rls. 336,190 $
36 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 454 14,097,703,446 Rls. 335,659 $
37 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 745 13,877,530,189 Rls. 330,417 $
38 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 95 13,332,114,648 Rls. 317,431 $
39 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 780 12,913,124,840 Rls. 307,455 $
40 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,296 12,877,592,921 Rls. 306,609 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 68 12,264,602,600 Rls. 292,015 $
42 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 804 11,427,586,660 Rls. 272,085 $
43 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 2,000 11,165,136,400 Rls. 265,837 $
44 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 1,800 11,147,514,880 Rls. 265,418 $
45 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 1,900 11,096,429,440 Rls. 264,200 $
46 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 540 10,870,462,528 Rls. 258,821 $
47 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 24 10,765,137,900 Rls. 256,313 $
48 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,241 10,273,093,904 Rls. 244,597 $
49 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90219010 دريچه قلب 99 10,148,909,868 Rls. 241,640 $
50 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,302 10,100,282,799 Rls. 240,484 $
51 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 201 9,727,002,900 Rls. 231,595 $
52 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,415 9,602,079,872 Rls. 228,621 $
53 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,007 9,312,719,712 Rls. 221,732 $
54 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 120 9,183,018,722 Rls. 218,643 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 188 8,838,743,025 Rls. 210,446 $
56 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 82 8,546,522,198 Rls. 203,488 $
57 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 770 8,060,115,780 Rls. 191,908 $
58 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 45 7,724,651,970 Rls. 183,920 $
59 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 330 7,542,885,454 Rls. 179,593 $
60 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 195 7,452,013,716 Rls. 177,429 $
61 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 80 7,375,676,000 Rls. 175,611 $
62 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 5 7,327,451,055 Rls. 174,463 $
63 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 70 7,251,300,585 Rls. 172,650 $
64 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 285 7,191,828,000 Rls. 171,234 $
65 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90219010 دريچه قلب 73 7,143,335,530 Rls. 170,079 $
66 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 75 7,142,643,195 Rls. 170,063 $
67 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 331 6,934,489,952 Rls. 165,107 $
68 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 150 6,572,522,580 Rls. 156,489 $
69 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 320 6,564,216,672 Rls. 156,291 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90219010 دريچه قلب 40 6,436,281,870 Rls. 153,245 $
71 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 900 6,425,547,066 Rls. 152,989 $
72 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 140 6,094,391,960 Rls. 145,105 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 100 5,974,059,160 Rls. 142,240 $
74 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90189070 اره و دريل جراحي 25 5,734,094,360 Rls. 136,526 $
75 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 1,000 5,725,276,160 Rls. 136,316 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 686 5,706,819,070 Rls. 135,877 $
77 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 490 5,585,914,203 Rls. 132,998 $
78 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85364110 رله باجريان کمتر از 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 310 5,431,923,000 Rls. 129,332 $
79 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 535 5,242,944,340 Rls. 124,832 $
80 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 158 5,226,684,960 Rls. 124,446 $
81 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 817 5,082,812,376 Rls. 121,019 $
82 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 96 4,997,879,086 Rls. 118,996 $
83 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 435 4,891,155,931 Rls. 116,455 $
84 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 110 4,812,364,130 Rls. 114,580 $
85 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 5 4,758,902,800 Rls. 113,307 $
86 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 360 4,727,073,120 Rls. 112,549 $
87 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85176940 گيرنده، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 279 4,687,748,160 Rls. 111,613 $
88 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 403 4,577,549,684 Rls. 108,989 $
89 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 496 4,310,551,503 Rls. 102,631 $
90 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 420 4,254,637,500 Rls. 101,301 $
91 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 29400090 سایر 600 4,237,205,783 Rls. 100,886 $
92 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 430 4,147,809,820 Rls. 98,757 $
93 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 341 4,093,572,440 Rls. 97,464 $
94 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 665 4,062,051,000 Rls. 96,716 $
95 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 197 3,824,743,160 Rls. 91,065 $
96 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 365 3,678,565,477 Rls. 87,585 $
97 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 189 3,569,258,000 Rls. 84,982 $
98 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84219100 اجزاء و قطعات ماشين هاي گريزا زمرکز، همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 285 3,561,604,244 Rls. 84,800 $
99 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 360 3,560,556,250 Rls. 84,775 $
100 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,420 3,551,923,120 Rls. 84,570 $
مجموع کل
2,063,043,096,577 ريال
مجموع کل
48,942,489 دلار