آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 26,282 699,311,268,001 Rls. 16,650,277 $
2 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 71,366 674,036,102,364 Rls. 16,048,482 $
3 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 37,536 580,022,416,270 Rls. 13,802,836 $
4 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 26,637 456,613,531,959 Rls. 10,857,086 $
5 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 20,503 422,568,618,968 Rls. 10,061,157 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 18,460 417,478,817,697 Rls. 9,939,971 $
7 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 27,222 416,692,315,246 Rls. 9,920,323 $
8 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 40,122 406,210,747,266 Rls. 9,671,687 $
9 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 56,715 392,685,248,281 Rls. 9,349,646 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 17,375 378,570,656,442 Rls. 9,018,397 $
11 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,992 359,516,424,316 Rls. 8,559,916 $
12 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 7,891 301,970,999,930 Rls. 7,189,786 $
13 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 16,510 295,595,592,062 Rls. 7,037,991 $
14 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10,259 287,871,195,736 Rls. 6,854,075 $
15 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 21,133 275,738,944,542 Rls. 6,550,410 $
16 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 14,841 273,722,444,733 Rls. 6,498,977 $
17 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 29,227 260,287,387,854 Rls. 6,197,321 $
18 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 25,408 255,873,655,455 Rls. 6,092,230 $
19 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3,846 248,652,717,472 Rls. 5,920,304 $
20 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 12,555 242,782,968,701 Rls. 5,780,546 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 19,446 232,277,929,445 Rls. 5,527,479 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,985 228,279,280,704 Rls. 5,435,222 $
23 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 7,969 224,738,500,972 Rls. 5,350,919 $
24 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 1,178 217,309,948,500 Rls. 5,174,047 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 8,193 205,946,564,365 Rls. 4,903,490 $
26 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84732900 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021 لغايت 847090. 4,712 200,771,729,328 Rls. 4,771,424 $
27 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 15,743 200,163,861,732 Rls. 4,765,806 $
28 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,056 191,924,990,239 Rls. 4,569,643 $
29 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 7,506 191,527,814,781 Rls. 4,560,186 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30033910 داراي توليد داخلي مشابه 30,552 182,688,995,199 Rls. 4,349,738 $
31 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84732900 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021 لغايت 847090. 4,745 172,411,080,000 Rls. 4,096,170 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 8,972 170,170,640,999 Rls. 4,051,682 $
33 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 21,482 168,754,099,775 Rls. 4,016,787 $
34 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 27,385 160,433,434,193 Rls. 3,819,846 $
35 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,723 159,253,498,480 Rls. 3,791,750 $
36 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 25,332 156,033,381,482 Rls. 3,717,953 $
37 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,748 148,191,859,388 Rls. 3,528,378 $
38 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,005 144,317,319,627 Rls. 3,436,126 $
39 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,115 142,830,037,655 Rls. 3,400,192 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,835 138,756,108,684 Rls. 3,303,716 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 4,030 134,163,040,214 Rls. 3,194,360 $
42 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 1,725 127,733,696,490 Rls. 3,041,278 $
43 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,940 123,638,976,180 Rls. 2,943,785 $
44 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 29221990 سايرآمينو الکلها بج زآن هاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند ا ترها و استرها آن ها، املاح اين محصولات..غير مذکور در جاي ديگر 6,000 123,231,300,000 Rls. 2,934,079 $
45 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 21,230 121,996,978,208 Rls. 2,904,690 $
46 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15,410 120,950,171,049 Rls. 2,879,769 $
47 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,297 117,883,745,624 Rls. 2,806,756 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 4,882 117,804,560,906 Rls. 2,804,870 $
49 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10,662 116,712,281,245 Rls. 2,771,909 $
50 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,490 113,780,896,593 Rls. 2,709,069 $
51 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 196 113,515,904,718 Rls. 2,702,761 $
52 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 28,340 111,428,993,894 Rls. 2,653,072 $
53 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 4,268 104,509,565,220 Rls. 2,488,321 $
54 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 29221990 سايرآمينو الکلها بج زآن هاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند ا ترها و استرها آن ها، املاح اين محصولات..غير مذکور در جاي ديگر 6,000 103,790,160,000 Rls. 2,471,195 $
55 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 29221990 سايرآمينو الکلها بج زآن هاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند ا ترها و استرها آن ها، املاح اين محصولات..غير مذکور در جاي ديگر 6,000 103,345,362,000 Rls. 2,460,603 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90132000 دستگاه هاي ليزر، غير از ديودهاي ليزر 7,400 103,254,490,465 Rls. 2,458,439 $
57 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 13,193 103,234,216,673 Rls. 2,457,956 $
58 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 4,751 101,251,569,234 Rls. 2,410,751 $
59 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,518 100,223,267,055 Rls. 2,386,269 $
60 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 3,730 100,128,441,358 Rls. 2,384,010 $
61 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 4,248 99,690,041,944 Rls. 2,373,573 $
62 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 14,620 99,562,208,180 Rls. 2,370,527 $
63 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 13,863 95,669,729,145 Rls. 2,277,850 $
64 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 12,884 93,745,539,062 Rls. 2,232,036 $
65 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 11,272 92,830,928,593 Rls. 2,210,260 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 494 91,430,398,812 Rls. 2,176,916 $
67 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90132000 دستگاه هاي ليزر، غير از ديودهاي ليزر 6,350 89,613,337,450 Rls. 2,133,650 $
68 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 706 89,044,921,469 Rls. 2,120,117 $
69 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 1,257 88,910,709,983 Rls. 2,116,922 $
70 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,776 88,334,445,347 Rls. 2,103,201 $
71 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 11,386 88,190,760,615 Rls. 2,070,822 $
72 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85423210 حافظه فرار رايانه (RAM) 645 87,236,700,555 Rls. 2,077,064 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 3,206 87,072,443,769 Rls. 2,073,154 $
74 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84732900 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021 لغايت 847090. 1,725 86,116,400,000 Rls. 2,050,390 $
75 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 3,310 85,960,665,594 Rls. 2,046,681 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85423200 ک ک حافظهکها/مدارهاي مجتمعکشده (آيکسيکها) الكترونيك. 3,098 85,145,520,752 Rls. 2,011,506 $
77 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,726 84,972,758,957 Rls. 2,023,161 $
78 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 2,649 83,878,124,738 Rls. 1,997,097 $
79 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,380 82,698,725,717 Rls. 1,969,017 $
80 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 8,613 82,634,104,568 Rls. 2,053,142 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 10,105 80,834,175,131 Rls. 1,924,623 $
82 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 4,592 79,772,597,441 Rls. 1,944,081 $
83 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,425 78,957,118,557 Rls. 1,879,932 $
84 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 6,622 77,320,334,583 Rls. 1,840,961 $
85 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 4,798 76,583,708,710 Rls. 1,823,422 $
86 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 4,348 75,291,807,200 Rls. 1,792,662 $
87 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,478 74,670,950,185 Rls. 1,777,878 $
88 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 7,089 74,125,593,161 Rls. 1,764,895 $
89 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 3,716 74,023,091,374 Rls. 1,762,454 $
90 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 645 73,978,740,048 Rls. 1,761,398 $
91 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84733060 رك مخصوص سرور (Server) 783 73,924,086,139 Rls. 1,760,097 $
92 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84733060 رك مخصوص سرور (Server) 1,010 73,342,822,259 Rls. 1,746,258 $
93 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 2,277 70,905,141,224 Rls. 1,688,217 $
94 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 4,591 70,662,370,411 Rls. 1,682,212 $
95 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 2,354 67,727,707,003 Rls. 1,612,561 $
96 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 370 67,295,992,953 Rls. 1,602,285 $
97 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 2,271 67,252,801,856 Rls. 1,594,377 $
98 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 481 66,162,480,372 Rls. 1,575,298 $
99 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84733060 رك مخصوص سرور (Server) 501 66,075,992,424 Rls. 1,573,238 $
100 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحه نمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 11,751 65,373,304,750 Rls. 1,556,507 $
مجموع کل
16,782,580,027,000 ريال
مجموع کل
399,586,356 دلار