آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,169 203,346,074,408 Rls. 4,841,573 $
2 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 609 165,047,526,000 Rls. 3,929,704 $
3 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 561 152,400,575,000 Rls. 3,628,586 $
4 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 176 132,580,547,266 Rls. 3,156,680 $
5 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,323 96,471,049,444 Rls. 2,296,930 $
6 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 3,098 77,499,809,091 Rls. 1,845,233 $
7 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 494 75,905,821,280 Rls. 1,807,282 $
8 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 8,073 70,890,846,270 Rls. 1,687,877 $
9 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,950 68,134,937,920 Rls. 1,622,260 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,946 66,548,526,450 Rls. 1,584,489 $
11 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 7,019 65,071,200,630 Rls. 1,549,314 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 7,070 62,421,617,510 Rls. 1,486,229 $
13 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 7,200 58,932,428,684 Rls. 1,403,153 $
14 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 6,800 46,801,701,782 Rls. 1,086,307 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 280 46,251,654,848 Rls. 1,101,230 $
16 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 4,800 35,930,769,510 Rls. 855,495 $
17 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 2,870 35,672,296,800 Rls. 849,340 $
18 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 9,926 22,714,753,474 Rls. 540,827 $
19 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90221410 دستگاه ماموگراف 2,400 22,598,590,728 Rls. 538,062 $
20 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 385 18,798,128,589 Rls. 447,574 $
21 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 991 16,663,598,542 Rls. 396,752 $
22 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,800 15,803,810,150 Rls. 376,281 $
23 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 610 15,187,829,683 Rls. 361,615 $
24 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 3,200 14,742,112,000 Rls. 351,003 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,149 14,621,131,350 Rls. 348,122 $
26 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 914 13,515,272,588 Rls. 321,792 $
27 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 21069080 مكمل غذايي 788 13,213,597,600 Rls. 314,609 $
28 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 396 11,110,199,633 Rls. 264,528 $
29 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90192020 دستگاه ونتيلاتور 1,422 10,960,672,205 Rls. 260,968 $
30 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 230 10,769,292,600 Rls. 256,412 $
31 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 1,250 10,490,319,999 Rls. 249,770 $
32 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 594 8,456,482,920 Rls. 201,345 $
33 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 313 8,341,595,147 Rls. 198,609 $
34 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 3,430 7,067,974,612 Rls. 168,285 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 260 6,838,462,800 Rls. 162,821 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 54 6,707,971,150 Rls. 159,714 $
37 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 52 6,499,097,500 Rls. 154,741 $
38 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 870 6,456,068,602 Rls. 153,716 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 21069080 مكمل غذايي 456 6,275,112,480 Rls. 149,407 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 518 6,236,518,626 Rls. 148,489 $
41 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 113 5,625,658,500 Rls. 133,944 $
42 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 83 5,621,612,164 Rls. 133,848 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 635 5,547,664,127 Rls. 132,088 $
44 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 454 5,327,723,492 Rls. 126,851 $
45 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 110 5,321,870,400 Rls. 126,711 $
46 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30033190 سايرداروهاي هورمون دا ر فاقد ا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليد داخلي ندارند 1,331 4,875,695,659 Rls. 116,088 $
47 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک و مشتقات و املاح ا نهاغير مذکور در جاي ديگر 200 4,813,494,620 Rls. 114,607 $
48 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 38249990 سایر 204 4,552,433,587 Rls. 108,391 $
49 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 34070010 فرآورده هاي دندانسازي 345 4,323,673,337 Rls. 102,945 $
50 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 894 4,034,492,270 Rls. 96,059 $
51 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 40 3,755,079,297 Rls. 89,407 $
52 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 73 3,687,437,250 Rls. 87,797 $
53 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 154 3,565,342,440 Rls. 84,889 $
54 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 22 3,554,259,250 Rls. 84,625 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 416 3,534,269,580 Rls. 84,149 $
56 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 588 3,347,733,874 Rls. 79,708 $
57 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 255 3,247,691,517 Rls. 77,326 $
58 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 60 3,201,120,000 Rls. 76,217 $
59 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90192020 دستگاه ونتيلاتور 274 3,143,027,200 Rls. 74,834 $
60 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 270 3,104,595,000 Rls. 73,919 $
61 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 34070010 فرآورده هاي دندانسازي 201 2,975,997,700 Rls. 70,857 $
62 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت، غير مذكور در جاي ديگر 450 2,928,865,406 Rls. 67,955 $
63 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 73072200 زا نوئي، مهره، ماسوره حديده شده، ا زفولادزنگ نزن. 528 2,863,439,613 Rls. 68,177 $
64 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 197 2,861,406,890 Rls. 68,128 $
65 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 95 2,856,980,948 Rls. 68,023 $
66 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 131 2,821,698,556 Rls. 67,183 $
67 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 84198920 دستگاه گرم كننده (وارمر) خون هنگام تزريق 178 2,774,472,488 Rls. 66,059 $
68 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 495 2,663,359,808 Rls. 63,413 $
69 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 0 2,604,623,520 Rls. 62,015 $
70 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 207 2,456,015,923 Rls. 58,476 $
71 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 451 2,298,488,400 Rls. 54,726 $
72 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 142 2,272,960,862 Rls. 54,118 $
73 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 70 2,147,733,340 Rls. 51,137 $
74 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 367 2,107,245,604 Rls. 50,173 $
75 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2 2,064,413,600 Rls. 49,153 $
76 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 84836000 كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 90 2,058,888,792 Rls. 49,021 $
77 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 400 1,981,328,580 Rls. 47,174 $
78 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 132 1,872,932,291 Rls. 44,594 $
79 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 60 1,855,139,077 Rls. 44,170 $
80 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 110 1,829,552,133 Rls. 42,059 $
81 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,115 1,764,125,024 Rls. 42,003 $
82 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 22 1,725,854,208 Rls. 41,092 $
83 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames) 6 1,716,416,736 Rls. 40,867 $
84 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 1,563 1,705,205,281 Rls. 40,600 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 68061010 توده از الیاف سرامیک و همچنین نبافته­ها از الیاف سرامیک به شکل تخته. پتو و اشکال همانند 239 1,614,797,064 Rls. 38,448 $
86 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 756 1,609,598,524 Rls. 38,324 $
87 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 30064010 سيلر 237 1,597,656,900 Rls. 38,039 $
88 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 70 1,514,463,057 Rls. 36,059 $
89 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,758 1,464,314,447 Rls. 34,865 $
90 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 85181090 ميکروفون و پايه آن 118 1,349,598,357 Rls. 32,133 $
91 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 184 1,312,071,273 Rls. 31,240 $
92 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 200 1,301,118,294 Rls. 30,979 $
93 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 522 1,209,402,058 Rls. 28,796 $
94 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 1,090 1,175,895,146 Rls. 27,998 $
95 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 15 1,168,968,000 Rls. 27,833 $
96 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 94029010 تخت جراحي جهت جراحي مغز. ارتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس در عكسبرداري) 229 1,147,181,454 Rls. 27,314 $
97 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 6 1,029,544,400 Rls. 24,513 $
98 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 37 1,019,530,758 Rls. 24,275 $
99 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 50 979,896,224 Rls. 23,331 $
100 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 90275090 دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري 43 972,560,000 Rls. 23,156 $
مجموع کل
1,893,834,590,171 ريال
مجموع کل
45,060,003 دلار