آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 7,679 591,895,315,004 Rls. 14,092,747 $
2 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 25,097 558,040,977,367 Rls. 13,289,336 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 15,708 389,592,285,338 Rls. 9,276,005 $
4 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 19,851 331,054,242,869 Rls. 7,882,241 $
5 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,779 269,757,893,133 Rls. 6,422,807 $
6 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 8,935 268,647,069,918 Rls. 6,396,357 $
7 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 7,272 245,766,748,456 Rls. 5,851,590 $
8 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 11,397 234,217,069,061 Rls. 5,573,802 $
9 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,804 204,393,630,253 Rls. 4,866,514 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 12,669 204,180,672,651 Rls. 4,861,445 $
11 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 7,585 182,000,000,000 Rls. 4,342,456 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 5,147 174,522,921,830 Rls. 4,155,308 $
13 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 4,522 167,863,739,608 Rls. 4,004,209 $
14 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,845 165,345,183,146 Rls. 3,936,789 $
15 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,129 160,635,453,194 Rls. 3,824,658 $
16 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 6,413 158,369,302,201 Rls. 3,770,698 $
17 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 4,474 155,000,000,000 Rls. 4,349,052 $
18 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 1,434 144,256,793,726 Rls. 3,336,117 $
19 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 12,941 137,790,891,045 Rls. 3,280,548 $
20 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,989 130,316,590,473 Rls. 3,102,778 $
21 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 5,783 130,137,504,177 Rls. 3,098,512 $
22 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30021500 ک ک محصولات مصونیت بخش. که در مقادیر معین (DOSES) تهیه شده یا به اشکال یا بسته­بندی برای خرده­فروشی باشد. 3,489 129,276,119,696 Rls. 3,078,007 $
23 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,124 117,460,325,280 Rls. 2,796,673 $
24 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 5,538 116,023,973,914 Rls. 2,762,476 $
25 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 7,639 112,972,943,046 Rls. 2,689,831 $
26 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,267 111,239,726,895 Rls. 2,648,565 $
27 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,666 98,270,617,186 Rls. 2,339,776 $
28 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 689 93,193,894,400 Rls. 2,218,902 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,918 86,360,352,846 Rls. 2,056,199 $
30 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,073 86,263,825,695 Rls. 2,053,900 $
31 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 6,813 83,490,544,452 Rls. 1,987,870 $
32 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 1,196 76,811,074,086 Rls. 1,828,835 $
33 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,473 73,747,641,248 Rls. 1,755,896 $
34 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 673 72,920,030,022 Rls. 1,736,191 $
35 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,661 71,500,142,257 Rls. 1,702,384 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,452 70,961,350,900 Rls. 1,689,555 $
37 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 15,429 61,613,110,732 Rls. 1,466,979 $
38 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 831 60,602,661,824 Rls. 1,442,920 $
39 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 891 59,417,599,589 Rls. 1,350,516 $
40 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 5,355 54,563,697,407 Rls. 1,293,716 $
41 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 2,357 53,138,885,974 Rls. 1,265,212 $
42 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 17,919 52,491,674,020 Rls. 1,249,803 $
43 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,615 50,228,463,224 Rls. 1,195,914 $
44 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 3,378 47,946,806,329 Rls. 1,141,591 $
45 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,803 47,495,326,734 Rls. 1,130,840 $
46 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 383 44,295,410,592 Rls. 1,054,653 $
47 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 29372990 ساير 0 40,732,024,500 Rls. 969,810 $
48 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 65 40,650,269,179 Rls. 967,865 $
49 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,273 40,465,841,710 Rls. 963,473 $
50 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,360 38,245,886,000 Rls. 910,616 $
51 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 894 37,137,723,704 Rls. 884,232 $
52 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 3,903 37,023,542,312 Rls. 881,514 $
53 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 963 36,647,364,580 Rls. 872,557 $
54 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 5,435 36,495,520,747 Rls. 868,941 $
55 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 906 36,173,341,646 Rls. 861,268 $
56 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,219 35,811,730,200 Rls. 852,660 $
57 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 680 35,627,849,195 Rls. 848,282 $
58 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 1,674 35,537,850,647 Rls. 846,139 $
59 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 433 35,334,678,983 Rls. 841,303 $
60 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 186 35,022,121,767 Rls. 833,857 $
61 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 3,180 34,888,472,614 Rls. 830,678 $
62 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيرو ا ز مواد نسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 2,083 33,690,338,499 Rls. 802,151 $
63 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 818 33,324,639,759 Rls. 793,444 $
64 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 492 32,903,513,151 Rls. 783,417 $
65 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 508 32,511,493,124 Rls. 774,083 $
66 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 953 31,934,316,379 Rls. 760,340 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,925 31,895,918,820 Rls. 759,426 $
68 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,795 29,902,009,039 Rls. 711,953 $
69 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,409 29,695,476,076 Rls. 707,034 $
70 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 7,070 29,335,255,725 Rls. 698,459 $
71 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 150 29,089,194,234 Rls. 682,978 $
72 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 176 28,911,912,958 Rls. 688,378 $
73 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 500 28,905,559,560 Rls. 688,228 $
74 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,989 28,522,387,908 Rls. 679,104 $
75 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 646 27,832,267,676 Rls. 662,674 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,209 27,670,302,097 Rls. 658,816 $
77 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب اپتيکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,230 25,997,472,286 Rls. 618,987 $
78 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,781 25,988,449,112 Rls. 618,773 $
79 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 1,567 25,919,073,839 Rls. 617,121 $
80 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 520 25,812,325,098 Rls. 614,578 $
81 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 613 24,814,254,541 Rls. 590,816 $
82 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,609 24,485,993,570 Rls. 583,000 $
83 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 972 24,125,843,785 Rls. 574,425 $
84 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 7,193 23,406,594,915 Rls. 557,299 $
85 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 21069080 مكمل غذايي 3,377 23,232,803,237 Rls. 553,161 $
86 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 7,464 22,997,436,026 Rls. 547,558 $
87 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 776 21,958,454,863 Rls. 522,820 $
88 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 21069080 مكمل غذايي 3,384 21,745,233,671 Rls. 517,744 $
89 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,311 21,501,992,192 Rls. 511,952 $
90 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,006 21,491,083,501 Rls. 511,691 $
91 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 472 21,470,607,688 Rls. 511,205 $
92 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 5,156 21,464,888,800 Rls. 511,069 $
93 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,017 21,417,791,094 Rls. 509,947 $
94 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 169 21,175,177,864 Rls. 504,171 $
95 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 928 20,697,572,174 Rls. 492,799 $
96 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 3,979 20,680,514,008 Rls. 492,393 $
97 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 2,439 20,408,756,847 Rls. 485,923 $
98 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 149 20,157,246,000 Rls. 479,934 $
99 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 302 19,612,613,994 Rls. 466,967 $
100 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 881 19,602,085,140 Rls. 466,716 $
مجموع کل
8,488,153,548,832 ريال
مجموع کل
202,595,902 دلار