آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران چين 84359000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه شرا ب، شرا ب سيب، آب ميوه، و نوشابه هاي همانند 467,125 2,152,000,000,000 Rls. 49,053,281 $
2 9 1397 غرب تهران چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 320,024 1,410,010,196,160 Rls. 33,533,519 $
3 4 1397 غرب تهران چين 84359000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه شرا ب، شرا ب سيب، آب ميوه، و نوشابه هاي همانند 80,000 505,450,000,000 Rls. 11,727,378 $
4 2 1397 غرب تهران چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 1,412,289 424,094,661,135 Rls. 10,097,491 $
5 1 1397 غرب تهران چين 84431700 ماشين آلات چاپ گراور (Gravure) 55,486 296,558,085,748 Rls. 7,922,904 $
6 10 1397 غرب تهران چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 1,344,693 121,728,846,554 Rls. 2,898,307 $
7 8 1397 غرب تهران چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 1,254,914 109,947,007,498 Rls. 2,617,786 $
8 5 1397 غرب تهران چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 734,714 89,411,914,256 Rls. 2,040,033 $
9 7 1397 غرب تهران چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 17,499 61,329,895,611 Rls. 1,416,153 $
10 4 1397 غرب تهران چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 524,172 60,506,602,840 Rls. 1,414,303 $
11 10 1397 غرب تهران چين 39100090 ساير 222,300 51,652,249,740 Rls. 1,229,815 $
12 4 1397 غرب تهران چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 14,736 49,494,592,167 Rls. 1,173,831 $
13 11 1397 غرب تهران چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 147,593 48,194,508,456 Rls. 1,147,489 $
14 12 1397 غرب تهران چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 484,235 45,073,027,088 Rls. 1,073,167 $
15 7 1397 غرب تهران چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 543,418 43,779,133,829 Rls. 1,042,361 $
16 11 1397 غرب تهران چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 14,000 42,190,756,875 Rls. 1,004,542 $
17 12 1397 غرب تهران چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 323,282 41,637,842,667 Rls. 991,377 $
18 10 1397 غرب تهران چين 85158090 ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر 10,200 39,899,609,100 Rls. 949,990 $
19 5 1397 غرب تهران چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 415,636 39,753,407,853 Rls. 918,365 $
20 10 1397 غرب تهران چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 94,884 38,510,778,579 Rls. 916,923 $
21 6 1397 غرب تهران چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 426,876 37,798,681,050 Rls. 899,969 $
22 11 1397 غرب تهران چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 267,327 34,108,624,703 Rls. 812,110 $
23 7 1397 غرب تهران چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 84,357 33,654,149,527 Rls. 801,290 $
24 4 1397 غرب تهران چين 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 32,011 32,035,690,256 Rls. 762,755 $
25 6 1397 غرب تهران چين 90251110 ترمومتر (تب سنج) پزشکي، پرشده بامايع براي خواندن مستقيم 3,000 31,777,045,420 Rls. 756,595 $
26 8 1397 غرب تهران چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 57,451 29,361,324,913 Rls. 699,079 $
27 8 1397 غرب تهران چين 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 89,648 27,161,447,995 Rls. 646,701 $
28 3 1397 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 172,014 26,289,576,757 Rls. 624,752 $
29 5 1397 غرب تهران چين 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 28,776 25,742,974,336 Rls. 612,928 $
30 3 1397 غرب تهران چين 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 28,495 24,672,743,424 Rls. 674,967 $
31 6 1397 غرب تهران چين 84359000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه شرا ب، شرا ب سيب، آب ميوه، و نوشابه هاي همانند 18,920 23,793,284,000 Rls. 566,507 $
32 8 1397 غرب تهران چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 8,000 23,365,183,864 Rls. 556,314 $
33 8 1397 غرب تهران چين 84359000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه شرا ب، شرا ب سيب، آب ميوه، و نوشابه هاي همانند 17,983 23,323,123,200 Rls. 555,312 $
34 9 1397 غرب تهران چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 121,186 23,050,164,718 Rls. 548,813 $
35 1 1397 غرب تهران چين 84862000 ماشين ها و دستگاه ها براي ساخت وسايل نيمه رسانا يامدارهاي مجتمع شده الكترونيك 8,562 22,466,528,656 Rls. 596,024 $
36 4 1397 غرب تهران چين 85177020 آنتن مخابراتي 24,502 22,436,534,400 Rls. 664,648 $
37 9 1397 غرب تهران چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 381,150 21,016,141,683 Rls. 500,383 $
38 12 1397 غرب تهران چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 9,740 20,896,127,386 Rls. 497,527 $
39 1 1397 غرب تهران چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 183,564 20,325,907,788 Rls. 537,438 $
40 10 1397 غرب تهران چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 224,865 19,867,380,725 Rls. 473,034 $
41 12 1397 غرب تهران چين 39100090 ساير 85,500 19,759,678,425 Rls. 470,468 $
42 2 1397 غرب تهران چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 39,648 19,383,407,430 Rls. 462,346 $
43 8 1397 غرب تهران چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 205,034 18,973,325,049 Rls. 451,746 $
44 5 1397 غرب تهران چين 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 48,466 18,363,291,540 Rls. 426,062 $
45 3 1397 غرب تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 890 18,355,210,890 Rls. 492,110 $
46 7 1397 غرب تهران چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 12,478 18,112,053,789 Rls. 422,600 $
47 8 1397 غرب تهران چين 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 100,360 17,982,588,000 Rls. 428,157 $
48 4 1397 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 582,687 17,841,904,993 Rls. 417,788 $
49 12 1397 غرب تهران چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 39,072 17,342,318,807 Rls. 412,912 $
50 6 1397 غرب تهران چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 288,400 17,204,602,365 Rls. 409,634 $
51 7 1397 غرب تهران چين 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 106,758 17,012,138,000 Rls. 405,051 $
52 12 1397 غرب تهران چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 16,272 16,901,600,400 Rls. 402,419 $
53 12 1397 غرب تهران چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 11,990 16,732,904,500 Rls. 398,402 $
54 12 1397 غرب تهران چين 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از3.mm 153,288 16,629,204,600 Rls. 395,934 $
55 5 1397 غرب تهران چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 180,745 16,450,794,306 Rls. 374,119 $
56 12 1397 غرب تهران چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 11,450 16,169,016,120 Rls. 384,977 $
57 7 1397 غرب تهران چين 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 19,800 15,907,169,799 Rls. 378,742 $
58 11 1397 غرب تهران چين 39100090 ساير 68,400 15,894,326,880 Rls. 378,436 $
59 3 1397 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 408,800 15,822,930,849 Rls. 376,129 $
60 5 1397 غرب تهران چين 32121000 ورقه هاي داغ زني 149,759 15,552,487,971 Rls. 360,419 $
61 12 1397 غرب تهران چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 61,574 15,544,138,424 Rls. 370,097 $
62 9 1397 غرب تهران چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 24,294 15,131,750,596 Rls. 360,280 $
63 9 1397 غرب تهران چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 179,571 15,095,755,060 Rls. 359,423 $
64 10 1397 غرب تهران چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 7,408 14,603,682,266 Rls. 347,707 $
65 12 1397 غرب تهران چين 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 8,497 14,384,654,760 Rls. 342,492 $
66 12 1397 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 235,186 14,300,012,601 Rls. 340,477 $
67 12 1397 غرب تهران چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 82,530 14,254,951,328 Rls. 339,404 $
68 11 1397 غرب تهران چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 46,613 14,249,633,893 Rls. 339,276 $
69 7 1397 غرب تهران چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 135,000 14,193,591,310 Rls. 337,943 $
70 12 1397 غرب تهران چين 85113090 کويل هاي روشن کردن 19,980 14,075,631,850 Rls. 335,134 $
71 5 1397 غرب تهران چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 25,689 13,863,367,995 Rls. 318,698 $
72 10 1397 غرب تهران چين 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 100,360 13,682,988,800 Rls. 325,785 $
73 2 1397 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 322,598 13,545,360,164 Rls. 326,060 $
74 12 1397 غرب تهران چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,202 12,874,081,815 Rls. 306,525 $
75 7 1397 غرب تهران چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 11,800 12,725,243,647 Rls. 295,249 $
76 4 1397 غرب تهران چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب و ساير ادوات براي ورزشهاي آبي (غير از تخته شناور شرا عي) 78,759 12,636,470,143 Rls. 297,609 $
77 2 1397 غرب تهران چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,298 12,618,684,900 Rls. 342,304 $
78 9 1397 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 161,456 12,579,989,980 Rls. 299,523 $
79 10 1397 غرب تهران چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 28,638 12,471,543,000 Rls. 296,942 $
80 10 1397 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 160,150 11,869,679,575 Rls. 282,611 $
81 9 1397 غرب تهران چين 82129090 ساير 11,502 11,758,557,076 Rls. 279,966 $
82 8 1397 غرب تهران چين 82129090 ساير 11,500 11,537,893,780 Rls. 274,712 $
83 6 1397 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 381,823 11,518,535,580 Rls. 274,251 $
84 12 1397 غرب تهران چين 84821000 بلبرينگ. 29,837 11,127,051,617 Rls. 264,930 $
85 9 1397 غرب تهران چين 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 195,793 11,027,048,670 Rls. 262,549 $
86 2 1397 غرب تهران چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 19,052 10,822,777,735 Rls. 287,487 $
87 1 1397 غرب تهران چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 36,652 10,669,858,803 Rls. 254,044 $
88 2 1397 غرب تهران چين 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 2,754 10,611,460,800 Rls. 252,654 $
89 7 1397 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 77,136 10,576,165,631 Rls. 288,014 $
90 12 1397 غرب تهران چين 68138100 لنتها و بالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده 25,486 10,518,156,545 Rls. 250,433 $
91 11 1397 غرب تهران چين 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 113,724 10,500,205,705 Rls. 250,006 $
92 7 1397 غرب تهران چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 110,660 10,403,537,142 Rls. 247,697 $
93 12 1397 غرب تهران چين 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 45,450 10,368,992,281 Rls. 246,880 $
94 5 1397 غرب تهران چين 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 125,471 10,231,311,043 Rls. 237,142 $
95 12 1397 غرب تهران چين 84716010 صفحه کليد (keyboard) 33,286 10,229,728,400 Rls. 243,565 $
96 12 1397 غرب تهران چين 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 126,432 10,189,133,780 Rls. 242,600 $
97 8 1397 غرب تهران چين 39100090 ساير 102,600 10,165,618,944 Rls. 242,039 $
98 9 1397 غرب تهران چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 31,280 10,023,990,960 Rls. 238,666 $
99 2 1397 غرب تهران چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 26,180 9,958,697,618 Rls. 237,112 $
100 10 1397 غرب تهران چين 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 39,933 9,784,614,075 Rls. 232,968 $
مجموع کل
7,027,481,253,962 ريال
مجموع کل
165,875,866 دلار