آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 غرب تهران سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 7,426 332,505,369,199 Rls. 7,916,794 $
2 11 1397 غرب تهران سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,369 56,699,750,733 Rls. 1,349,995 $
3 12 1397 غرب تهران سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 21,615 26,525,963,786 Rls. 631,570 $
4 12 1397 غرب تهران سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 248 20,381,856,871 Rls. 485,281 $
5 8 1397 غرب تهران سوئيس 85065030 قوه هاي دکمه اي (cell round) باليتيوم 1,277 10,199,363,952 Rls. 242,842 $
6 12 1397 غرب تهران سوئيس 85065030 قوه هاي دکمه اي (cell round) باليتيوم 1,100 7,202,944,056 Rls. 171,499 $
7 9 1397 غرب تهران سوئيس 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 20,000 5,952,716,000 Rls. 141,731 $
8 4 1397 غرب تهران سوئيس 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 61,000 5,841,767,700 Rls. 136,586 $
9 3 1397 غرب تهران سوئيس 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 87,975 5,740,831,019 Rls. 136,152 $
10 2 1397 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 22,560 3,594,587,673 Rls. 85,586 $
11 7 1397 غرب تهران سوئيس 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 40,276 3,577,592,455 Rls. 85,182 $
12 11 1397 غرب تهران سوئيس 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 180 3,546,163,800 Rls. 84,432 $
13 1 1397 غرب تهران سوئيس 85354090 برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر 174 3,459,419,510 Rls. 91,774 $
14 7 1397 غرب تهران سوئيس 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 7,780 3,223,942,135 Rls. 76,761 $
15 9 1397 غرب تهران سوئيس 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 4,029 2,708,699,224 Rls. 64,493 $
16 12 1397 غرب تهران سوئيس 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 18,500 2,636,173,784 Rls. 62,766 $
17 3 1397 غرب تهران سوئيس 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 780 2,383,766,540 Rls. 56,648 $
18 5 1397 غرب تهران سوئيس 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 2,133 2,182,032,667 Rls. 51,750 $
19 5 1397 غرب تهران سوئيس 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 680 2,145,795,630 Rls. 48,901 $
20 1 1397 غرب تهران سوئيس 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 25,850 2,132,190,000 Rls. 56,378 $
21 5 1397 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 13,008 1,991,510,491 Rls. 45,782 $
22 7 1397 غرب تهران سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 4,005 1,932,330,128 Rls. 46,008 $
23 6 1397 غرب تهران سوئيس 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 22,000 1,762,931,312 Rls. 41,975 $
24 8 1397 غرب تهران سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 556 1,709,028,846 Rls. 39,959 $
25 1 1397 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 9,120 1,304,846,189 Rls. 34,501 $
26 6 1397 غرب تهران سوئيس 39100090 ساير 800 1,262,718,000 Rls. 30,065 $
27 6 1397 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 7,500 1,233,964,125 Rls. 29,380 $
28 12 1397 غرب تهران سوئيس 84821000 بلبرينگ. 14,150 1,188,423,440 Rls. 28,296 $
29 4 1397 غرب تهران سوئيس 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 435 1,100,842,704 Rls. 25,867 $
30 2 1397 غرب تهران سوئيس 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 1,000 686,802,960 Rls. 16,352 $
31 5 1397 غرب تهران سوئيس 35051020 مالتو دکسترين 3,000 659,612,250 Rls. 15,304 $
32 5 1397 غرب تهران سوئيس 21069020 امولسيفاير 2,000 454,905,000 Rls. 10,555 $
33 7 1397 غرب تهران سوئيس 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 27 407,303,184 Rls. 9,698 $
34 12 1397 غرب تهران سوئيس 28353990 ساير پلي فسفاتها به غير از پيرو فسفات دي سديم 720 320,977,136 Rls. 7,642 $
35 10 1397 غرب تهران سوئيس 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 780 310,869,000 Rls. 7,402 $
36 1 1397 غرب تهران سوئيس 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 960 265,432,442 Rls. 7,018 $
37 5 1397 غرب تهران سوئيس 32129000 پيگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها، ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير، موادرنگي و ساير مواد رنگ کننده در بسته هاي خرده فروشي 400 187,514,600 Rls. 4,253 $
38 2 1397 غرب تهران سوئيس 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 155 147,746,592 Rls. 3,518 $
39 5 1397 غرب تهران سوئيس 38249940 پاک­کننده­های صنعتی 187 130,476,120 Rls. 2,983 $
40 5 1397 غرب تهران سوئيس 32082090 ساير رنگ ها و ورني ها ازجمله (لعابهاولاك ها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غير مذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک يا وينيل 121 119,137,980 Rls. 2,729 $
41 12 1397 غرب تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 109 113,502,982 Rls. 2,702 $
42 2 1397 غرب تهران سوئيس 38249940 پاک­کننده­های صنعتی 104 109,257,984 Rls. 2,601 $
43 1 1397 غرب تهران سوئيس 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 110 94,764,120 Rls. 2,506 $
44 10 1397 غرب تهران سوئيس 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت کمتر از 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 1,272 78,076,626 Rls. 1,859 $
45 1 1397 غرب تهران سوئيس 38249940 پاک­کننده­های صنعتی 75 71,351,808 Rls. 1,887 $
46 6 1397 غرب تهران سوئيس 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 260 49,137,572 Rls. 1,170 $
47 6 1397 غرب تهران سوئيس 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 160 28,041,000 Rls. 668 $
48 6 1397 غرب تهران سوئيس 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 55 24,589,800 Rls. 585 $
49 3 1397 غرب تهران سوئيس 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 120 22,600,648 Rls. 536 $
50 10 1397 غرب تهران سوئيس 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 130 21,908,992 Rls. 522 $
51 8 1397 غرب تهران سوئيس 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 40 17,733,912 Rls. 422 $
52 9 1397 غرب تهران سوئيس 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 35 16,265,119 Rls. 387 $
53 6 1397 غرب تهران سوئيس 39263000 يرا ق آلات براي مبل، بدنه وسائط نقليه يا همانند ا ز مواد پلاستيکي 85 15,614,720 Rls. 372 $
54 9 1397 غرب تهران سوئيس 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 50 12,607,500 Rls. 300 $
55 6 1397 غرب تهران سوئيس 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 15 4,879,600 Rls. 116 $
56 6 1397 غرب تهران سوئيس 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 10 4,050,068 Rls. 96 $
مجموع کل
520,502,681,684 ريال
مجموع کل
12,403,137 دلار
[1]