آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 غرب تهران ايتاليا 38089213 LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 38,000 52,944,079,500 Rls. 1,260,574 $
2 12 1397 غرب تهران ايتاليا 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 167,450 34,793,118,664 Rls. 828,408 $
3 6 1397 غرب تهران ايتاليا 38089113 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 24,000 33,769,240,000 Rls. 804,030 $
4 9 1397 غرب تهران ايتاليا 84196000 ماشين آلات و دستگاه ها براي مايع کردن هوا يا سايرگازها 197,600 31,872,118,000 Rls. 758,859 $
5 12 1397 غرب تهران ايتاليا 38089213 LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 12,000 22,039,605,000 Rls. 524,752 $
6 1 1397 غرب تهران ايتاليا 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 11,153 19,821,207,756 Rls. 529,766 $
7 8 1397 غرب تهران ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزات 204,000 19,777,331,000 Rls. 470,889 $
8 7 1397 غرب تهران ايتاليا 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 300,000 19,402,572,000 Rls. 461,966 $
9 9 1397 غرب تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاو دندانپزشکي تاحجم 24 ليتر 10,250 17,810,083,200 Rls. 424,050 $
10 7 1397 غرب تهران ايتاليا 38089213 LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 12,000 17,068,428,000 Rls. 406,391 $
11 10 1397 غرب تهران ايتاليا 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 78,572 16,841,231,692 Rls. 400,982 $
12 12 1397 غرب تهران ايتاليا 90268090 ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر 8,245 16,111,165,524 Rls. 383,599 $
13 9 1397 غرب تهران ايتاليا 41041100 ک ک کامل دانهکدانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایهکهای دانه دانه (Full grain, unsplit; Grain Splits)/چرم و پوستکهاي دباغي شده يا تازه از دباغي درآمده (Crust) ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده از حيوانات از نوع گاو (همچنين بوفالو) يا حيوانات از نوع اسب، موكنده، ح 23,000 15,561,004,400 Rls. 370,500 $
14 4 1397 غرب تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 27,226 15,555,360,173 Rls. 365,492 $
15 2 1397 غرب تهران ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 1,631 15,502,268,880 Rls. 369,101 $
16 10 1397 غرب تهران ايتاليا 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 69,000 14,332,017,420 Rls. 341,238 $
17 10 1397 غرب تهران ايتاليا 84531000 ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 4,000 13,718,472,768 Rls. 326,630 $
18 10 1397 غرب تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاو دندانپزشکي تاحجم 24 ليتر 2,120 12,966,219,000 Rls. 308,720 $
19 12 1397 غرب تهران ايتاليا 40117090 سایر 62,646 11,487,703,080 Rls. 273,517 $
20 4 1397 غرب تهران ايتاليا 84531000 ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 3,400 10,367,127,500 Rls. 238,325 $
21 7 1397 غرب تهران ايتاليا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,620 10,311,765,480 Rls. 245,518 $
22 6 1397 غرب تهران ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 5,952 10,228,470,000 Rls. 243,535 $
23 5 1397 غرب تهران ايتاليا 84531000 ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 3,400 9,978,782,000 Rls. 237,590 $
24 1 1397 غرب تهران ايتاليا 84099940 اجزاء و قطعات براي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون و کاميونت 2,545 9,926,541,570 Rls. 236,346 $
25 9 1397 غرب تهران ايتاليا 41021000 ک با پشم/پوست خام حيوانات از نوع گوسفند يا بره (تازه يا نمكکزده، خشكکشده، آهكکزده، اسيدشويي شده) پيكله Pickled): يا محفوظ شده به نحوي ديگر، اما دباغيکنشده، پارشمينه نشده يا به نحو ديگري آماده نشده)، حتي موكنده يا لايه لايه بريدهکشده، غير از آنهايي كه در ي 25,000 9,895,798,000 Rls. 235,614 $
26 6 1397 غرب تهران ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 2,121 8,745,797,475 Rls. 208,233 $
27 8 1397 غرب تهران ايتاليا 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 34,131 8,575,300,951 Rls. 204,174 $
28 4 1397 غرب تهران ايتاليا 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 66,300 8,481,207,456 Rls. 199,746 $
29 8 1397 غرب تهران ايتاليا 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 29,170 7,296,141,700 Rls. 173,375 $
30 12 1397 غرب تهران ايتاليا 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 795 6,315,499,842 Rls. 150,369 $
31 4 1397 غرب تهران ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 19,366 6,294,656,000 Rls. 149,286 $
32 7 1397 غرب تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 39,021 6,235,716,806 Rls. 148,469 $
33 12 1397 غرب تهران ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 417 6,153,843,780 Rls. 146,520 $
34 10 1397 غرب تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 13,122 5,962,077,638 Rls. 141,954 $
35 6 1397 غرب تهران ايتاليا 48237000 اشياء قالب گيري شده يا پرس شده ا زخمير کاغذ 16,570 5,280,354,727 Rls. 125,723 $
36 8 1397 غرب تهران ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 23,892 5,219,340,496 Rls. 124,270 $
37 7 1397 غرب تهران ايتاليا 38099300 مواد تکميل و حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف در چرم سازي غير از مواد نشاسته اي 15,625 5,091,165,285 Rls. 121,218 $
38 12 1397 غرب تهران ايتاليا 21069010 استابيلايزر 37,000 4,941,136,620 Rls. 117,646 $
39 7 1397 غرب تهران ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 7,000 4,934,084,600 Rls. 117,478 $
40 12 1397 غرب تهران ايتاليا 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 1,000 4,910,447,692 Rls. 116,915 $
41 8 1397 غرب تهران ايتاليا 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 4,680 4,906,199,000 Rls. 116,814 $
42 6 1397 غرب تهران ايتاليا 85353010 كليد جداكننده مدار از منبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 4,706 4,738,921,132 Rls. 112,831 $
43 6 1397 غرب تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 21,682 4,663,516,880 Rls. 111,037 $
44 10 1397 غرب تهران ايتاليا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 15,000 4,551,260,000 Rls. 108,363 $
45 4 1397 غرب تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 14,362 4,545,903,600 Rls. 108,236 $
46 5 1397 غرب تهران ايتاليا 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 4,595 4,539,182,650 Rls. 122,830 $
47 10 1397 غرب تهران ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 2,022 4,462,726,016 Rls. 106,256 $
48 7 1397 غرب تهران ايتاليا 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 15,350 4,042,958,400 Rls. 134,968 $
49 12 1397 غرب تهران ايتاليا 84795000 رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,560 3,872,817,600 Rls. 92,210 $
50 12 1397 غرب تهران ايتاليا 74111020 لوله هاي مسي باقطرداخلي 2ميلي متر و کمتر ازمس تصفيه شده 9,000 3,802,549,800 Rls. 90,537 $
51 5 1397 غرب تهران ايتاليا 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 10,374 3,730,797,432 Rls. 86,360 $
52 7 1397 غرب تهران ايتاليا 33051000 شامپوها 14,965 3,704,778,000 Rls. 88,210 $
53 11 1397 غرب تهران ايتاليا 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 9,600 3,679,641,600 Rls. 87,611 $
54 5 1397 غرب تهران ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 12,000 3,665,823,480 Rls. 87,282 $
55 12 1397 غرب تهران ايتاليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 3,250 3,636,534,825 Rls. 86,584 $
56 1 1397 غرب تهران ايتاليا 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 24,160 3,371,299,392 Rls. 89,439 $
57 8 1397 غرب تهران ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 4,620 3,239,044,000 Rls. 77,120 $
58 7 1397 غرب تهران ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,457 3,235,368,960 Rls. 85,832 $
59 11 1397 غرب تهران ايتاليا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 436 3,206,602,500 Rls. 76,348 $
60 2 1397 غرب تهران ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 492 2,890,860,000 Rls. 68,830 $
61 8 1397 غرب تهران ايتاليا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 2,790 2,798,416,166 Rls. 66,629 $
62 3 1397 غرب تهران ايتاليا 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال، باقدرت بيش از 110اسب بخار 16,000 2,770,096,000 Rls. 65,829 $
63 7 1397 غرب تهران ايتاليا 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 11,315 2,741,278,340 Rls. 65,269 $
64 7 1397 غرب تهران ايتاليا 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 8,735 2,717,131,031 Rls. 64,694 $
65 11 1397 غرب تهران ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,285 2,559,917,864 Rls. 60,950 $
66 12 1397 غرب تهران ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,285 2,547,930,008 Rls. 60,665 $
67 6 1397 غرب تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاو دندانپزشکي تاحجم 24 ليتر 1,320 2,525,140,596 Rls. 59,887 $
68 6 1397 غرب تهران ايتاليا 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 6,916 2,459,635,150 Rls. 57,134 $
69 2 1397 غرب تهران ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 6,673 2,432,968,567 Rls. 57,927 $
70 9 1397 غرب تهران ايتاليا 84159070 فن کويل 7,425 2,406,699,680 Rls. 57,302 $
71 10 1397 غرب تهران ايتاليا 32081040 لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها 16,800 2,319,745,050 Rls. 55,232 $
72 4 1397 غرب تهران ايتاليا 48237000 اشياء قالب گيري شده يا پرس شده ا زخمير کاغذ 8,600 2,313,340,384 Rls. 54,483 $
73 6 1397 غرب تهران ايتاليا 09012290 ساير قهوه بوداده کافئين گرفته بجز رديفهاي 09012210و09012220 5,236 2,299,211,120 Rls. 54,743 $
74 4 1397 غرب تهران ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 550 2,289,688,500 Rls. 53,125 $
75 8 1397 غرب تهران ايتاليا 74111020 لوله هاي مسي باقطرداخلي 2ميلي متر و کمتر ازمس تصفيه شده 5,000 2,274,237,600 Rls. 54,149 $
76 10 1397 غرب تهران ايتاليا 84539000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، ساختن يا تعمير كردن مصنوعات از چرم، غير از چرخهاي دوزندگي 4,950 2,217,983,759 Rls. 52,810 $
77 7 1397 غرب تهران ايتاليا 84323100 ک ک دستگاه­های كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورزی (No-Till) 765 2,149,944,000 Rls. 51,189 $
78 2 1397 غرب تهران ايتاليا 84244900 سایر 14,207 2,145,224,514 Rls. 51,077 $
79 10 1397 غرب تهران ايتاليا 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 5,000 2,131,906,000 Rls. 50,760 $
80 8 1397 غرب تهران ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 6,311 2,057,030,610 Rls. 48,977 $
81 10 1397 غرب تهران ايتاليا 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 2,840 2,039,940,213 Rls. 48,570 $
82 2 1397 غرب تهران ايتاليا 83024140 انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 4,239 1,994,273,743 Rls. 47,483 $
83 12 1397 غرب تهران ايتاليا 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 750 1,978,824,750 Rls. 47,115 $
84 7 1397 غرب تهران ايتاليا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 11,328 1,961,648,992 Rls. 46,706 $
85 2 1397 غرب تهران ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 13,360 1,902,600,000 Rls. 45,300 $
86 4 1397 غرب تهران ايتاليا 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 564 1,871,733,518 Rls. 52,593 $
87 12 1397 غرب تهران ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 2,276 1,826,773,890 Rls. 43,495 $
88 3 1397 غرب تهران ايتاليا 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 9,000 1,804,237,875 Rls. 42,812 $
89 12 1397 غرب تهران ايتاليا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 5,798 1,798,036,660 Rls. 42,810 $
90 7 1397 غرب تهران ايتاليا 62143000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت ا ز ا لياف سنتتيک 1,500 1,777,230,000 Rls. 42,315 $
91 11 1397 غرب تهران ايتاليا 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 12,537 1,762,510,680 Rls. 41,965 $
92 7 1397 غرب تهران ايتاليا 84141090 مدادتراش و تيغه آن 2,131 1,711,267,948 Rls. 40,744 $
93 4 1397 غرب تهران ايتاليا 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,715 1,664,242,790 Rls. 39,103 $
94 5 1397 غرب تهران ايتاليا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 5,924 1,645,559,700 Rls. 37,829 $
95 5 1397 غرب تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 5,101 1,614,443,979 Rls. 38,439 $
96 12 1397 غرب تهران ايتاليا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 5,000 1,611,498,000 Rls. 38,369 $
97 3 1397 غرب تهران ايتاليا 84159070 فن کويل 8,294 1,611,367,514 Rls. 38,216 $
98 5 1397 غرب تهران ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 2,175 1,590,298,237 Rls. 37,864 $
99 3 1397 غرب تهران ايتاليا 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 3,152 1,576,134,105 Rls. 37,527 $
100 5 1397 غرب تهران ايتاليا 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 22,682 1,563,635,858 Rls. 36,279 $
مجموع کل
718,469,050,333 ريال
مجموع کل
17,217,831 دلار