آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,633,371 2,817,094,241,671 Rls. 67,747,420 $
2 2 1397 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,098,928 1,684,761,123,628 Rls. 40,117,443 $
3 1 1397 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,019,990 1,420,613,742,921 Rls. 37,907,546 $
4 2 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,963,151 978,285,502,908 Rls. 23,414,897 $
5 1 1397 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,938,062 890,932,472,386 Rls. 22,911,475 $
6 2 1397 شهيدرجايي چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,501,156 830,549,690,856 Rls. 19,774,993 $
7 2 1397 شهيدرجايي چين 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,044,789 605,153,683,016 Rls. 14,408,422 $
8 2 1397 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,480,702 562,083,806,318 Rls. 14,038,967 $
9 2 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 268,238 394,734,189,779 Rls. 9,695,621 $
10 2 1397 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,061,783 385,712,874,576 Rls. 9,183,640 $
11 1 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 5,160,043 363,659,504,452 Rls. 9,470,208 $
12 2 1397 شهيدرجايي چين 84198940 برج خنک کننده سيستم­هاي تهويه مطبوع 1,253,036 324,352,579,600 Rls. 8,725,019 $
13 1 1397 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,115,166 305,842,929,638 Rls. 8,123,847 $
14 2 1397 شهيدرجايي چين 12060090 ساير 6,153,500 299,509,910,963 Rls. 7,693,560 $
15 2 1397 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,645,085 276,499,320,129 Rls. 6,960,017 $
16 1 1397 شهيدرجايي چين 84194090 --- سا?ر 517,990 252,129,397,296 Rls. 6,726,326 $
17 2 1397 شهيدرجايي چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 165,712 251,133,510,600 Rls. 5,979,369 $
18 1 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 176,383 251,091,076,679 Rls. 6,621,998 $
19 2 1397 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 920,561 249,926,671,028 Rls. 6,031,454 $
20 1 1397 شهيدرجايي چين 85177020 آنتن مخابراتي 59,521 231,000,000,000 Rls. 6,130,135 $
21 2 1397 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,410,300 227,597,262,896 Rls. 5,465,206 $
22 2 1397 شهيدرجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 161,420 220,925,389,149 Rls. 5,260,128 $
23 2 1397 شهيدرجايي چين 85177020 آنتن مخابراتي 163,150 208,836,968,936 Rls. 4,972,309 $
24 1 1397 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 593,945 198,000,000,000 Rls. 5,289,687 $
25 2 1397 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 626,530 187,969,143,236 Rls. 4,475,456 $
26 2 1397 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,429,780 182,713,573,437 Rls. 4,371,543 $
27 2 1397 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,578,000 182,359,555,404 Rls. 4,341,892 $
28 2 1397 شهيدرجايي چين 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 309,305 175,805,932,838 Rls. 4,185,855 $
29 2 1397 شهيدرجايي چين 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 51,913 172,227,600,000 Rls. 4,100,657 $
30 2 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,877,425 172,101,893,204 Rls. 4,112,572 $
31 2 1397 شهيدرجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 864,285 171,629,257,862 Rls. 4,271,832 $
32 2 1397 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 4,383,690 170,831,243,171 Rls. 4,068,638 $
33 1 1397 شهيدرجايي چين 85176110 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 94,896 169,000,000,000 Rls. 4,479,809 $
34 2 1397 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 514,337 164,667,311,410 Rls. 4,101,139 $
35 2 1397 شهيدرجايي چين 98871183 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 638,476 164,529,410,653 Rls. 4,012,715 $
36 2 1397 شهيدرجايي چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,992,000 161,883,086,690 Rls. 3,858,856 $
37 2 1397 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,700,005 160,887,579,538 Rls. 3,841,793 $
38 2 1397 شهيدرجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,864,187 148,962,743,638 Rls. 3,546,732 $
39 1 1397 شهيدرجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 771,677 146,989,706,070 Rls. 3,920,625 $
40 1 1397 شهيدرجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 210,250 139,386,915,460 Rls. 3,681,589 $
41 1 1397 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,654,683 139,015,164,256 Rls. 3,612,520 $
42 2 1397 شهيدرجايي چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 5,675,585 135,405,289,051 Rls. 3,350,548 $
43 1 1397 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 932,806 135,300,538,213 Rls. 3,568,032 $
44 2 1397 شهيدرجايي چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 239,304 134,724,587,693 Rls. 3,207,727 $
45 1 1397 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,290,000 132,558,418,380 Rls. 3,442,823 $
46 2 1397 شهيدرجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 44,596 131,655,134,660 Rls. 3,146,070 $
47 2 1397 شهيدرجايي چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 259,243 131,487,825,391 Rls. 3,182,197 $
48 2 1397 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 28,529 130,073,057,100 Rls. 3,096,978 $
49 2 1397 شهيدرجايي چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,565,969 122,861,534,042 Rls. 2,925,275 $
50 2 1397 شهيدرجايي چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 540,835 121,851,054,000 Rls. 3,288,472 $
51 1 1397 شهيدرجايي چين 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 489,441 115,935,028,988 Rls. 3,100,996 $
52 2 1397 شهيدرجايي چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 241,366 110,380,096,312 Rls. 2,692,541 $
53 1 1397 شهيدرجايي چين 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 268,120 110,000,000,000 Rls. 2,930,622 $
54 2 1397 شهيدرجايي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 56,320 107,725,602,811 Rls. 2,588,358 $
55 1 1397 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 732,480 106,674,310,960 Rls. 2,753,864 $
56 2 1397 شهيدرجايي چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 442,108 104,622,935,798 Rls. 2,497,029 $
57 1 1397 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,874,515 102,000,000,000 Rls. 2,752,648 $
58 2 1397 شهيدرجايي چين 12060010 برا? روغن­کش? 2,448,500 100,730,408,144 Rls. 2,493,595 $
59 1 1397 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 402,775 97,612,823,234 Rls. 2,608,922 $
60 2 1397 شهيدرجايي چين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 860,000 97,300,509,740 Rls. 2,337,150 $
61 2 1397 شهيدرجايي چين 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 10,270 97,297,956,000 Rls. 2,316,618 $
62 2 1397 شهيدرجايي چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 403,364 96,887,083,986 Rls. 2,311,181 $
63 1 1397 شهيدرجايي چين 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 359,933 96,210,136,040 Rls. 2,543,896 $
64 2 1397 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 323,502 95,021,787,254 Rls. 2,520,873 $
65 1 1397 شهيدرجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 51,108 93,893,706,912 Rls. 2,235,564 $
66 2 1397 شهيدرجايي چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 703,395 93,530,454,555 Rls. 2,230,705 $
67 2 1397 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 655,200 91,959,066,000 Rls. 2,189,502 $
68 1 1397 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,422,764 88,944,360,179 Rls. 2,314,956 $
69 1 1397 شهيدرجايي چين 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 169,900 87,588,605,450 Rls. 2,323,675 $
70 2 1397 شهيدرجايي چين 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 501,347 85,875,123,448 Rls. 2,044,645 $
71 2 1397 شهيدرجايي چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,978,000 85,791,524,796 Rls. 2,077,494 $
72 2 1397 شهيدرجايي چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 367,620 83,531,195,024 Rls. 1,988,838 $
73 1 1397 شهيدرجايي چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 409,810 82,409,294,855 Rls. 2,186,049 $
74 1 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 770,361 81,748,035,072 Rls. 2,162,088 $
75 1 1397 شهيدرجايي چين 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 235,735 81,361,980,924 Rls. 2,158,270 $
76 1 1397 شهيدرجايي چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 2,504,680 79,038,231,803 Rls. 2,112,474 $
77 2 1397 شهيدرجايي چين 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 194,000 77,058,603,600 Rls. 1,834,729 $
78 2 1397 شهيدرجايي چين 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 455,877 76,986,140,084 Rls. 1,859,132 $
79 2 1397 شهيدرجايي چين 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 302,000 75,523,258,500 Rls. 2,018,529 $
80 1 1397 شهيدرجايي چين 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 344,200 75,522,117,330 Rls. 2,043,624 $
81 2 1397 شهيدرجايي چين 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,288,811 74,737,414,303 Rls. 1,779,463 $
82 2 1397 شهيدرجايي چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 117,025 73,360,783,977 Rls. 1,898,533 $
83 2 1397 شهيدرجايي چين 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 625,481 71,178,386,300 Rls. 1,694,725 $
84 2 1397 شهيدرجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 555,738 68,915,135,687 Rls. 1,799,280 $
85 2 1397 شهيدرجايي چين 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 18,240 68,488,513,050 Rls. 1,857,296 $
86 2 1397 شهيدرجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 46,375 68,058,781,250 Rls. 1,670,727 $
87 1 1397 شهيدرجايي چين 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 1,149,875 66,744,297,336 Rls. 1,783,430 $
88 2 1397 شهيدرجايي چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 31,954 65,102,548,481 Rls. 1,714,906 $
89 1 1397 شهيدرجايي چين 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 1,101,636 65,091,001,790 Rls. 1,672,746 $
90 1 1397 شهيدرجايي چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 355,281 64,954,242,774 Rls. 1,690,377 $
91 1 1397 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 497,754 63,309,080,278 Rls. 1,691,202 $
92 2 1397 شهيدرجايي چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 1,385,994 62,657,717,546 Rls. 1,491,851 $
93 2 1397 شهيدرجايي چين 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 206,180 62,165,140,960 Rls. 1,486,277 $
94 2 1397 شهيدرجايي چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 55,891 62,136,826,818 Rls. 1,479,449 $
95 2 1397 شهيدرجايي چين 98870444 ک با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثناي لاستيك 223,432 62,014,112,430 Rls. 1,476,526 $
96 2 1397 شهيدرجايي چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 144,978 62,012,009,663 Rls. 1,491,131 $
97 1 1397 شهيدرجايي چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 1,310,000 61,522,801,920 Rls. 1,557,924 $
98 2 1397 شهيدرجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 509,522 61,093,195,628 Rls. 1,462,988 $
99 2 1397 شهيدرجايي چين 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 140,400 61,004,107,380 Rls. 1,452,478 $
100 1 1397 شهيدرجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 423,371 60,183,301,832 Rls. 1,618,425 $
مجموع کل
22,301,193,182,024 ريال
مجموع کل
553,840,333 دلار