آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,729,172 3,089,020,961,688 Rls. 74,221,866 $
2 3 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,738,603 2,816,337,023,803 Rls. 66,964,445 $
3 2 1397 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,098,928 1,684,761,123,628 Rls. 40,117,443 $
4 2 1397 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,724,957 1,638,646,995,803 Rls. 39,671,424 $
5 3 1397 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 38,454 1,509,190,252,383 Rls. 35,933,101 $
6 1 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,019,990 1,420,613,742,921 Rls. 37,907,546 $
7 2 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,963,151 978,285,502,908 Rls. 23,414,897 $
8 1 1397 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,938,062 890,932,472,386 Rls. 22,911,475 $
9 3 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,008,100 883,105,062,992 Rls. 20,968,515 $
10 2 1397 شهيدرجايي چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,501,156 830,549,690,856 Rls. 19,774,993 $
11 2 1397 شهيدرجايي چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,405,381 710,645,568,707 Rls. 16,920,134 $
12 3 1397 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 732,610 682,711,893,321 Rls. 16,270,225 $
13 3 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 410,687 510,478,321,497 Rls. 12,122,998 $
14 3 1397 شهيدرجايي چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,691,495 487,603,180,026 Rls. 11,585,406 $
15 3 1397 شهيدرجايي چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 145,480 428,410,373,177 Rls. 10,166,577 $
16 2 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 284,133 413,710,005,182 Rls. 10,147,426 $
17 2 1397 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,061,783 385,712,874,576 Rls. 9,183,640 $
18 3 1397 شهيدرجايي چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,228,680 382,488,320,320 Rls. 9,106,865 $
19 1 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 5,160,043 363,659,504,452 Rls. 9,470,208 $
20 2 1397 شهيدرجايي چين 84198940 برج خنک کننده سيستم­هاي تهويه مطبوع 1,253,036 324,352,579,600 Rls. 8,725,019 $
21 3 1397 شهيدرجايي چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,453,028 312,973,411,868 Rls. 8,446,414 $
22 1 1397 شهيدرجايي چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,115,166 305,842,929,638 Rls. 8,123,847 $
23 2 1397 شهيدرجايي چين 12060090 ساير 6,153,500 299,509,910,963 Rls. 7,693,560 $
24 2 1397 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 8,216,953 285,106,646,083 Rls. 7,051,261 $
25 2 1397 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,645,085 276,499,320,129 Rls. 6,960,017 $
26 1 1397 شهيدرجايي چين 84194090 سا?ر 517,990 252,129,397,296 Rls. 6,726,326 $
27 2 1397 شهيدرجايي چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 165,712 251,133,510,600 Rls. 5,979,369 $
28 1 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 176,383 251,091,076,679 Rls. 6,621,998 $
29 2 1397 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 920,561 249,926,671,028 Rls. 6,031,454 $
30 2 1397 شهيدرجايي چين 29291090 ساير 1,544,540 249,559,364,182 Rls. 5,988,114 $
31 3 1397 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 51,416 231,731,991,824 Rls. 5,513,914 $
32 1 1397 شهيدرجايي چين 85177020 آنتن مخابراتي 59,521 231,000,000,000 Rls. 6,130,135 $
33 2 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,381,553 225,579,099,880 Rls. 5,408,321 $
34 2 1397 شهيدرجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 163,451 222,353,266,589 Rls. 5,294,125 $
35 3 1397 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 5,510,590 221,071,614,443 Rls. 5,252,606 $
36 3 1397 شهيدرجايي چين 29291090 ساير 1,442,810 218,914,274,926 Rls. 5,221,405 $
37 3 1397 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 675,312 215,330,707,196 Rls. 5,126,921 $
38 2 1397 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,826,000 213,112,252,204 Rls. 5,074,099 $
39 2 1397 شهيدرجايي چين 85177020 آنتن مخابراتي 163,150 208,836,968,936 Rls. 4,972,309 $
40 3 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,928,724 200,663,793,576 Rls. 4,767,924 $
41 1 1397 شهيدرجايي چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 593,945 198,000,000,000 Rls. 5,289,687 $
42 2 1397 شهيدرجايي چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 3,642,000 197,932,102,690 Rls. 4,717,166 $
43 3 1397 شهيدرجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,978,779 196,142,757,774 Rls. 4,660,405 $
44 2 1397 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 4,877,432 189,054,708,064 Rls. 4,502,530 $
45 2 1397 شهيدرجايي چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 626,530 187,969,143,236 Rls. 4,475,456 $
46 2 1397 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,968,005 183,696,793,941 Rls. 4,384,870 $
47 2 1397 شهيدرجايي چين 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 309,305 175,805,932,838 Rls. 4,185,855 $
48 2 1397 شهيدرجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 864,285 175,492,753,645 Rls. 4,363,820 $
49 2 1397 شهيدرجايي چين 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 51,913 172,227,600,000 Rls. 4,100,657 $
50 3 1397 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,476,000 171,434,422,392 Rls. 4,076,762 $
51 2 1397 شهيدرجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,441,615 171,160,726,245 Rls. 4,075,256 $
52 3 1397 شهيدرجايي چين 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 51,913 170,727,720,000 Rls. 4,057,218 $
53 3 1397 شهيدرجايي چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 3,258,000 169,556,567,620 Rls. 4,021,906 $
54 3 1397 شهيدرجايي چين 98870223 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 535,356 169,323,119,376 Rls. 4,031,452 $
55 1 1397 شهيدرجايي چين 85176110 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 94,896 169,000,000,000 Rls. 4,479,809 $
56 2 1397 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 531,596 166,996,842,490 Rls. 4,156,604 $
57 2 1397 شهيدرجايي چين 98871183 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 641,926 165,862,210,653 Rls. 4,044,448 $
58 3 1397 شهيدرجايي چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,531,013 153,046,590,739 Rls. 3,638,593 $
59 3 1397 شهيدرجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 697,905 152,794,419,694 Rls. 3,637,962 $
60 3 1397 شهيدرجايي چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 533,429 148,609,711,518 Rls. 3,535,678 $
61 2 1397 شهيدرجايي چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 6,160,215 147,389,415,482 Rls. 3,635,884 $
62 1 1397 شهيدرجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 771,677 146,989,706,070 Rls. 3,920,625 $
63 3 1397 شهيدرجايي چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 214,854 146,085,802,783 Rls. 3,484,800 $
64 3 1397 شهيدرجايي چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 281,740 142,815,076,880 Rls. 3,504,830 $
65 1 1397 شهيدرجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 210,250 139,386,915,460 Rls. 3,681,589 $
66 1 1397 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,654,683 139,015,164,256 Rls. 3,612,520 $
67 1 1397 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 932,806 135,300,538,213 Rls. 3,568,032 $
68 2 1397 شهيدرجايي چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 239,304 134,724,587,693 Rls. 3,207,727 $
69 2 1397 شهيدرجايي چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 273,021 133,599,384,719 Rls. 3,232,472 $
70 1 1397 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,290,000 132,558,418,380 Rls. 3,442,823 $
71 2 1397 شهيدرجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 44,596 131,655,134,660 Rls. 3,146,070 $
72 3 1397 شهيدرجايي چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 4,669,820 130,809,221,665 Rls. 3,147,416 $
73 3 1397 شهيدرجايي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 67,583 130,529,209,170 Rls. 3,104,883 $
74 2 1397 شهيدرجايي چين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,151,000 130,327,436,615 Rls. 3,123,506 $
75 3 1397 شهيدرجايي چين 98870444 با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثناي لاستيك 490,480 130,247,857,186 Rls. 3,096,949 $
76 2 1397 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 28,529 130,073,057,100 Rls. 3,096,978 $
77 3 1397 شهيدرجايي چين 98871183 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 531,411 129,612,061,146 Rls. 3,082,313 $
78 2 1397 شهيدرجايي چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 274,097 126,022,076,992 Rls. 3,064,970 $
79 2 1397 شهيدرجايي چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,565,969 122,861,534,042 Rls. 2,925,275 $
80 2 1397 شهيدرجايي چين 98870442 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 540,835 121,851,054,000 Rls. 3,288,472 $
81 3 1397 شهيدرجايي چين 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 785,836 121,144,264,936 Rls. 2,880,175 $
82 3 1397 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,369,230 118,585,635,068 Rls. 2,820,276 $
83 3 1397 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 690,249 117,740,794,228 Rls. 2,792,564 $
84 3 1397 شهيدرجايي چين 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,914 117,507,353,162 Rls. 2,800,223 $
85 2 1397 شهيدرجايي چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 898,301 117,357,495,178 Rls. 2,798,015 $
86 1 1397 شهيدرجايي چين 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 489,441 115,935,028,988 Rls. 3,100,996 $
87 2 1397 شهيدرجايي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 60,877 112,752,665,859 Rls. 2,708,050 $
88 3 1397 شهيدرجايي چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 3,114,705 110,927,577,572 Rls. 2,641,133 $
89 3 1397 شهيدرجايي چين 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% وبيشتربه استثناي لاستيك 84,449 110,382,556,672 Rls. 2,626,139 $
90 1 1397 شهيدرجايي چين 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 268,120 110,000,000,000 Rls. 2,930,622 $
91 1 1397 شهيدرجايي چين 29291090 ساير 732,480 106,674,310,960 Rls. 2,753,864 $
92 2 1397 شهيدرجايي چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 455,364 105,841,450,386 Rls. 2,524,380 $
93 3 1397 شهيدرجايي چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 462,855 105,368,071,840 Rls. 2,508,271 $
94 3 1397 شهيدرجايي چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 181,264 105,319,089,040 Rls. 2,503,700 $
95 2 1397 شهيدرجايي چين 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 442,108 104,622,935,798 Rls. 2,497,029 $
96 2 1397 شهيدرجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 189,500 103,797,158,796 Rls. 2,479,112 $
97 3 1397 شهيدرجايي چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 250,223 102,826,789,602 Rls. 2,443,602 $
98 3 1397 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 456,532 102,105,346,317 Rls. 2,429,649 $
99 1 1397 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,874,515 102,000,000,000 Rls. 2,752,648 $
100 2 1397 شهيدرجايي چين 12060010 برا? روغن­کش? 2,448,500 100,730,408,144 Rls. 2,493,595 $
مجموع کل
33,711,888,366,239 ريال
مجموع کل
822,256,633 دلار