آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,729,172 3,089,020,961,688 Rls. 74,221,866 $
2 3 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,738,603 2,816,337,023,803 Rls. 66,964,445 $
3 5 1397 شهيدرجايي چين 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 692,625 2,812,170,206,632 Rls. 66,909,203 $
4 5 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,775,829 2,667,396,711,525 Rls. 61,209,486 $
5 4 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,159,210 2,569,197,079,870 Rls. 60,496,942 $
6 2 1397 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,098,928 1,684,761,123,628 Rls. 40,117,443 $
7 2 1397 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,724,957 1,638,646,995,803 Rls. 39,671,424 $
8 3 1397 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 38,454 1,509,190,252,383 Rls. 35,933,101 $
9 1 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,019,990 1,420,613,742,921 Rls. 37,907,546 $
10 4 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 3,733,222 1,420,095,835,890 Rls. 33,382,256 $
11 7 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,686,143 1,265,279,047,946 Rls. 30,145,442 $
12 5 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,622,496 1,072,358,497,876 Rls. 25,325,763 $
13 2 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,963,151 978,285,502,908 Rls. 23,414,897 $
14 1 1397 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,938,062 890,932,472,386 Rls. 22,911,475 $
15 3 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,008,100 883,105,062,992 Rls. 20,968,515 $
16 7 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 2,937,462 838,500,162,679 Rls. 19,924,682 $
17 2 1397 شهيدرجايي چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,501,156 830,549,690,856 Rls. 19,774,993 $
18 7 1397 شهيدرجايي چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 51,737,000 780,000,000,000 Rls. 18,578,022 $
19 2 1397 شهيدرجايي چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,405,381 710,645,568,707 Rls. 16,920,134 $
20 3 1397 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 732,610 682,711,893,321 Rls. 16,270,225 $
21 4 1397 شهيدرجايي چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,242,121 628,029,064,837 Rls. 14,695,817 $
22 7 1397 شهيدرجايي چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,343,056 624,163,101,133 Rls. 14,862,979 $
23 6 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 477,714 607,842,379,800 Rls. 14,463,958 $
24 4 1397 شهيدرجايي چين 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 326,987 579,265,074,224 Rls. 13,779,146 $
25 4 1397 شهيدرجايي چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,772,883 543,311,000,000 Rls. 12,785,247 $
26 4 1397 شهيدرجايي چين 31031100 دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 36,747,000 542,173,000,000 Rls. 12,884,350 $
27 3 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 410,687 510,478,321,497 Rls. 12,122,998 $
28 3 1397 شهيدرجايي چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,691,495 487,603,180,026 Rls. 11,585,406 $
29 4 1397 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,006,499 440,592,212,055 Rls. 10,353,439 $
30 3 1397 شهيدرجايي چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 145,480 428,410,373,177 Rls. 10,166,577 $
31 4 1397 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,348,204 427,893,508,857 Rls. 10,098,899 $
32 7 1397 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,279,891 413,993,159,698 Rls. 9,849,433 $
33 2 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 284,133 413,710,005,182 Rls. 10,147,426 $
34 7 1397 شهيدرجايي چين 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2,083,853 413,177,707,040 Rls. 9,824,200 $
35 7 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 4,516,839 412,917,534,954 Rls. 9,831,371 $
36 6 1397 شهيدرجايي چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,486,983 410,490,313,099 Rls. 9,649,896 $
37 6 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 674,857 392,043,063,551 Rls. 9,334,369 $
38 4 1397 شهيدرجايي چين 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 72,309 388,021,585,600 Rls. 9,220,671 $
39 2 1397 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,061,783 385,712,874,576 Rls. 9,183,640 $
40 3 1397 شهيدرجايي چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,228,680 382,488,320,320 Rls. 9,106,865 $
41 6 1397 شهيدرجايي چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,436,999 380,848,533,824 Rls. 9,067,822 $
42 7 1397 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,548,372 380,346,096,648 Rls. 9,047,142 $
43 6 1397 شهيدرجايي چين 27131200 کک نفت تکليس شده 20,206,720 378,681,865,000 Rls. 9,010,544 $
44 5 1397 شهيدرجايي چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,090,200 374,000,000,000 Rls. 8,841,376 $
45 1 1397 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 5,160,043 363,659,504,452 Rls. 9,470,208 $
46 7 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 274,692 359,460,969,720 Rls. 8,547,347 $
47 6 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,691,065 343,520,764,558 Rls. 8,150,752 $
48 5 1397 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,951,932 342,338,943,630 Rls. 7,915,677 $
49 7 1397 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 3,039,000 335,471,863,070 Rls. 7,987,429 $
50 5 1397 شهيدرجايي چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,046,675 331,041,699,103 Rls. 7,648,354 $
51 2 1397 شهيدرجايي چين 84198940 برج خنک کننده سيستم­هاي تهويه مطبوع 1,253,036 324,352,579,600 Rls. 8,725,019 $
52 3 1397 شهيدرجايي چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,453,028 312,973,411,868 Rls. 8,446,414 $
53 1 1397 شهيدرجايي چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,115,166 305,842,929,638 Rls. 8,123,847 $
54 4 1397 شهيدرجايي چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 839,943 303,788,889,466 Rls. 7,143,520 $
55 2 1397 شهيدرجايي چين 12060090 ساير 6,153,500 299,509,910,963 Rls. 7,693,560 $
56 4 1397 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 1,002,884 287,181,673,970 Rls. 6,775,818 $
57 7 1397 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 7,172,855 287,166,498,018 Rls. 6,837,299 $
58 5 1397 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 962,651 286,962,006,498 Rls. 6,569,195 $
59 2 1397 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 8,216,953 285,106,646,083 Rls. 7,051,261 $
60 7 1397 شهيدرجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 2,106,136 277,748,566,881 Rls. 6,611,677 $
61 2 1397 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,645,085 276,499,320,129 Rls. 6,960,017 $
62 4 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,778,108 274,432,345,123 Rls. 6,536,040 $
63 5 1397 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 841,876 274,278,065,147 Rls. 6,534,354 $
64 5 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,697,123 272,640,812,353 Rls. 6,269,170 $
65 5 1397 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 908,648 264,371,350,130 Rls. 6,023,277 $
66 6 1397 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 42,479 260,652,215,100 Rls. 6,206,005 $
67 5 1397 شهيدرجايي چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 970,783 258,379,004,144 Rls. 5,935,994 $
68 6 1397 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 2,383,000 254,992,540,241 Rls. 6,067,264 $
69 7 1397 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 30,445 252,669,535,100 Rls. 6,015,941 $
70 1 1397 شهيدرجايي چين 84194090 سا?ر 517,990 252,129,397,296 Rls. 6,726,326 $
71 2 1397 شهيدرجايي چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 165,712 251,133,510,600 Rls. 5,979,369 $
72 1 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 176,383 251,091,076,679 Rls. 6,621,998 $
73 2 1397 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 920,561 249,926,671,028 Rls. 6,031,454 $
74 2 1397 شهيدرجايي چين 29291090 ساير 1,544,540 249,559,364,182 Rls. 5,988,114 $
75 5 1397 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 190,392 248,697,380,549 Rls. 5,739,834 $
76 5 1397 شهيدرجايي چين 27131200 کک نفت تکليس شده 10,900,000 234,228,022,680 Rls. 5,550,789 $
77 3 1397 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 51,416 231,731,991,824 Rls. 5,513,914 $
78 1 1397 شهيدرجايي چين 85177020 آنتن مخابراتي 59,521 231,000,000,000 Rls. 6,130,135 $
79 6 1397 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,852,006 230,170,960,222 Rls. 5,454,260 $
80 4 1397 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 549,885 229,424,036,262 Rls. 5,327,785 $
81 5 1397 شهيدرجايي چين 29291090 ساير 1,735,965 226,786,447,446 Rls. 5,222,716 $
82 2 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,381,553 225,579,099,880 Rls. 5,408,321 $
83 4 1397 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,129,326 222,778,747,833 Rls. 5,256,380 $
84 2 1397 شهيدرجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 163,451 222,353,266,589 Rls. 5,294,125 $
85 3 1397 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 5,510,590 221,071,614,443 Rls. 5,252,606 $
86 3 1397 شهيدرجايي چين 29291090 ساير 1,442,810 218,914,274,926 Rls. 5,221,405 $
87 4 1397 شهيدرجايي چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 488,859 217,745,945,398 Rls. 5,132,864 $
88 3 1397 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 675,312 215,330,707,196 Rls. 5,126,921 $
89 4 1397 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 480,179 213,588,543,310 Rls. 5,058,753 $
90 2 1397 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,826,000 213,112,252,204 Rls. 5,074,099 $
91 6 1397 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 988,900 209,245,306,177 Rls. 4,982,035 $
92 7 1397 شهيدرجايي چين 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 1,404,386 209,066,036,474 Rls. 4,978,450 $
93 2 1397 شهيدرجايي چين 85177020 آنتن مخابراتي 163,150 208,836,968,936 Rls. 4,972,309 $
94 5 1397 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,796,000 206,800,537,015 Rls. 4,736,193 $
95 3 1397 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,928,724 200,663,793,576 Rls. 4,767,924 $
96 5 1397 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,732,104 200,009,087,463 Rls. 4,679,966 $
97 1 1397 شهيدرجايي چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 593,945 198,000,000,000 Rls. 5,289,687 $
98 2 1397 شهيدرجايي چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 3,642,000 197,932,102,690 Rls. 4,717,166 $
99 7 1397 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 863,408 196,864,982,044 Rls. 4,683,981 $
100 5 1397 شهيدرجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 1,450,487 196,613,786,625 Rls. 4,521,631 $
مجموع کل
55,821,418,065,444 ريال
مجموع کل
1,336,648,380 دلار