آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,292,683 392,622,081,315 Rls. 10,180,246 $
2 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,250,125 378,710,161,250 Rls. 9,016,910 $
3 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 380,100 375,873,240,000 Rls. 8,949,363 $
4 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,525,050 272,757,088,520 Rls. 6,505,027 $
5 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,313,756 232,919,720,437 Rls. 6,072,084 $
6 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 15,543 210,906,279,421 Rls. 5,023,544 $
7 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 867,450 167,656,133,034 Rls. 4,018,798 $
8 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 80,109 163,028,838,000 Rls. 4,090,172 $
9 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 108,371 156,134,192,000 Rls. 4,190,120 $
10 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,066,000 150,920,859,820 Rls. 3,593,354 $
11 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 27,210 141,928,880,940 Rls. 3,379,260 $
12 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,241,759 141,005,932,215 Rls. 3,638,993 $
13 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 882,800 125,816,636,800 Rls. 2,995,634 $
14 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 973,600 124,403,289,527 Rls. 2,990,492 $
15 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 737,500 118,876,474,500 Rls. 3,177,239 $
16 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011090 ساير: 830,000 101,864,229,808 Rls. 2,697,293 $
17 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 285,458 82,486,920,000 Rls. 2,181,063 $
18 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 119,721 80,593,487,210 Rls. 1,918,892 $
19 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 563,275 79,664,320,132 Rls. 1,896,767 $
20 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,149,192 74,613,358,297 Rls. 2,049,218 $
21 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 370,000 70,867,011,170 Rls. 1,687,309 $
22 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 343,672 68,447,274,273 Rls. 1,815,867 $
23 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,818,981 68,188,986,864 Rls. 1,623,547 $
24 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 112,318 67,774,346,108 Rls. 1,613,675 $
25 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 582,072 67,474,364,242 Rls. 1,606,533 $
26 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 12,685 61,557,300,000 Rls. 1,650,374 $
27 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,381,000 59,086,874,140 Rls. 1,421,591 $
28 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 9,410 58,030,303,287 Rls. 1,382,700 $
29 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,911 57,892,677,618 Rls. 1,378,398 $
30 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 178,102 57,886,942,140 Rls. 1,378,260 $
31 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 840,000 56,560,374,237 Rls. 1,442,255 $
32 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 263,810 56,261,479,302 Rls. 1,406,626 $
33 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 587,950 55,889,002,098 Rls. 1,381,235 $
34 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 359,561 54,150,196,621 Rls. 1,350,139 $
35 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,275,000 53,435,619,251 Rls. 1,272,277 $
36 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 956,360 53,382,894,346 Rls. 1,271,021 $
37 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 7,315 52,651,456,000 Rls. 1,404,571 $
38 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 22,919 49,541,983,180 Rls. 1,321,740 $
39 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 61,986 49,052,532,890 Rls. 1,167,918 $
40 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 230,100 47,937,868,688 Rls. 1,282,146 $
41 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,145,122 45,357,559,374 Rls. 1,079,942 $
42 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 630,000 44,692,145,232 Rls. 1,064,098 $
43 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 806,904 40,447,312,465 Rls. 971,479 $
44 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 243,750 40,281,254,420 Rls. 959,078 $
45 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 488,820 39,078,790,262 Rls. 957,797 $
46 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 413,783 38,529,254,828 Rls. 917,363 $
47 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 540,000 38,185,484,400 Rls. 909,178 $
48 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 44,523 37,191,632,299 Rls. 885,515 $
49 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 8,262 35,121,677,434 Rls. 836,230 $
50 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 728,280 33,967,607,793 Rls. 808,752 $
51 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 244,800 33,845,849,040 Rls. 901,785 $
52 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 176,000 33,741,888,272 Rls. 883,598 $
53 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 155,228 33,704,760,135 Rls. 891,189 $
54 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 279,437 33,564,725,106 Rls. 802,206 $
55 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 22,870 33,122,915,681 Rls. 888,038 $
56 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 385,886 32,575,328,537 Rls. 864,263 $
57 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 664,485 32,243,415,229 Rls. 856,075 $
58 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 998,321 31,908,397,204 Rls. 852,824 $
59 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 8,697 31,526,307,810 Rls. 750,626 $
60 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 435,200 31,288,758,581 Rls. 816,260 $
61 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 21,059 31,030,685,329 Rls. 829,563 $
62 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 298,080 29,491,793,755 Rls. 702,186 $
63 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 403,200 29,444,130,202 Rls. 701,051 $
64 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 178,000 28,895,578,530 Rls. 687,990 $
65 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 7,436 28,160,302,670 Rls. 752,647 $
66 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 290,320 27,958,042,080 Rls. 665,667 $
67 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 160,302 27,280,057,610 Rls. 726,141 $
68 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 356,365 26,419,246,278 Rls. 629,029 $
69 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 21,499 26,043,437,277 Rls. 620,082 $
70 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 504,000 25,911,811,639 Rls. 616,947 $
71 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 37,200 25,849,680,615 Rls. 615,469 $
72 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 33,950 25,522,552,000 Rls. 677,224 $
73 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29051300 بوتان -1-ئول (ا لکل بوتيليک نرمال ) 471,600 25,370,136,104 Rls. 604,050 $
74 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 10,780 24,325,282,493 Rls. 645,319 $
75 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 27,951 24,184,342,092 Rls. 577,845 $
76 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 17,644 24,165,512,754 Rls. 575,369 $
77 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 508,412 23,744,879,477 Rls. 582,461 $
78 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 520,000 23,098,811,840 Rls. 612,798 $
79 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 81,028 22,892,177,378 Rls. 574,679 $
80 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 299,620 22,786,154,520 Rls. 542,527 $
81 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 39,726 21,735,995,802 Rls. 576,643 $
82 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 100,000 21,699,720,720 Rls. 575,681 $
83 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 179,940 21,384,036,650 Rls. 567,555 $
84 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 364,000 21,370,927,032 Rls. 508,832 $
85 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 375,000 21,365,285,604 Rls. 508,698 $
86 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 70,000 21,241,053,134 Rls. 569,480 $
87 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 280,000 20,563,037,549 Rls. 537,411 $
88 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 370,500 20,545,954,000 Rls. 515,712 $
89 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 450,000 20,318,022,000 Rls. 539,972 $
90 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 301,000 19,965,220,020 Rls. 475,362 $
91 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 210,000 19,328,566,950 Rls. 526,362 $
92 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 215,437 19,298,467,347 Rls. 465,296 $
93 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 10,762 19,041,950,432 Rls. 453,381 $
94 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 195,840 18,801,697,952 Rls. 498,798 $
95 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 21,612 17,899,075,854 Rls. 479,881 $
96 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 259,200 17,095,625,474 Rls. 453,733 $
97 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 195,060 17,031,731,976 Rls. 459,646 $
98 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012090 ساير: 148,500 17,013,622,874 Rls. 459,158 $
99 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 243,600 16,850,731,202 Rls. 446,781 $
100 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 462,257 16,669,234,983 Rls. 425,807 $
مجموع کل
6,371,021,245,981 ريال
مجموع کل
158,302,180 دلار