آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 651,394 343,926,268,830 Rls. 8,250,637 $
2 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 189,185 238,922,757,500 Rls. 6,290,317 $
3 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,733 230,553,733,574 Rls. 5,489,374 $
4 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,994,922 208,522,201,637 Rls. 5,017,905 $
5 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 423,725 154,601,963,481 Rls. 3,680,999 $
6 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,506,955 141,885,890,916 Rls. 3,789,216 $
7 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,680,000 129,998,749,911 Rls. 3,095,208 $
8 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 55,700 118,921,278,600 Rls. 2,831,459 $
9 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 15,239 90,466,432,000 Rls. 2,425,439 $
10 1 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,120,000 82,243,919,043 Rls. 1,958,188 $
11 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 102,834 71,314,603,689 Rls. 1,697,967 $
12 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 171,209 69,111,925,633 Rls. 1,645,522 $
13 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,375 67,185,199,872 Rls. 1,795,676 $
14 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 75,714 62,397,859,449 Rls. 1,485,664 $
15 1 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 160,304 56,334,230,046 Rls. 1,442,740 $
16 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 52,691,106,647 Rls. 1,254,550 $
17 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 417,713 51,319,772,419 Rls. 1,289,203 $
18 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 389,975 48,132,608,911 Rls. 1,146,015 $
19 1 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 231,840 46,966,288,145 Rls. 1,246,220 $
20 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ککک ساير 1,282,120 42,110,471,616 Rls. 1,002,630 $
21 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 488,857 41,951,116,712 Rls. 1,111,308 $
22 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 499,010 41,694,162,576 Rls. 1,106,327 $
23 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 208,480 40,835,931,576 Rls. 1,079,744 $
24 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 31,278 39,853,999,800 Rls. 948,905 $
25 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 34,300 39,626,557,500 Rls. 1,051,242 $
26 2 1397 شهيدرجايي آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,000,000 35,074,142,500 Rls. 835,099 $
27 1 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 553,998 34,089,998,715 Rls. 904,633 $
28 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 29,727 31,943,227,502 Rls. 847,413 $
29 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 26,655 31,347,773,042 Rls. 746,376 $
30 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 299,525 30,831,977,286 Rls. 734,095 $
31 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40118090 سا?ر 113,232 30,140,348,964 Rls. 717,630 $
32 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,115 29,624,075,626 Rls. 785,889 $
33 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 29,166,300,000 Rls. 694,436 $
34 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 30,632 27,611,798,214 Rls. 657,424 $
35 1 1397 شهيدرجايي آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 60,000 27,035,064,000 Rls. 722,573 $
36 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 26,710,475,000 Rls. 635,964 $
37 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 58,900 26,577,902,943 Rls. 659,539 $
38 2 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 47,822 25,973,208,959 Rls. 618,410 $
39 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 62,470 25,038,167,000 Rls. 662,035 $
40 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 800,151 24,311,498,000 Rls. 578,845 $
41 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,547 24,295,659,782 Rls. 578,468 $
42 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 21,240 23,885,983,557 Rls. 633,799 $
43 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 13,500 23,879,083,860 Rls. 568,550 $
44 1 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 254,180 22,728,917,148 Rls. 607,481 $
45 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 22,541,866,368 Rls. 536,711 $
46 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 527,500 20,747,289,886 Rls. 550,346 $
47 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,460 19,356,830,838 Rls. 513,512 $
48 1 1397 شهيدرجايي آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 341,950 18,973,359,832 Rls. 451,747 $
49 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 184,066 18,357,580,754 Rls. 437,085 $
50 1 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 311,333 17,453,989,170 Rls. 458,872 $
51 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 147,979 16,077,091,148 Rls. 410,006 $
52 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 134,100 15,919,444,485 Rls. 379,034 $
53 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29291090 --- ساير 97,200 15,724,730,880 Rls. 374,398 $
54 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 168,150 15,669,247,242 Rls. 414,311 $
55 1 1397 شهيدرجايي آلمان 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 199,993 15,624,000,000 Rls. 372,000 $
56 1 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 79,320 15,481,681,000 Rls. 410,043 $
57 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38249990 ساير 308,560 15,297,103,524 Rls. 364,217 $
58 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 112,000 14,651,280,000 Rls. 348,841 $
59 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 77,760 14,553,850,528 Rls. 346,519 $
60 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 27,196 14,523,685,134 Rls. 345,802 $
61 1 1397 شهيدرجايي آلمان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 100,422 13,827,960,322 Rls. 366,916 $
62 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 106,000 13,300,194,016 Rls. 316,670 $
63 1 1397 شهيدرجايي آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 583,078 13,227,994,722 Rls. 323,827 $
64 2 1397 شهيدرجايي آلمان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 180,000 11,947,533,840 Rls. 284,466 $
65 2 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 39,790 11,699,899,600 Rls. 278,569 $
66 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 97,500 10,767,597,750 Rls. 256,371 $
67 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 13,077 10,690,439,855 Rls. 254,534 $
68 2 1397 شهيدرجايي آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 491 10,620,062,280 Rls. 252,859 $
69 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 125,000 9,924,323,000 Rls. 244,239 $
70 2 1397 شهيدرجايي آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 49,000 9,720,290,250 Rls. 257,015 $
71 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 88,000 9,646,911,120 Rls. 258,381 $
72 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 9,075 9,392,796,600 Rls. 223,638 $
73 1 1397 شهيدرجايي آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 64,000 9,236,884,800 Rls. 230,301 $
74 1 1397 شهيدرجايي آلمان 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 160,000 8,993,107,200 Rls. 240,361 $
75 2 1397 شهيدرجايي آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 181,775 8,770,800,028 Rls. 208,828 $
76 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 21,500 8,639,244,000 Rls. 205,696 $
77 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 7,040 8,422,056,000 Rls. 200,525 $
78 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39100010 س?ل?کون خم?ر? HTV 42,000 8,256,427,200 Rls. 196,582 $
79 1 1397 شهيدرجايي آلمان 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 40,130 8,188,146,000 Rls. 221,571 $
80 2 1397 شهيدرجايي آلمان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 62,400 8,013,096,000 Rls. 190,788 $
81 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 47,090 8,009,935,000 Rls. 190,712 $
82 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 18,626 7,931,849,750 Rls. 188,854 $
83 2 1397 شهيدرجايي آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 76,890 7,769,868,389 Rls. 184,996 $
84 2 1397 شهيدرجايي آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 19,800 7,518,501,665 Rls. 179,012 $
85 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 6,139 7,444,912,656 Rls. 177,261 $
86 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84212190 ساير 6,509 7,431,743,591 Rls. 176,946 $
87 1 1397 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 185,500 7,379,353,000 Rls. 195,670 $
88 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 15,127 7,348,706,400 Rls. 196,411 $
89 1 1397 شهيدرجايي آلمان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 39,731 7,331,804,840 Rls. 195,959 $
90 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 288,122 7,103,621,276 Rls. 169,134 $
91 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 144,052 6,914,284,570 Rls. 172,225 $
92 2 1397 شهيدرجايي آلمان 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 12,000 6,865,733,658 Rls. 163,470 $
93 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 140,000 6,854,480,191 Rls. 163,202 $
94 1 1397 شهيدرجايي آلمان 25081000 بنتونيت 212,250 6,756,496,379 Rls. 179,746 $
95 2 1397 شهيدرجايي آلمان 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 1,525 6,754,048,650 Rls. 179,176 $
96 1 1397 شهيدرجايي آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 20,000 6,745,417,000 Rls. 179,935 $
97 2 1397 شهيدرجايي آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 29,801 6,676,014,600 Rls. 158,954 $
98 2 1397 شهيدرجايي آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 133,000 6,460,665,156 Rls. 153,825 $
99 2 1397 شهيدرجايي آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 37,600 6,381,214,560 Rls. 151,934 $
100 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 6,966 6,363,036,000 Rls. 151,501 $
مجموع کل
3,658,115,114,884 ريال
مجموع کل
90,555,618 دلار