آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 شهيد باهنر سوئيس 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 29,925,210 649,293,662,129 Rls. 15,459,373 $
2 2 1397 شهيد باهنر سوئيس 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 29,840,334 605,189,285,433 Rls. 14,409,269 $
مجموع کل
1,254,482,947,562 ريال
مجموع کل
29,868,642 دلار
[1]