آمار کل " واردات از" کشور (سوآزيلند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 شهيد باهنر سوآزيلند 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 29,962,931 510,000,000,000 Rls. 12,143,952 $
مجموع کل
510,000,000,000 ريال
مجموع کل
12,143,952 دلار
[1]