آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 423,900 317,059,102,085 Rls. 7,492,154 $
2 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 445,774 310,910,686,120 Rls. 7,757,408 $
3 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 422,999 293,996,873,620 Rls. 7,076,090 $
4 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 386,675 267,713,311,450 Rls. 6,779,070 $
5 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 318,700 240,895,851,229 Rls. 5,642,038 $
6 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 379,664 228,961,098,360 Rls. 5,904,906 $
7 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043110 وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن 380,000 202,512,240,000 Rls. 4,821,720 $
8 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 207,100 136,018,551,000 Rls. 3,640,028 $
9 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا، با موتور جرقه اي - احتراقي، به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر5 تن 269,500 133,335,650,000 Rls. 3,167,000 $
10 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 627,124 130,692,023,852 Rls. 3,098,986 $
11 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043110 وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن 258,000 130,019,820,000 Rls. 3,095,710 $
12 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا، با موتور جرقه اي - احتراقي، به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر5 تن 221,000 116,348,400,000 Rls. 2,770,200 $
13 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 174,200 114,543,520,400 Rls. 3,074,144 $
14 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 407,593 113,733,728,324 Rls. 2,682,658 $
15 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032490 ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس و نوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 212,600 113,265,600,000 Rls. 2,638,600 $
16 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043110 وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن 199,432 105,351,569,600 Rls. 2,508,370 $
17 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 143,595 102,355,789,800 Rls. 2,451,486 $
18 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 14,471 94,794,376,409 Rls. 2,257,009 $
19 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 155,935 91,626,906,000 Rls. 2,152,888 $
20 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا، با موتور جرقه اي - احتراقي، به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر5 تن 150,000 85,157,528,000 Rls. 1,987,600 $
21 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,432,825 82,569,322,065 Rls. 1,965,934 $
22 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 71,100 81,343,923,588 Rls. 1,935,385 $
23 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 11,942 80,686,577,238 Rls. 1,921,109 $
24 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 268,271 77,747,160,165 Rls. 1,851,121 $
25 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,360,530 76,403,464,993 Rls. 1,819,130 $
26 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 268,536 74,125,808,299 Rls. 1,761,491 $
27 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043110 وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن 134,000 66,172,260,000 Rls. 1,575,530 $
28 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 10,553 65,740,082,079 Rls. 1,565,240 $
29 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 116,530 64,976,940,000 Rls. 1,520,881 $
30 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032490 ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس و نوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 102,000 64,831,200,000 Rls. 1,543,600 $
31 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 انواع بيل مکانيکي نو، به قدرت 200ا سب بخارو کمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 358,122 64,428,333,200 Rls. 1,646,786 $
32 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032410 وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 77,000 57,330,000,000 Rls. 1,365,000 $
33 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 194,292 55,198,155,984 Rls. 1,314,242 $
34 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 924,790 55,037,348,055 Rls. 1,426,429 $
35 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 67,100 50,745,285,360 Rls. 1,192,324 $
36 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 167,745 50,385,997,260 Rls. 1,142,799 $
37 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 178,677 49,363,886,664 Rls. 1,175,332 $
38 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 191,166 49,119,821,780 Rls. 1,298,779 $
39 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 70,708 48,434,696,200 Rls. 1,153,207 $
40 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032410 وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 92,800 47,502,000,000 Rls. 1,131,000 $
41 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش از200 اسب بخار، باسال ساخت بيش از5 سال، فاقدقابليت چرخش 360 درجه 227,600 47,176,193,427 Rls. 1,284,720 $
42 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 36,530 46,807,063,840 Rls. 1,241,764 $
43 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 160,736 44,993,708,760 Rls. 1,071,278 $
44 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 19,670 41,335,329,859 Rls. 984,175 $
45 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,199,230 41,107,394,390 Rls. 978,748 $
46 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 975,040 38,957,807,933 Rls. 927,567 $
47 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 564,455 36,189,882,347 Rls. 861,664 $
48 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 73,440 35,788,150,000 Rls. 852,098 $
49 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 86,600 35,700,000,000 Rls. 850,000 $
50 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 761,925 35,581,304,467 Rls. 847,175 $
51 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032410 وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 64,000 33,618,000,000 Rls. 780,000 $
52 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 1,400,000 33,559,806,000 Rls. 788,530 $
53 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85423200 ک ک حافظهکها/مدارهاي مجتمعکشده (آيکسيکها) الكترونيك. 633 33,442,588,080 Rls. 796,253 $
54 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 3,165 33,270,681,183 Rls. 792,159 $
55 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032490 ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس و نوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 30,000 33,075,000,000 Rls. 787,500 $
56 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 754,071 31,332,846,754 Rls. 746,020 $
57 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 690,000 31,045,718,070 Rls. 739,184 $
58 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 74,163 30,722,398,735 Rls. 713,792 $
59 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 444,962 30,679,745,817 Rls. 730,469 $
60 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 915,800 28,245,879,857 Rls. 672,522 $
61 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 17,280 26,136,417,006 Rls. 730,884 $
62 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 427,000 26,068,403,784 Rls. 615,616 $
63 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 317,992 24,995,728,094 Rls. 595,137 $
64 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 429,080 24,914,057,492 Rls. 663,365 $
65 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 586,065 24,472,867,207 Rls. 582,686 $
66 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 519,923 24,364,467,753 Rls. 578,521 $
67 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 36,400 23,513,157,870 Rls. 623,812 $
68 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل 10 نفر يا بيشترغير از نوع هيبريدي و ديزل و نيمه ديزيل 28,930 23,341,642,500 Rls. 627,770 $
69 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 156,281 20,875,467,976 Rls. 497,035 $
70 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 354,500 20,695,661,802 Rls. 492,754 $
71 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 401,215 20,106,114,000 Rls. 464,529 $
72 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 39,407 19,938,449,572 Rls. 474,726 $
73 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 449,550 19,682,101,850 Rls. 522,190 $
74 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 398,465 19,279,631,662 Rls. 450,775 $
75 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84733060 رك مخصوص سرور (Server) 362 19,128,486,960 Rls. 455,440 $
76 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84733060 رك مخصوص سرور (Server) 362 19,066,893,120 Rls. 453,974 $
77 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا، با موتور جرقه اي - احتراقي، به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر5 تن 16,000 17,903,040,000 Rls. 408,000 $
78 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 484,000 17,675,616,880 Rls. 420,848 $
79 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 700,000 17,139,979,500 Rls. 394,023 $
80 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 700,000 16,779,903,000 Rls. 394,265 $
81 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,212 16,468,197,067 Rls. 392,099 $
82 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032410 وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 22,000 16,435,770,000 Rls. 390,000 $
83 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 240,000 16,230,864,240 Rls. 386,449 $
84 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 240,000 16,230,864,240 Rls. 386,449 $
85 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,596 16,198,150,125 Rls. 385,670 $
86 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 27,126 16,061,177,595 Rls. 433,453 $
87 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 30,850 15,754,375,400 Rls. 375,104 $
88 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 30,904 15,534,151,062 Rls. 369,861 $
89 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 44,987 15,323,923,742 Rls. 364,162 $
90 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 370,000 15,065,458,920 Rls. 358,702 $
91 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043190 سايروسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل باوزن ناخالص از3/5تن به بالا تا حداکثر5تن 14,000 14,994,000,000 Rls. 357,000 $
92 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,445 14,707,933,425 Rls. 350,189 $
93 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غير مذکور در جاي ديگر 31,618 14,638,639,984 Rls. 348,539 $
94 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 240,000 14,492,368,800 Rls. 345,057 $
95 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 9,700 14,337,129,729 Rls. 379,089 $
96 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 98 14,260,116,921 Rls. 339,527 $
97 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 299,000 14,073,039,184 Rls. 335,072 $
98 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 240,000 13,870,152,000 Rls. 318,854 $
99 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 437,100 13,053,523,560 Rls. 310,798 $
100 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 380,733 12,978,152,249 Rls. 309,004 $
مجموع کل
6,040,850,464,969 ريال
مجموع کل
146,430,430 دلار