آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 سنندج ترکيه 84781000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن يا تغييرشکل دا دن توتون و تنباکو، غير مذکور در جاي ديگرا ين فصل 41,650 226,215,000,000 Rls. 6,160,371 $
2 11 1397 سنندج ترکيه 84781000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن يا تغييرشکل دا دن توتون و تنباکو، غير مذکور در جاي ديگرا ين فصل 5,560 187,944,950,000 Rls. 4,474,880 $
3 10 1397 سنندج ترکيه 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 42,269 11,848,114,944 Rls. 282,098 $
4 12 1397 سنندج ترکيه 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 20,272 5,622,818,000 Rls. 133,877 $
5 6 1397 سنندج ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 4,650 5,572,620,000 Rls. 132,681 $
6 7 1397 سنندج ترکيه 39233010 پریفرم (PET) 5,000 212,422,500 Rls. 5,058 $
مجموع کل
437,415,925,444 ريال
مجموع کل
11,188,965 دلار
[1]