آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 640,811 125,337,112,526 Rls. 2,980,567 $
2 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 435,722 77,562,692,957 Rls. 2,055,834 $
3 5 1397 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 9,630 59,411,966,810 Rls. 1,365,792 $
4 9 1397 ساوه امارات متحده عربي 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 21,017 28,601,496,000 Rls. 680,988 $
5 7 1397 ساوه امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,700 16,194,590,430 Rls. 385,585 $
6 12 1397 ساوه امارات متحده عربي 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد 1,106,640 14,345,870,000 Rls. 341,568 $
7 2 1397 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 20,160 13,342,166,228 Rls. 317,670 $
8 3 1397 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 19,980 13,178,389,045 Rls. 311,767 $
9 2 1397 ساوه امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 69,000 12,404,889,000 Rls. 295,354 $
10 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 13,880 11,983,228,600 Rls. 321,275 $
11 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 20,160 11,071,236,396 Rls. 263,601 $
12 4 1397 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 76,015 10,588,203,595 Rls. 246,758 $
13 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 35,000 8,876,977,200 Rls. 237,257 $
14 2 1397 ساوه امارات متحده عربي 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 20,700 6,911,295,300 Rls. 164,555 $
15 2 1397 ساوه امارات متحده عربي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 223,560 6,890,029,776 Rls. 164,048 $
16 4 1397 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده. 22,419 6,830,330,415 Rls. 159,416 $
17 2 1397 ساوه امارات متحده عربي 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 120,969 6,524,355,222 Rls. 155,342 $
18 2 1397 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 40,686 5,526,012,472 Rls. 131,572 $
19 5 1397 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,700 5,278,191,225 Rls. 121,338 $
20 7 1397 ساوه امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,000 4,174,605,000 Rls. 99,395 $
21 7 1397 ساوه امارات متحده عربي 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آن ها 14,400 4,146,198,425 Rls. 98,719 $
22 2 1397 ساوه امارات متحده عربي 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 35,531 4,007,069,154 Rls. 95,406 $
23 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 31,260 3,541,624,016 Rls. 94,952 $
24 3 1397 ساوه امارات متحده عربي 84283390 بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع نواري ياتسمه اي که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,620 3,352,812,914 Rls. 79,829 $
25 2 1397 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده. 10,400 2,676,342,240 Rls. 63,722 $
26 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 9,700 2,532,284,328 Rls. 67,681 $
27 2 1397 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 13,224 2,341,788,636 Rls. 61,919 $
28 7 1397 ساوه امارات متحده عربي 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 12,881 1,779,573,114 Rls. 42,371 $
29 5 1397 ساوه امارات متحده عربي 70172090 ساير شيشه آلات براي آزمايشگاه بهداشت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غير مذکور در جاي ديگر 14,780 1,760,765,608 Rls. 40,477 $
30 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 22,292 1,512,974,984 Rls. 40,138 $
31 8 1397 ساوه امارات متحده عربي 84368000 ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي، باغباني، گلكاري، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل، غير مذکور در جاي ديگر 7,418 1,220,956,390 Rls. 29,070 $
32 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 3,619 1,101,111,392 Rls. 29,212 $
33 8 1397 ساوه امارات متحده عربي 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 2,825 1,085,823,960 Rls. 25,853 $
34 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 5,790 948,564,120 Rls. 25,165 $
35 4 1397 ساوه امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 20,000 936,460,734 Rls. 22,003 $
36 12 1397 ساوه امارات متحده عربي 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 2,406 726,478,467 Rls. 17,297 $
37 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 2,100 669,187,512 Rls. 17,886 $
38 12 1397 ساوه امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 9,931 668,923,200 Rls. 15,927 $
39 12 1397 ساوه امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 3,850 625,954,175 Rls. 14,904 $
40 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 22,002 617,912,408 Rls. 16,393 $
41 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 24,500 608,892,816 Rls. 16,274 $
42 12 1397 ساوه امارات متحده عربي 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 8,662 474,796,113 Rls. 11,305 $
43 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 3,700 472,649,100 Rls. 12,633 $
44 12 1397 ساوه امارات متحده عربي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 14,630 407,764,434 Rls. 9,709 $
45 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 7,452 407,229,600 Rls. 10,804 $
46 12 1397 ساوه امارات متحده عربي 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 4,892 295,441,080 Rls. 7,034 $
47 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 2,200 291,254,040 Rls. 7,784 $
48 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 2,700 194,401,620 Rls. 5,196 $
49 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,700 138,984,384 Rls. 3,715 $
50 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 3,500 107,304,120 Rls. 2,868 $
51 1 1397 ساوه امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 337 52,537,212 Rls. 1,405 $
52 6 1397 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 300 29,549,548 Rls. 704 $
مجموع کل
484,767,248,041 ريال
مجموع کل
11,788,037 دلار
[1]