آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 2,389,904 302,245,495,168 Rls. 6,855,201 $
2 2 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 2,460,351 290,185,554,951 Rls. 6,909,180 $
3 7 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 1,048,253 31,097,323,477 Rls. 740,412 $
4 9 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 580,950 13,128,832,319 Rls. 312,591 $
5 6 1397 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 68,000 4,261,862,500 Rls. 101,473 $
6 11 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 3,060 1,903,180,264 Rls. 45,314 $
7 2 1397 ذوب آهن اصفهان چين 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 27,500 1,244,714,207 Rls. 29,636 $
8 10 1397 ذوب آهن اصفهان چين 38160090 ساير 20,000 600,766,320 Rls. 14,304 $
9 3 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84821000 بلبرينگ. 1,400 374,592,662 Rls. 8,902 $
10 3 1397 ذوب آهن اصفهان چين 38160010 سیمان نسوز 2,100 128,040,680 Rls. 3,037 $
11 9 1397 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 180 13,851,270 Rls. 330 $
مجموع کل
645,184,213,818 ريال
مجموع کل
15,020,380 دلار
[1]