آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 68,209 1,800,334,211,430 Rls. 43,310,827 $
2 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39,352 1,074,409,605,135 Rls. 28,303,539 $
3 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 21,145 157,998,577,240 Rls. 3,761,871 $
4 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 9,068 155,291,576,724 Rls. 3,697,418 $
5 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 15,319 148,042,534,024 Rls. 3,538,416 $
6 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,238 102,352,459,953 Rls. 2,436,964 $
7 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6,237 74,512,002,075 Rls. 1,915,862 $
8 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,679 74,048,034,055 Rls. 1,793,441 $
9 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 10,071 63,664,332,942 Rls. 1,685,612 $
10 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,338 57,466,915,625 Rls. 1,368,260 $
11 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 15,680 55,610,232,928 Rls. 1,529,682 $
12 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,705 54,820,677,481 Rls. 1,583,455 $
13 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 6,345 48,737,035,179 Rls. 1,220,872 $
14 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,980 46,949,955,371 Rls. 1,128,138 $
15 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 8,408 46,394,467,159 Rls. 1,159,526 $
16 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 4,500 42,885,874,130 Rls. 1,132,694 $
17 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,872 41,881,258,253 Rls. 1,023,419 $
18 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,187 39,002,791,065 Rls. 981,920 $
19 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 3,174 37,917,716,457 Rls. 921,646 $
20 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,165 37,041,697,224 Rls. 881,945 $
21 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 6,983 34,926,199,776 Rls. 885,300 $
22 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,059 33,234,895,598 Rls. 865,806 $
23 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,452 32,383,411,844 Rls. 800,322 $
24 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 7,724 32,259,238,609 Rls. 850,088 $
25 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 5,415 31,926,280,206 Rls. 853,695 $
26 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,377 30,019,431,948 Rls. 795,990 $
27 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,859 29,810,114,169 Rls. 746,102 $
28 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 350 28,946,640,600 Rls. 689,206 $
29 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 5,434 27,615,337,954 Rls. 678,944 $
30 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ساير 5,098 27,271,903,232 Rls. 723,441 $
31 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 12,580 27,092,763,480 Rls. 698,220 $
32 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,297 26,225,424,453 Rls. 695,875 $
33 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,109 24,257,859,200 Rls. 601,782 $
34 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 88 24,038,793,954 Rls. 572,352 $
35 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29335950 آلوپورينول 1,300 23,767,850,000 Rls. 650,212 $
36 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 983 22,464,703,380 Rls. 534,874 $
37 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 30 22,434,216,000 Rls. 601,470 $
38 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 491 21,399,354,786 Rls. 525,482 $
39 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,480 20,688,016,154 Rls. 544,373 $
40 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 1,524 19,995,954,550 Rls. 514,577 $
41 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 896 19,362,937,452 Rls. 466,381 $
42 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 1,681 19,023,158,665 Rls. 511,652 $
43 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,621 18,963,028,106 Rls. 505,795 $
44 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 190 18,698,453,255 Rls. 446,449 $
45 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ساير 3,254 18,250,393,040 Rls. 435,822 $
46 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 50 16,284,110,073 Rls. 432,088 $
47 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 583 16,281,111,162 Rls. 423,571 $
48 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 14,687 16,245,652,601 Rls. 386,802 $
49 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 3,577 15,931,870,092 Rls. 379,330 $
50 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,038 15,765,302,755 Rls. 416,851 $
51 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,044 14,906,802,598 Rls. 354,924 $
52 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 565 14,629,657,146 Rls. 348,325 $
53 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30044190 ساير 2,328 13,704,153,750 Rls. 370,833 $
54 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 974 13,233,181,464 Rls. 315,076 $
55 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 845 13,210,503,280 Rls. 323,948 $
56 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 132 13,055,534,480 Rls. 323,262 $
57 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 12,474 12,212,143,946 Rls. 310,701 $
58 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 214 12,102,746,400 Rls. 288,161 $
59 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 202 11,878,040,318 Rls. 284,520 $
60 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,765 11,779,514,999 Rls. 280,464 $
61 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 590 11,684,568,214 Rls. 308,891 $
62 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 304 11,621,257,464 Rls. 284,528 $
63 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 710 11,334,532,000 Rls. 269,870 $
64 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 375 11,170,591,015 Rls. 268,258 $
65 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 173 11,085,171,658 Rls. 289,884 $
66 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,646 11,017,682,464 Rls. 262,326 $
67 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 2,500 10,817,928,433 Rls. 287,659 $
68 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 985 10,638,888,134 Rls. 275,829 $
69 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,008 10,503,724,092 Rls. 281,219 $
70 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 2,550 10,320,160,312 Rls. 283,221 $
71 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3,425 10,222,851,975 Rls. 270,305 $
72 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 104 10,168,611,953 Rls. 242,110 $
73 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 426 9,980,021,559 Rls. 263,882 $
74 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 604 9,842,552,688 Rls. 260,247 $
75 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 131 9,767,730,840 Rls. 232,565 $
76 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 2,275 9,729,458,181 Rls. 261,020 $
77 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,139 9,527,358,225 Rls. 244,252 $
78 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 425 9,446,403,363 Rls. 249,772 $
79 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85286200 با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471 5,532 9,215,572,305 Rls. 251,705 $
80 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 167 8,677,420,400 Rls. 229,440 $
81 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 1,075 8,666,153,224 Rls. 229,142 $
82 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 641 8,573,179,868 Rls. 226,684 $
83 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 250 7,890,306,150 Rls. 187,865 $
84 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 212 7,731,207,148 Rls. 205,105 $
85 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 600 7,729,574,700 Rls. 184,039 $
86 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 97 7,554,109,908 Rls. 179,860 $
87 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 142 7,501,140,000 Rls. 178,599 $
88 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 240 7,305,463,635 Rls. 185,074 $
89 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 1,577 7,146,794,050 Rls. 188,969 $
90 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 223 7,133,920,302 Rls. 173,479 $
91 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 222 7,129,157,902 Rls. 189,134 $
92 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 593 7,080,040,614 Rls. 174,291 $
93 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 963 6,987,326,310 Rls. 167,758 $
94 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 515 6,880,644,836 Rls. 163,825 $
95 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 220 6,628,335,589 Rls. 174,368 $
96 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,572 6,594,626,139 Rls. 157,015 $
97 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 581 6,074,702,924 Rls. 158,959 $
98 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 460 5,987,807,880 Rls. 142,567 $
99 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 800 5,983,146,400 Rls. 158,200 $
100 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 180 5,790,655,850 Rls. 137,873 $
مجموع کل
5,354,779,418,629 ريال
مجموع کل
133,688,362 دلار