آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 81,360 2,272,629,437,516 Rls. 54,147,009 $
2 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 80,773 2,148,028,683,155 Rls. 51,589,269 $
3 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39,352 1,074,409,605,135 Rls. 28,303,539 $
4 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 29,618 880,572,284,116 Rls. 20,685,238 $
5 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 28,955 302,168,979,221 Rls. 7,104,397 $
6 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 42,620 256,288,107,917 Rls. 6,142,475 $
7 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 17,746 240,540,395,052 Rls. 5,654,825 $
8 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 6,489 226,841,895,406 Rls. 5,306,121 $
9 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 14,956 209,993,085,004 Rls. 4,989,688 $
10 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 7,696 204,363,637,858 Rls. 4,812,349 $
11 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 15,710 181,388,686,524 Rls. 4,313,275 $
12 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 10,588 163,982,952,092 Rls. 4,136,291 $
13 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 21,194 160,121,167,570 Rls. 3,812,409 $
14 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 17,926 157,757,958,064 Rls. 3,769,734 $
15 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 9,068 155,291,576,724 Rls. 3,697,418 $
16 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,160 142,671,178,016 Rls. 3,784,884 $
17 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 7,593 142,012,439,104 Rls. 3,360,138 $
18 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,927 132,232,735,068 Rls. 3,222,646 $
19 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 19,184 131,220,310,690 Rls. 3,086,809 $
20 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 23,202 110,432,021,798 Rls. 2,669,653 $
21 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,808 103,589,113,054 Rls. 2,461,225 $
22 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 6,850 102,791,881,050 Rls. 2,443,259 $
23 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,238 102,352,459,953 Rls. 2,436,964 $
24 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,457 86,624,815,491 Rls. 2,058,255 $
25 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,244 84,362,820,728 Rls. 2,038,239 $
26 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6,237 74,512,002,075 Rls. 1,915,862 $
27 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717010 ديسك خوان نواري 3,039 74,421,177,600 Rls. 1,748,619 $
28 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,679 74,048,034,055 Rls. 1,793,441 $
29 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,474 72,555,277,444 Rls. 1,726,647 $
30 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 267 72,178,471,956 Rls. 1,682,899 $
31 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 13,638 72,139,395,678 Rls. 1,737,963 $
32 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,887 67,109,891,011 Rls. 1,579,664 $
33 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 10,102 66,281,266,750 Rls. 1,633,021 $
34 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,852 64,345,992,513 Rls. 1,497,287 $
35 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 10,071 63,664,332,942 Rls. 1,685,612 $
36 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,640 63,268,169,813 Rls. 1,501,196 $
37 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 3,418 62,673,539,991 Rls. 1,489,029 $
38 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 4,273 62,397,747,745 Rls. 1,459,040 $
39 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 8,532 59,853,540,576 Rls. 1,405,205 $
40 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,325 59,455,689,885 Rls. 1,414,663 $
41 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,338 57,466,915,625 Rls. 1,368,260 $
42 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 15,680 55,610,232,928 Rls. 1,529,682 $
43 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ساير 7,783 55,519,728,363 Rls. 1,320,295 $
44 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,705 54,820,677,481 Rls. 1,583,455 $
45 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,308 53,691,978,936 Rls. 1,277,105 $
46 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,167 53,533,301,556 Rls. 1,270,627 $
47 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,232 52,596,973,673 Rls. 1,278,555 $
48 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,461 52,110,686,196 Rls. 1,238,484 $
49 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ساير 7,683 51,379,622,642 Rls. 1,212,746 $
50 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,055 50,576,632,229 Rls. 1,214,488 $
51 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 3,531 49,332,933,107 Rls. 1,175,041 $
52 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 6,418 48,798,355,179 Rls. 1,222,332 $
53 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,624 46,289,823,488 Rls. 1,102,011 $
54 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 713 45,292,129,377 Rls. 1,074,326 $
55 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 2,051 43,479,856,583 Rls. 1,024,465 $
56 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 899 43,457,999,593 Rls. 1,034,619 $
57 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 3,494 43,205,187,735 Rls. 1,065,032 $
58 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 4,500 42,885,874,130 Rls. 1,132,694 $
59 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 3,424 41,739,374,871 Rls. 1,012,638 $
60 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 4,902 39,258,216,409 Rls. 934,360 $
61 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,187 39,002,791,065 Rls. 981,920 $
62 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 6,448 37,394,846,832 Rls. 879,884 $
63 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,165 37,041,697,224 Rls. 881,945 $
64 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 6,368 35,557,639,125 Rls. 846,237 $
65 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 6,983 34,926,199,776 Rls. 885,300 $
66 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,068 34,483,111,029 Rls. 809,126 $
67 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,059 33,234,895,598 Rls. 865,806 $
68 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,452 32,383,411,844 Rls. 800,322 $
69 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 7,724 32,259,238,609 Rls. 850,088 $
70 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 5,415 31,926,280,206 Rls. 853,695 $
71 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,377 30,019,431,948 Rls. 795,990 $
72 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3,066 29,408,611,164 Rls. 697,597 $
73 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 6,322 29,376,137,147 Rls. 692,807 $
74 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 350 28,946,640,600 Rls. 689,206 $
75 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 5,434 27,615,337,954 Rls. 678,944 $
76 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 405 27,450,991,300 Rls. 653,594 $
77 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 914 27,274,028,360 Rls. 642,191 $
78 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ساير 5,098 27,271,903,232 Rls. 723,441 $
79 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 12,580 27,092,763,480 Rls. 698,220 $
80 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 230 26,623,280,251 Rls. 632,269 $
81 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,297 26,225,424,453 Rls. 695,875 $
82 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 500 26,203,735,167 Rls. 620,650 $
83 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 367 25,316,662,064 Rls. 605,411 $
84 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90064000 ک دوربين عكاسي با ظهور و چاپ فوري 4,475 25,163,156,336 Rls. 597,984 $
85 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,486 24,860,961,820 Rls. 590,312 $
86 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,537 24,688,691,719 Rls. 589,362 $
87 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,109 24,257,859,200 Rls. 601,782 $
88 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 88 24,038,793,954 Rls. 572,352 $
89 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29335950 آلوپورينول 1,300 23,767,850,000 Rls. 650,212 $
90 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 58 23,665,554,975 Rls. 561,477 $
91 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 86 23,514,140,912 Rls. 559,860 $
92 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 4,627 23,398,805,380 Rls. 556,707 $
93 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 993 22,494,103,380 Rls. 535,574 $
94 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 30 22,434,216,000 Rls. 601,470 $
95 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423210 حافظه فرار رايانه (RAM) 749 21,979,120,406 Rls. 522,921 $
96 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,611 21,938,526,356 Rls. 520,257 $
97 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ساير 3,474 21,631,393,040 Rls. 516,322 $
98 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 491 21,399,354,786 Rls. 525,482 $
99 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 17,678 21,336,405,151 Rls. 498,807 $
100 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 967 21,299,750,392 Rls. 512,496 $
مجموع کل
12,861,522,998,676 ريال
مجموع کل
311,361,367 دلار