آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 جلفا ژاپن 55021000 ک ک از استات سلولز 837,943 213,612,522,678 Rls. 5,086,012 $
2 9 1397 جلفا ژاپن 55021000 ک ک از استات سلولز 763,182 200,189,145,984 Rls. 4,758,000 $
3 10 1397 جلفا ژاپن 55021000 ک ک از استات سلولز 420,587 111,300,571,548 Rls. 2,650,014 $
4 12 1397 جلفا ژاپن 55021000 ک ک از استات سلولز 392,387 102,598,572,594 Rls. 2,442,823 $
5 4 1397 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سایر 287,012 78,141,063,048 Rls. 1,829,611 $
6 2 1397 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سایر 187,762 53,600,494,708 Rls. 1,276,203 $
7 1 1397 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سایر 151,958 40,038,682,679 Rls. 1,015,618 $
8 7 1397 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سایر 133,128 37,463,046,032 Rls. 891,977 $
9 3 1397 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 76,860 19,238,878,409 Rls. 456,276 $
10 2 1397 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 19,489 4,939,217,409 Rls. 117,600 $
11 12 1397 جلفا ژاپن 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 19,813 2,018,137,276 Rls. 48,051 $
مجموع کل
863,140,332,365 ريال
مجموع کل
20,572,185 دلار
[1]