آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 جلفا چين 98870442 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 775,600 247,680,000,000 Rls. 5,897,142 $
2 3 1397 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 949,654 180,190,623,850 Rls. 4,501,866 $
3 12 1397 جلفا چين 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 372,400 161,094,232,845 Rls. 3,835,577 $
4 6 1397 جلفا چين 98870441 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل كمتر از 20% 421,664 158,456,297,600 Rls. 3,772,780 $
5 2 1397 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 583,625 106,216,334,400 Rls. 2,753,434 $
6 5 1397 جلفا چين 98870441 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل كمتر از 20% 171,803 56,017,330,000 Rls. 1,287,755 $
7 4 1397 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 241,000 45,701,305,000 Rls. 1,083,868 $
8 5 1397 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 183,867 40,680,272,480 Rls. 964,788 $
9 5 1397 جلفا چين 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 84,323 30,393,224,351 Rls. 692,198 $
10 5 1397 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 135,963 28,017,730,880 Rls. 743,274 $
11 12 1397 جلفا چين 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 24,902 22,525,958,336 Rls. 536,332 $
12 6 1397 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 93,039 22,157,412,000 Rls. 525,493 $
13 5 1397 جلفا چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 141,600 18,982,286,363 Rls. 442,355 $
14 12 1397 جلفا چين 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 230,600 15,999,658,125 Rls. 380,944 $
15 12 1397 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 75,339 15,065,687,000 Rls. 358,707 $
16 6 1397 جلفا چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 91,815 12,874,424,276 Rls. 304,435 $
17 5 1397 جلفا چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 25,200 12,684,016,800 Rls. 289,061 $
18 10 1397 جلفا چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 41,080 11,754,090,000 Rls. 279,859 $
19 12 1397 جلفا چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 40,000 11,162,722,935 Rls. 265,779 $
20 2 1397 جلفا چين 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 159,064 9,199,728,896 Rls. 219,041 $
21 1 1397 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 68,525 9,181,154,164 Rls. 250,025 $
22 12 1397 جلفا چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 2,608 8,182,522,375 Rls. 194,822 $
23 4 1397 جلفا چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 61,180 7,880,421,000 Rls. 185,596 $
24 1 1397 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 56,209 7,716,832,382 Rls. 205,631 $
25 11 1397 جلفا چين 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 22,619 7,059,185,705 Rls. 168,076 $
26 6 1397 جلفا چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 97,500 6,942,604,500 Rls. 165,300 $
27 5 1397 جلفا چين 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 16,115 6,889,899,160 Rls. 157,017 $
28 10 1397 جلفا چين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 31,880 6,792,746,961 Rls. 161,732 $
29 4 1397 جلفا چين 94053010 مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED) كار مي كنند 27,378 6,351,898,831 Rls. 148,960 $
30 3 1397 جلفا چين 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 110,000 5,849,336,900 Rls. 139,270 $
31 12 1397 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 53,443 5,839,272,668 Rls. 139,030 $
32 12 1397 جلفا چين 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 95,000 5,664,625,148 Rls. 134,872 $
33 9 1397 جلفا چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 44,911 5,370,556,600 Rls. 127,870 $
34 6 1397 جلفا چين 39073020 به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 52,500 5,275,698,750 Rls. 125,612 $
35 2 1397 جلفا چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 42,000 5,101,668,264 Rls. 121,468 $
36 7 1397 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 25,300 4,832,600,000 Rls. 115,062 $
37 4 1397 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 156,547 4,585,193,599 Rls. 107,206 $
38 7 1397 جلفا چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 34,798 4,437,634,542 Rls. 105,658 $
39 11 1397 جلفا چين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 19,931 4,287,764,970 Rls. 102,090 $
40 3 1397 جلفا چين 84238290 ساير ماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول الکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 23,529 4,180,493,720 Rls. 99,536 $
41 2 1397 جلفا چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 3,600 3,967,839,219 Rls. 94,472 $
42 4 1397 جلفا چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 7,670 3,933,664,653 Rls. 93,659 $
43 9 1397 جلفا چين 94059200 اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 7,392 3,896,506,482 Rls. 92,774 $
44 8 1397 جلفا چين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 31,831 3,820,470,581 Rls. 90,963 $
45 7 1397 جلفا چين 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 4,250 3,742,185,350 Rls. 89,100 $
46 9 1397 جلفا چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 7,897 3,613,737,352 Rls. 86,041 $
47 4 1397 جلفا چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 4,383 3,594,080,388 Rls. 84,033 $
48 3 1397 جلفا چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 11,534 3,494,809,738 Rls. 83,073 $
49 8 1397 جلفا چين 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس (flake) و پودر درزجوش (گريد غذا يي) 48,750 3,487,843,125 Rls. 83,044 $
50 7 1397 جلفا چين 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 252,720 3,471,245,591 Rls. 82,649 $
51 11 1397 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 26,020 3,455,759,590 Rls. 82,280 $
52 3 1397 جلفا چين 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 21,303 3,431,560,160 Rls. 81,704 $
53 2 1397 جلفا چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 10,318 3,396,152,730 Rls. 80,861 $
54 10 1397 جلفا چين 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 28,800 3,231,381,880 Rls. 76,938 $
55 9 1397 جلفا چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 14,238 3,192,480,840 Rls. 76,011 $
56 4 1397 جلفا چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 24,573 3,132,869,700 Rls. 73,611 $
57 9 1397 جلفا چين 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 21,493 3,071,174,568 Rls. 73,123 $
58 12 1397 جلفا چين 87089419 غربيلك هاي فرمان غير از مورد مصرف براي سواري، و وانت و تراكتور كشاورزي 4,000 3,052,652,057 Rls. 72,682 $
59 2 1397 جلفا چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 8,104 3,045,084,000 Rls. 72,502 $
60 7 1397 جلفا چين 40112030 با سايز 24 R 12 29,134 3,008,240,310 Rls. 71,625 $
61 3 1397 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 110,550 2,995,085,123 Rls. 71,312 $
62 9 1397 جلفا چين 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 12,296 2,912,303,700 Rls. 69,341 $
63 11 1397 جلفا چين 85182200 چند بلندگو،تعبيه شده دريک محفظه 16,646 2,904,107,115 Rls. 69,146 $
64 4 1397 جلفا چين 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 9,888 2,752,690,032 Rls. 65,540 $
65 9 1397 جلفا چين 84239010 قطعات ماشين آلات و ادوات توزين 8,881 2,602,544,142 Rls. 61,965 $
66 9 1397 جلفا چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 5,919 2,589,692,336 Rls. 61,659 $
67 5 1397 جلفا چين 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120 دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,375 2,586,501,225 Rls. 59,460 $
68 4 1397 جلفا چين 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 21,160 2,569,216,518 Rls. 60,367 $
69 1 1397 جلفا چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 13,261 2,567,732,815 Rls. 68,842 $
70 9 1397 جلفا چين 95071000 چوب هاي ماهيگيري 2,305 2,561,290,875 Rls. 60,983 $
71 4 1397 جلفا چين 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 16,160 2,525,905,023 Rls. 59,587 $
72 10 1397 جلفا چين 87043110 وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن 5,900 2,499,770,000 Rls. 59,518 $
73 10 1397 جلفا چين 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 14,892 2,493,341,811 Rls. 59,365 $
74 2 1397 جلفا چين 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 13,000 2,435,784,525 Rls. 59,355 $
75 11 1397 جلفا چين 87079010 بدنه براي وا نت 4,348 2,379,365,648 Rls. 56,652 $
76 11 1397 جلفا چين 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 11,999 2,256,544,210 Rls. 53,728 $
77 2 1397 جلفا چين 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 21,000 2,255,515,200 Rls. 53,703 $
78 6 1397 جلفا چين 84238910 ساير باسکولهاي الکترونيکي سيار 27,030 2,210,086,551 Rls. 52,621 $
79 4 1397 جلفا چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 18,007 2,107,105,650 Rls. 49,509 $
80 2 1397 جلفا چين 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 11,679 2,092,451,135 Rls. 53,307 $
81 9 1397 جلفا چين 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,000 2,075,620,440 Rls. 49,420 $
82 7 1397 جلفا چين 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,000 2,054,566,620 Rls. 48,918 $
83 8 1397 جلفا چين 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 12,252 2,042,933,324 Rls. 48,641 $
84 3 1397 جلفا چين 87089429 ساير اجزاء و قطعات بجز براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 7,009 2,006,817,246 Rls. 47,693 $
85 7 1397 جلفا چين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 16,562 1,958,018,352 Rls. 46,619 $
86 4 1397 جلفا چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 25,700 1,950,296,400 Rls. 46,436 $
87 3 1397 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 11,097 1,923,548,420 Rls. 45,643 $
88 2 1397 جلفا چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 15,384 1,921,439,520 Rls. 45,749 $
89 9 1397 جلفا چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 8,508 1,879,459,528 Rls. 44,749 $
90 9 1397 جلفا چين 84133010 پمپ ا نژکتور 871 1,865,737,720 Rls. 44,422 $
91 12 1397 جلفا چين 84143040 کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,679 1,759,626,100 Rls. 41,895 $
92 3 1397 جلفا چين 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 3,000 1,759,560,000 Rls. 41,627 $
93 4 1397 جلفا چين 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 15,959 1,740,079,652 Rls. 41,268 $
94 1 1397 جلفا چين 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 12,600 1,697,123,820 Rls. 45,359 $
95 4 1397 جلفا چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 4,216 1,676,308,097 Rls. 39,756 $
96 3 1397 جلفا چين 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 14,970 1,648,993,404 Rls. 39,262 $
97 2 1397 جلفا چين 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 13,000 1,638,000,000 Rls. 39,000 $
98 11 1397 جلفا چين 84133010 پمپ ا نژکتور 1,113 1,635,063,790 Rls. 38,930 $
99 11 1397 جلفا چين 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي - احتراقي، از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 2,475 1,611,750,870 Rls. 38,375 $
100 12 1397 جلفا چين 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,730 1,535,183,557 Rls. 36,552 $
مجموع کل
1,484,992,345,184 ريال
مجموع کل
35,806,940 دلار