آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 960,021 359,941,429,480 Rls. 8,570,033 $
2 8 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 668,993 257,957,439,123 Rls. 6,141,844 $
3 7 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 379,202 227,591,372,559 Rls. 5,418,840 $
4 10 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 159,850 183,946,307,608 Rls. 4,379,675 $
5 5 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 418,844 170,061,319,352 Rls. 3,951,980 $
6 6 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 429,240 168,216,573,372 Rls. 4,005,156 $
7 12 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 129,009 152,055,042,733 Rls. 3,620,361 $
8 10 1397 جلفا آلمان 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 17,640 148,038,000,000 Rls. 3,524,715 $
9 7 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 349,107 139,122,399,132 Rls. 3,312,439 $
10 2 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 338,294 138,993,143,940 Rls. 3,309,360 $
11 1 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 97,898 114,457,086,029 Rls. 3,102,759 $
12 10 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 282,395 91,369,444,411 Rls. 2,175,464 $
13 5 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 51,778 91,197,141,729 Rls. 2,142,244 $
14 12 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 226,292 79,606,440,363 Rls. 1,895,392 $
15 11 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 211,722 75,949,195,538 Rls. 1,808,315 $
16 3 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 188,788 75,932,914,383 Rls. 1,806,785 $
17 9 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 76,526 75,226,199,022 Rls. 1,791,100 $
18 6 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 61,843 67,482,107,614 Rls. 1,576,694 $
19 11 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 31,544 51,919,398,396 Rls. 1,236,176 $
20 4 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 33,587 50,681,795,491 Rls. 1,284,870 $
21 2 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 57,104 46,469,704,798 Rls. 1,232,192 $
22 1 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 94,416 35,525,096,040 Rls. 949,488 $
23 10 1397 جلفا آلمان 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 129,500 26,216,615,040 Rls. 624,205 $
24 8 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 34,131 26,187,800,869 Rls. 623,519 $
25 5 1397 جلفا آلمان 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 49,901 20,601,738,270 Rls. 473,603 $
26 3 1397 جلفا آلمان 21069080 مكمل غذايي 6,870 17,928,045,924 Rls. 465,749 $
27 11 1397 جلفا آلمان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 60,900 15,600,302,476 Rls. 371,436 $
28 4 1397 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 31,460 12,528,059,801 Rls. 295,056 $
29 4 1397 جلفا آلمان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 40,160 10,671,404,106 Rls. 247,596 $
30 12 1397 جلفا آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 25,514 10,496,783,207 Rls. 249,923 $
31 7 1397 جلفا آلمان 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 5,385 10,226,559,000 Rls. 285,978 $
32 4 1397 جلفا آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 27,509 9,797,652,480 Rls. 230,208 $
33 3 1397 جلفا آلمان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 13,420 8,075,992,291 Rls. 191,920 $
34 3 1397 جلفا آلمان 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,616 6,929,958,407 Rls. 164,999 $
35 12 1397 جلفا آلمان 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 2,179 5,843,778,008 Rls. 139,138 $
36 7 1397 جلفا آلمان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 3,748 5,670,320,940 Rls. 135,008 $
37 8 1397 جلفا آلمان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 21,040 5,665,954,609 Rls. 134,904 $
38 3 1397 جلفا آلمان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 20,260 5,431,560,308 Rls. 128,817 $
39 2 1397 جلفا آلمان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 20,000 5,311,898,438 Rls. 126,474 $
40 2 1397 جلفا آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 16,150 5,296,200,000 Rls. 126,100 $
41 11 1397 جلفا آلمان 84596900 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد 56,264 4,805,100,000 Rls. 114,407 $
42 5 1397 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 36,000 4,676,077,000 Rls. 109,379 $
43 5 1397 جلفا آلمان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 5,090 3,961,547,700 Rls. 90,281 $
44 3 1397 جلفا آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 2,800 3,789,593,010 Rls. 90,228 $
45 7 1397 جلفا آلمان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 38,000 3,718,661,760 Rls. 88,540 $
46 8 1397 جلفا آلمان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 38,000 3,614,059,041 Rls. 86,049 $
47 11 1397 جلفا آلمان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 38,000 3,604,898,880 Rls. 85,830 $
48 7 1397 جلفا آلمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 11,442 3,053,750,803 Rls. 72,708 $
49 8 1397 جلفا آلمان 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 135 2,864,648,227 Rls. 68,206 $
50 4 1397 جلفا آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 1,998 2,701,293,270 Rls. 63,906 $
51 8 1397 جلفا آلمان 85044060 انواع UPS 7,897 2,694,164,280 Rls. 64,147 $
52 10 1397 جلفا آلمان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 3,525 2,537,147,928 Rls. 60,408 $
53 4 1397 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 18,000 2,310,661,000 Rls. 54,420 $
54 9 1397 جلفا آلمان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 21,466 2,023,642,669 Rls. 48,182 $
55 3 1397 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 17,000 1,934,120,600 Rls. 45,963 $
56 9 1397 جلفا آلمان 85044060 انواع UPS 1,193 1,902,176,640 Rls. 45,290 $
57 4 1397 جلفا آلمان 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 3,936 1,770,389,856 Rls. 41,393 $
58 6 1397 جلفا آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 212 1,621,515,085 Rls. 38,608 $
59 10 1397 جلفا آلمان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 16,534 1,573,846,659 Rls. 37,473 $
60 2 1397 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 14,086 1,328,966,771 Rls. 31,642 $
61 2 1397 جلفا آلمان 44119490 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 23,554 1,282,483,297 Rls. 30,535 $
62 4 1397 جلفا آلمان 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 880 1,274,766,194 Rls. 30,233 $
63 10 1397 جلفا آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 207 1,064,478,468 Rls. 25,345 $
64 3 1397 جلفا آلمان 27101910 روغن موتور 10,246 1,012,623,934 Rls. 24,071 $
65 3 1397 جلفا آلمان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 12,190 916,283,451 Rls. 21,775 $
66 4 1397 جلفا آلمان 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,618 863,036,418 Rls. 20,278 $
67 8 1397 جلفا آلمان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 893 727,837,886 Rls. 17,329 $
68 11 1397 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 1,880 722,681,120 Rls. 17,207 $
69 6 1397 جلفا آلمان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 292 715,605,604 Rls. 17,038 $
70 3 1397 جلفا آلمان 73249000 لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد 925 529,170,750 Rls. 12,550 $
71 6 1397 جلفا آلمان 85044060 انواع UPS 580 515,247,000 Rls. 12,268 $
72 1 1397 جلفا آلمان 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,654 499,907,441 Rls. 13,361 $
73 3 1397 جلفا آلمان 27101950 روغن صنعتي 3,842 449,617,536 Rls. 10,705 $
74 3 1397 جلفا آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات 4,500 413,856,000 Rls. 9,854 $
75 1 1397 جلفا آلمان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 2,630 399,655,458 Rls. 10,602 $
76 4 1397 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 970 384,485,706 Rls. 8,921 $
77 3 1397 جلفا آلمان 84819040 اجزاء و قطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 1,500 372,949,425 Rls. 8,845 $
78 4 1397 جلفا آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 759 350,764,492 Rls. 8,242 $
79 1 1397 جلفا آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 2,622 349,401,034 Rls. 9,269 $
80 7 1397 جلفا آلمان 12079900 ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 1,500 277,629,900 Rls. 6,610 $
81 1 1397 جلفا آلمان 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 1,588 274,725,429 Rls. 7,288 $
82 8 1397 جلفا آلمان 73249000 لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد 415 257,577,580 Rls. 6,133 $
83 6 1397 جلفا آلمان 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 1,685 206,888,512 Rls. 4,926 $
84 1 1397 جلفا آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 480 206,489,030 Rls. 5,519 $
85 2 1397 جلفا آلمان 84211200 رخت خشک کن از نوع گريزا زمرکز 500 201,600,000 Rls. 4,800 $
86 2 1397 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 520 194,252,630 Rls. 4,625 $
87 3 1397 جلفا آلمان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 238 185,736,825 Rls. 4,405 $
88 8 1397 جلفا آلمان 11042200 دا نه هاي کار شده ا ز جو دوسر. 2,500 182,651,250 Rls. 4,349 $
89 3 1397 جلفا آلمان 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 9,497 179,168,820 Rls. 4,258 $
90 3 1397 جلفا آلمان 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 210 158,036,460 Rls. 3,763 $
91 4 1397 جلفا آلمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 550 157,953,125 Rls. 3,665 $
92 4 1397 جلفا آلمان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,800 155,232,000 Rls. 3,696 $
93 3 1397 جلفا آلمان 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 1,333 131,827,879 Rls. 3,133 $
94 3 1397 جلفا آلمان 85164000 ا توي برقي 50 106,848,550 Rls. 2,544 $
95 6 1397 جلفا آلمان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 100 93,969,770 Rls. 2,237 $
96 2 1397 جلفا آلمان 90258090 چگالي سنج، غلظت سنج، الات شناور مشابه، فشارسنج هوا، پسيکرومتر و رطوبت سنج، غير مذکور در جاي ديگر 40 89,982,295 Rls. 2,142 $
97 3 1397 جلفا آلمان 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 80 89,454,600 Rls. 2,130 $
98 8 1397 جلفا آلمان 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 350 83,356,590 Rls. 1,985 $
99 7 1397 جلفا آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 300 72,489,000 Rls. 1,726 $
100 3 1397 جلفا آلمان 85167900 دستگاه هاي الکتروترميک براي مصارف خانگي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 110 71,563,680 Rls. 1,704 $
مجموع کل
3,082,928,721,605 ريال
مجموع کل
73,977,641 دلار