آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 تهران امور واردات چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 31,927 1,462,645,000,000 Rls. 34,447,580 $
2 3 1397 تهران امور واردات چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 35,977 429,569,086,388 Rls. 10,320,096 $
3 8 1397 تهران امور واردات چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,025 195,298,000,000 Rls. 4,649,945 $
4 2 1397 تهران امور واردات چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 10,190 134,398,126,612 Rls. 3,199,956 $
5 8 1397 تهران امور واردات چين 87029000 وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل 10 نفر يا بيشترغير از نوع هيبريدي و ديزل و نيمه ديزيل 424,000 111,445,200,000 Rls. 2,653,457 $
6 5 1397 تهران امور واردات چين 84431100 ماشين آلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهاي (Reelfed) 50,500 72,973,359,000 Rls. 1,655,100 $
7 3 1397 تهران امور واردات چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 323,729 71,479,284,096 Rls. 1,701,888 $
8 12 1397 تهران امور واردات چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 243,000 71,260,560,000 Rls. 2,198,925 $
9 6 1397 تهران امور واردات چين 84714190 ماشين خودکار دا ده پردا زي عددي با يک وا حد پردا زش و، ورود وخروج، بيش از KG10 غير مذکور در جاي ديگر 64,440 64,492,514,304 Rls. 1,535,536 $
10 7 1397 تهران امور واردات چين 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 486,435 60,438,038,540 Rls. 1,434,632 $
11 3 1397 تهران امور واردات چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 60,240 54,285,080,000 Rls. 1,292,502 $
12 10 1397 تهران امور واردات چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 360,180 50,552,440,702 Rls. 1,203,630 $
13 8 1397 تهران امور واردات چين 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 400,259 47,765,821,128 Rls. 1,137,279 $
14 12 1397 تهران امور واردات چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 52,381 42,080,886,607 Rls. 1,001,926 $
15 5 1397 تهران امور واردات چين 12060090 ساير 834,000 40,524,481,380 Rls. 931,597 $
16 4 1397 تهران امور واردات چين 76069230 ورق و نوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 265,299 40,002,540,204 Rls. 946,551 $
17 9 1397 تهران امور واردات چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 14,806 39,093,152,000 Rls. 930,789 $
18 9 1397 تهران امور واردات چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 69,138 37,422,105,668 Rls. 891,004 $
19 3 1397 تهران امور واردات چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 85,927 36,808,824,465 Rls. 876,195 $
20 5 1397 تهران امور واردات چين 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 279,829 35,828,188,392 Rls. 819,429 $
21 11 1397 تهران امور واردات چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 19,899 34,222,689,638 Rls. 814,826 $
22 5 1397 تهران امور واردات چين 76069230 ورق و نوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 226,109 33,473,355,973 Rls. 761,309 $
23 7 1397 تهران امور واردات چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 271,845 31,671,665,444 Rls. 754,087 $
24 12 1397 تهران امور واردات چين 84714190 ماشين خودکار دا ده پردا زي عددي با يک وا حد پردا زش و، ورود وخروج، بيش از KG10 غير مذکور در جاي ديگر 31,000 31,421,718,000 Rls. 748,136 $
25 12 1397 تهران امور واردات چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 255,111 31,087,550,703 Rls. 740,180 $
26 4 1397 تهران امور واردات چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 140,325 30,831,236,850 Rls. 716,805 $
27 5 1397 تهران امور واردات چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 138,375 30,440,582,655 Rls. 702,615 $
28 9 1397 تهران امور واردات چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 109,819 30,234,099,807 Rls. 719,859 $
29 3 1397 تهران امور واردات چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 10,000 29,952,771,870 Rls. 713,161 $
30 10 1397 تهران امور واردات چين 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 253,649 29,906,207,077 Rls. 712,051 $
31 6 1397 تهران امور واردات چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 319,010 29,489,677,155 Rls. 700,523 $
32 12 1397 تهران امور واردات چين 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 187,022 29,200,586,084 Rls. 695,252 $
33 9 1397 تهران امور واردات چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 49,275 29,145,688,905 Rls. 693,945 $
34 5 1397 تهران امور واردات چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 128,286 28,388,295,222 Rls. 674,761 $
35 9 1397 تهران امور واردات چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 286,760 27,763,971,200 Rls. 661,047 $
36 8 1397 تهران امور واردات چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 470,023 26,660,857,770 Rls. 634,782 $
37 3 1397 تهران امور واردات چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 99,272 26,498,190,231 Rls. 702,963 $
38 6 1397 تهران امور واردات چين 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 93,845 25,142,377,120 Rls. 598,628 $
39 2 1397 تهران امور واردات چين 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 6,400 24,113,837,160 Rls. 574,139 $
40 4 1397 تهران امور واردات چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 267,430 23,896,820,039 Rls. 562,650 $
41 10 1397 تهران امور واردات چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 153,739 23,783,068,351 Rls. 566,264 $
42 1 1397 تهران امور واردات چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 187,540 23,584,879,340 Rls. 625,677 $
43 8 1397 تهران امور واردات چين 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 81,029 22,639,950,233 Rls. 539,046 $
44 9 1397 تهران امور واردات چين 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 189,000 22,555,669,500 Rls. 537,038 $
45 1 1397 تهران امور واردات چين 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 164,213 22,298,421,429 Rls. 595,975 $
46 10 1397 تهران امور واردات چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 35,628 21,976,799,198 Rls. 523,257 $
47 10 1397 تهران امور واردات چين 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 83,515 21,866,146,516 Rls. 520,622 $
48 2 1397 تهران امور واردات چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 151,983 21,469,294,569 Rls. 511,174 $
49 2 1397 تهران امور واردات چين 87011000 کتراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 207,775 21,184,104,312 Rls. 504,384 $
50 5 1397 تهران امور واردات چين 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها، هالوژنورها، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آن ها غير از فروس فوصارات 274,500 21,069,892,575 Rls. 477,884 $
51 10 1397 تهران امور واردات چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 14,500 20,585,200,500 Rls. 490,124 $
52 2 1397 تهران امور واردات چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 67,143 20,556,300,000 Rls. 489,436 $
53 11 1397 تهران امور واردات چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 166,976 20,299,216,488 Rls. 483,315 $
54 11 1397 تهران امور واردات چين 84133020 پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 10,970 20,296,433,630 Rls. 483,037 $
55 1 1397 تهران امور واردات چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 103,409 20,121,989,448 Rls. 539,932 $
56 1 1397 تهران امور واردات چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 46,665 20,062,400,836 Rls. 537,345 $
57 5 1397 تهران امور واردات چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 213,113 20,007,886,700 Rls. 465,115 $
58 6 1397 تهران امور واردات چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 147,097 19,943,413,000 Rls. 458,469 $
59 12 1397 تهران امور واردات چين 85044020 شارژر باطري 18,429 19,940,143,074 Rls. 474,764 $
60 2 1397 تهران امور واردات چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 199,148 19,636,204,428 Rls. 467,530 $
61 3 1397 تهران امور واردات چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 9,000 19,465,197,680 Rls. 462,100 $
62 1 1397 تهران امور واردات چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 29,786 19,459,613,629 Rls. 518,510 $
63 6 1397 تهران امور واردات چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 95,550 19,420,450,350 Rls. 462,390 $
64 7 1397 تهران امور واردات چين 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده 215,778 19,300,453,200 Rls. 459,534 $
65 9 1397 تهران امور واردات چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 64,980 19,039,985,870 Rls. 453,333 $
66 2 1397 تهران امور واردات چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 46,172 18,607,142,400 Rls. 509,032 $
67 4 1397 تهران امور واردات چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 36,871 18,596,646,763 Rls. 442,224 $
68 6 1397 تهران امور واردات چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 15,093 18,561,376,260 Rls. 441,937 $
69 12 1397 تهران امور واردات چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 241,993 18,408,106,709 Rls. 438,288 $
70 12 1397 تهران امور واردات چين 85011010 الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 9,013 18,082,775,208 Rls. 430,543 $
71 7 1397 تهران امور واردات چين 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 302,379 18,046,809,000 Rls. 429,686 $
72 5 1397 تهران امور واردات چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 10,674 17,858,577,418 Rls. 425,167 $
73 9 1397 تهران امور واردات چين 85299030 برد اصلي مونتاژ شده مربوط به نمايشگرهاي رديف 852841 3,058 17,850,088,033 Rls. 425,002 $
74 7 1397 تهران امور واردات چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 216,185 17,732,460,960 Rls. 422,201 $
75 7 1397 تهران امور واردات چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 81,200 17,256,883,840 Rls. 410,878 $
76 10 1397 تهران امور واردات چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 136,313 16,903,322,589 Rls. 402,460 $
77 10 1397 تهران امور واردات چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 332,518 16,886,252,096 Rls. 402,055 $
78 12 1397 تهران امور واردات چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 4,150 16,815,708,000 Rls. 400,374 $
79 7 1397 تهران امور واردات چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 10,178 16,814,044,800 Rls. 400,334 $
80 6 1397 تهران امور واردات چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 10,080 16,811,966,400 Rls. 400,285 $
81 7 1397 تهران امور واردات چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 25,073 16,706,545,880 Rls. 397,775 $
82 9 1397 تهران امور واردات چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 120,060 16,626,323,810 Rls. 395,865 $
83 2 1397 تهران امور واردات چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 75,430 16,584,249,683 Rls. 394,863 $
84 9 1397 تهران امور واردات چين 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 48,000 16,542,108,200 Rls. 393,860 $
85 3 1397 تهران امور واردات چين 84672100 مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي 63,873 16,206,826,662 Rls. 385,877 $
86 8 1397 تهران امور واردات چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 10,178 16,204,746,600 Rls. 385,827 $
87 5 1397 تهران امور واردات چين 39100090 ساير 88,640 16,200,128,166 Rls. 372,416 $
88 3 1397 تهران امور واردات چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 166,590 16,092,092,178 Rls. 383,145 $
89 11 1397 تهران امور واردات چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 121,650 16,085,016,640 Rls. 382,977 $
90 12 1397 تهران امور واردات چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 12,474 15,999,093,000 Rls. 380,931 $
91 8 1397 تهران امور واردات چين 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 8,693 15,976,922,906 Rls. 380,403 $
92 8 1397 تهران امور واردات چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 46,334 15,873,206,286 Rls. 377,933 $
93 4 1397 تهران امور واردات چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 8,600 15,603,594,105 Rls. 367,489 $
94 6 1397 تهران امور واردات چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 276,652 15,386,776,964 Rls. 363,240 $
95 4 1397 تهران امور واردات چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 46,204 15,238,509,172 Rls. 360,415 $
96 9 1397 تهران امور واردات چين 85171210 گوشي تلفن همراه 4,336 15,009,808,968 Rls. 357,377 $
97 9 1397 تهران امور واردات چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 8,580 14,966,275,090 Rls. 356,340 $
98 11 1397 تهران امور واردات چين 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 358,119 14,708,509,741 Rls. 350,203 $
99 7 1397 تهران امور واردات چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 240,384 14,472,145,331 Rls. 344,575 $
100 4 1397 تهران امور واردات چين 39206190 سايرصفحه ها وورقها ازپلي کربنات غيراسفنجي بجز ورق دوجدا ره وفيلم متالايز 24,707 14,383,953,132 Rls. 336,309 $
مجموع کل
4,782,566,976,235 ريال
مجموع کل
114,204,277 دلار