آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 تهران امور واردات هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 26,640 126,991,350,239 Rls. 3,023,605 $
2 7 1397 تهران امور واردات هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 500,000 100,503,300,000 Rls. 2,392,936 $
3 3 1397 تهران امور واردات هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,790 100,230,797,050 Rls. 2,382,112 $
4 7 1397 تهران امور واردات هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 21,457 98,150,962,475 Rls. 2,336,928 $
5 12 1397 تهران امور واردات هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,975 86,354,269,080 Rls. 2,056,053 $
6 9 1397 تهران امور واردات هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 10,325 72,256,411,438 Rls. 1,720,390 $
7 8 1397 تهران امور واردات هلند 84431600 ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک 15,859 69,961,716,000 Rls. 1,665,755 $
8 9 1397 تهران امور واردات هلند 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 2,540 63,708,515,739 Rls. 1,516,870 $
9 2 1397 تهران امور واردات هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 15,170 62,316,905,520 Rls. 1,483,735 $
10 6 1397 تهران امور واردات هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,815 57,269,203,530 Rls. 1,363,552 $
11 7 1397 تهران امور واردات هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,460 54,033,924,960 Rls. 1,286,522 $
12 2 1397 تهران امور واردات هلند 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 2,878 52,809,260,418 Rls. 1,257,362 $
13 10 1397 تهران امور واردات هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 6,604 51,627,432,027 Rls. 1,229,224 $
14 5 1397 تهران امور واردات هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,800 51,137,907,045 Rls. 1,168,553 $
15 1 1397 تهران امور واردات هلند 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 14,655 49,625,215,360 Rls. 1,330,470 $
16 7 1397 تهران امور واردات هلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 20,760 48,897,108,891 Rls. 1,164,216 $
17 2 1397 تهران امور واردات هلند 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 320,649 48,527,130,175 Rls. 1,155,407 $
18 8 1397 تهران امور واردات هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,823 48,004,061,070 Rls. 1,142,954 $
19 4 1397 تهران امور واردات هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 8,606 38,820,825,505 Rls. 914,292 $
20 12 1397 تهران امور واردات هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 13,291 36,972,591,046 Rls. 880,300 $
21 7 1397 تهران امور واردات هلند 90221410 دستگاه ماموگراف 3,990 35,861,084,775 Rls. 853,835 $
22 11 1397 تهران امور واردات هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 7,139 34,326,817,533 Rls. 817,306 $
23 9 1397 تهران امور واردات هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 855 33,457,026,240 Rls. 796,596 $
24 3 1397 تهران امور واردات هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 75,600 32,430,572,502 Rls. 772,157 $
25 6 1397 تهران امور واردات هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,443 32,100,414,255 Rls. 764,296 $
26 1 1397 تهران امور واردات هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 865 31,838,886,200 Rls. 841,853 $
27 3 1397 تهران امور واردات هلند 90192020 دستگاه ونتيلاتور 1,517 30,870,420,000 Rls. 735,010 $
28 10 1397 تهران امور واردات هلند 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 1,410 30,747,423,132 Rls. 732,082 $
29 2 1397 تهران امور واردات هلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 4,368 25,443,201,000 Rls. 605,790 $
30 5 1397 تهران امور واردات هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران به استثناي پياز زعفران در حال نمو يا گل دادن 187,185 25,204,029,138 Rls. 582,586 $
31 5 1397 تهران امور واردات هلند 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 1,326 24,489,611,067 Rls. 555,490 $
32 7 1397 تهران امور واردات هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 40,806 24,331,849,111 Rls. 579,330 $
33 12 1397 تهران امور واردات هلند 18040000 کره، چربي و روغن کاکائو 100,000 24,302,010,000 Rls. 578,620 $
34 5 1397 تهران امور واردات هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 5,918 23,516,936,124 Rls. 535,937 $
35 6 1397 تهران امور واردات هلند 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 2,400 23,324,488,000 Rls. 555,345 $
36 2 1397 تهران امور واردات هلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,001 23,312,953,296 Rls. 555,070 $
37 6 1397 تهران امور واردات هلند 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 3,400 23,200,656,005 Rls. 526,211 $
38 11 1397 تهران امور واردات هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 16,511 23,133,543,202 Rls. 550,799 $
39 1 1397 تهران امور واردات هلند 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 945 22,778,356,885 Rls. 606,111 $
40 9 1397 تهران امور واردات هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 7,508 22,748,904,329 Rls. 541,641 $
41 12 1397 تهران امور واردات هلند 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 4,440 22,692,290,625 Rls. 540,293 $
42 9 1397 تهران امور واردات هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران به استثناي پياز زعفران در حال نمو يا گل دادن 161,520 22,519,519,689 Rls. 536,178 $
43 9 1397 تهران امور واردات هلند 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 242,551 22,301,455,637 Rls. 530,987 $
44 10 1397 تهران امور واردات هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 54,043 21,655,337,322 Rls. 515,603 $
45 7 1397 تهران امور واردات هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 420,000 21,297,790,080 Rls. 507,090 $
46 12 1397 تهران امور واردات هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 32,688 21,052,568,130 Rls. 501,252 $
47 9 1397 تهران امور واردات هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 32,688 20,570,082,086 Rls. 489,764 $
48 6 1397 تهران امور واردات هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 8,410 20,102,096,460 Rls. 471,634 $
49 4 1397 تهران امور واردات هلند 21069080 مكمل غذايي 32,370 19,997,667,737 Rls. 470,977 $
50 4 1397 تهران امور واردات هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران به استثناي پياز زعفران در حال نمو يا گل دادن 111,410 19,438,417,586 Rls. 454,874 $
51 3 1397 تهران امور واردات هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران به استثناي پياز زعفران در حال نمو يا گل دادن 126,170 19,306,658,305 Rls. 458,986 $
52 1 1397 تهران امور واردات هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 4,285 18,786,487,419 Rls. 496,734 $
53 8 1397 تهران امور واردات هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 281,750 18,464,675,862 Rls. 443,666 $
54 2 1397 تهران امور واردات هلند 90221430 دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 2,065 18,395,388,000 Rls. 437,985 $
55 8 1397 تهران امور واردات هلند 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 2,971 18,284,403,380 Rls. 435,342 $
56 6 1397 تهران امور واردات هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 27,967 18,233,543,610 Rls. 434,132 $
57 8 1397 تهران امور واردات هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 64,858 17,927,383,862 Rls. 426,843 $
58 2 1397 تهران امور واردات هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 39,546 17,636,929,472 Rls. 427,808 $
59 6 1397 تهران امور واردات هلند 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 4,847 17,561,940,000 Rls. 418,141 $
60 8 1397 تهران امور واردات هلند 34022021 قرص ماشین ظرفشویی 113,176 16,702,201,211 Rls. 397,671 $
61 4 1397 تهران امور واردات هلند 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 586 16,589,883,902 Rls. 381,831 $
62 10 1397 تهران امور واردات هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 4,433 16,135,717,549 Rls. 384,184 $
63 11 1397 تهران امور واردات هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 80,153 15,790,296,664 Rls. 375,960 $
64 2 1397 تهران امور واردات هلند 85258090 ساير 2,560 14,870,436,859 Rls. 354,058 $
65 6 1397 تهران امور واردات هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 4,886 14,798,469,180 Rls. 352,345 $
66 5 1397 تهران امور واردات هلند 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 84,153 14,621,350,063 Rls. 348,127 $
67 5 1397 تهران امور واردات هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 2,000 14,577,144,470 Rls. 335,107 $
68 7 1397 تهران امور واردات هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران به استثناي پياز زعفران در حال نمو يا گل دادن 116,898 14,155,426,371 Rls. 337,033 $
69 7 1397 تهران امور واردات هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 4,340 13,573,434,219 Rls. 323,177 $
70 7 1397 تهران امور واردات هلند 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 9,510 13,228,333,880 Rls. 300,029 $
71 12 1397 تهران امور واردات هلند 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 700 13,120,200,555 Rls. 312,386 $
72 8 1397 تهران امور واردات هلند 21069080 مكمل غذايي 3,460 12,993,671,563 Rls. 309,373 $
73 4 1397 تهران امور واردات هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 6,230 12,405,398,116 Rls. 292,167 $
74 3 1397 تهران امور واردات هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 5,755 12,239,998,869 Rls. 290,651 $
75 2 1397 تهران امور واردات هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران به استثناي پياز زعفران در حال نمو يا گل دادن 110,848 12,000,189,791 Rls. 285,719 $
76 11 1397 تهران امور واردات هلند 10051000 بذر ذرت 12,289 11,838,336,520 Rls. 281,865 $
77 4 1397 تهران امور واردات هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 23,072 11,532,829,778 Rls. 274,591 $
78 9 1397 تهران امور واردات هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 21,600 11,290,432,500 Rls. 268,820 $
79 9 1397 تهران امور واردات هلند 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 17,500 11,224,305,000 Rls. 267,245 $
80 11 1397 تهران امور واردات هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 6,175 11,021,979,960 Rls. 262,428 $
81 8 1397 تهران امور واردات هلند 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 30,000 11,003,223,000 Rls. 261,982 $
82 6 1397 تهران امور واردات هلند 33051000 شامپوها 113,550 10,796,114,866 Rls. 249,714 $
83 9 1397 تهران امور واردات هلند 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 1,416 10,717,824,000 Rls. 255,186 $
84 3 1397 تهران امور واردات هلند 90192030 ماشين بيهوشي 550 10,671,207,120 Rls. 254,076 $
85 10 1397 تهران امور واردات هلند 06012010 انواع پیاز، غده و ریزوم شامل: لیلیوم، سنبل، لاله، گلایول، زنبق، شیپوری، آماریلیس، هوستا، فرزیا، لاله واژگون، موسکاریا، آنمون، استرلیتزیا، نرگس و کورکوما 33,927 10,649,763,367 Rls. 253,566 $
86 5 1397 تهران امور واردات هلند 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 8,379 10,045,425,000 Rls. 227,839 $
87 5 1397 تهران امور واردات هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 96,275 9,833,237,163 Rls. 226,052 $
88 9 1397 تهران امور واردات هلند 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 40,767 9,750,596,566 Rls. 232,156 $
89 3 1397 تهران امور واردات هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 540 9,281,322,741 Rls. 220,119 $
90 9 1397 تهران امور واردات هلند 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 10,200 9,145,536,000 Rls. 217,751 $
91 6 1397 تهران امور واردات هلند 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 4,650 9,006,619,158 Rls. 214,443 $
92 11 1397 تهران امور واردات هلند 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 14,112 8,820,176,400 Rls. 210,004 $
93 9 1397 تهران امور واردات هلند 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 8,053 8,791,649,437 Rls. 209,325 $
94 12 1397 تهران امور واردات هلند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 421 8,554,860,213 Rls. 203,687 $
95 7 1397 تهران امور واردات هلند 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 14,112 8,374,748,760 Rls. 199,399 $
96 3 1397 تهران امور واردات هلند 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 500 8,365,302,762 Rls. 198,394 $
97 7 1397 تهران امور واردات هلند 33051000 شامپوها 82,399 8,307,457,741 Rls. 197,797 $
98 9 1397 تهران امور واردات هلند 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 27,782 8,277,052,731 Rls. 197,072 $
99 10 1397 تهران امور واردات هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران به استثناي پياز زعفران در حال نمو يا گل دادن 60,025 8,238,832,425 Rls. 196,163 $
100 5 1397 تهران امور واردات هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 4,017 8,208,193,731 Rls. 188,693 $
مجموع کل
2,713,391,885,825 ريال
مجموع کل
64,703,775 دلار