آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 تهران امور واردات لهستان 84178000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي 57,052 50,826,391,000 Rls. 1,210,152 $
2 12 1397 تهران امور واردات لهستان 84178000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي 57,052 50,731,637,150 Rls. 1,207,896 $
3 3 1397 تهران امور واردات لهستان 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 18,073 28,436,392,600 Rls. 677,057 $
4 2 1397 تهران امور واردات لهستان 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 10,945 17,649,053,600 Rls. 420,216 $
5 11 1397 تهران امور واردات لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 1,211 12,131,612,182 Rls. 288,848 $
6 4 1397 تهران امور واردات لهستان 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 3,507 10,523,831,780 Rls. 247,853 $
7 3 1397 تهران امور واردات لهستان 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 11,260 9,868,576,200 Rls. 234,966 $
8 4 1397 تهران امور واردات لهستان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 38,023 8,787,351,100 Rls. 205,961 $
9 7 1397 تهران امور واردات لهستان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 37,638 8,728,278,400 Rls. 207,816 $
10 11 1397 تهران امور واردات لهستان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 38,850 8,604,995,200 Rls. 204,880 $
11 10 1397 تهران امور واردات لهستان 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 8,000 8,221,289,400 Rls. 195,745 $
12 11 1397 تهران امور واردات لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 22,000 6,954,901,000 Rls. 165,593 $
13 3 1397 تهران امور واردات لهستان 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 19,179 6,509,099,363 Rls. 154,979 $
14 9 1397 تهران امور واردات لهستان 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 19,220 6,426,016,745 Rls. 153,000 $
15 7 1397 تهران امور واردات لهستان 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 19,602 6,415,525,561 Rls. 152,751 $
16 7 1397 تهران امور واردات لهستان 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 41,352 5,787,582,534 Rls. 137,800 $
17 4 1397 تهران امور واردات لهستان 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 51,538 5,619,845,320 Rls. 132,350 $
18 3 1397 تهران امور واردات لهستان 09012110 قهوه بوداده کافئين نگرفته در بسته بندي هاي آماده براي خرده فروشي 11,140 5,409,543,960 Rls. 157,154 $
19 2 1397 تهران امور واردات لهستان 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 49,164 5,352,420,082 Rls. 127,441 $
20 2 1397 تهران امور واردات لهستان 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 19,621 5,307,766,848 Rls. 126,375 $
21 12 1397 تهران امور واردات لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 60,000 5,115,545,540 Rls. 121,798 $
22 4 1397 تهران امور واردات لهستان 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 19,890 4,996,779,409 Rls. 118,211 $
23 5 1397 تهران امور واردات لهستان 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 15,500 4,945,440,000 Rls. 112,167 $
24 2 1397 تهران امور واردات لهستان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 14,950 4,544,596,885 Rls. 120,373 $
25 1 1397 تهران امور واردات لهستان 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 6,079 4,446,889,947 Rls. 117,580 $
26 2 1397 تهران امور واردات لهستان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 16,891 4,396,545,300 Rls. 104,680 $
27 3 1397 تهران امور واردات لهستان 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 2,900 4,262,732,550 Rls. 101,301 $
28 3 1397 تهران امور واردات لهستان 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 5,458 4,126,273,065 Rls. 97,992 $
29 8 1397 تهران امور واردات لهستان 35021100 آلبومين تخم پرندگان، خشک کرده 14,000 3,943,153,200 Rls. 93,885 $
30 12 1397 تهران امور واردات لهستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 2,450 3,896,548,100 Rls. 92,775 $
31 10 1397 تهران امور واردات لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 42,000 3,879,589,840 Rls. 92,372 $
32 2 1397 تهران امور واردات لهستان 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 47,196 3,834,156,680 Rls. 94,392 $
33 7 1397 تهران امور واردات لهستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 32,250 3,827,660,265 Rls. 91,135 $
34 12 1397 تهران امور واردات لهستان 29163220 پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل خمیر 20,800 3,751,317,440 Rls. 89,317 $
35 12 1397 تهران امور واردات لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 5,160 3,624,503,610 Rls. 86,298 $
36 1 1397 تهران امور واردات لهستان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 15,550 3,513,157,300 Rls. 96,109 $
37 6 1397 تهران امور واردات لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,294 3,453,290,862 Rls. 82,221 $
38 7 1397 تهران امور واردات لهستان 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 41,755 3,451,785,638 Rls. 82,185 $
39 3 1397 تهران امور واردات لهستان 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 5,700 3,215,290,000 Rls. 76,409 $
40 7 1397 تهران امور واردات لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکي 2,100 3,104,017,633 Rls. 73,905 $
41 8 1397 تهران امور واردات لهستان 90160010 ترا ز و با حساسيت 5 سانتي گرم و ياکمتر با يا بدون وزنه 760 3,039,190,908 Rls. 72,362 $
42 6 1397 تهران امور واردات لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 515 2,960,885,073 Rls. 68,066 $
43 6 1397 تهران امور واردات لهستان 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 5,040 2,958,560,035 Rls. 70,442 $
44 10 1397 تهران امور واردات لهستان 21069080 مكمل غذايي 16,157 2,930,159,232 Rls. 69,766 $
45 10 1397 تهران امور واردات لهستان 30045090 ساير داروهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد داخلي ندارند 3,000 2,654,343,000 Rls. 63,199 $
46 2 1397 تهران امور واردات لهستان 73081000 پل و قطعات پل ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 34,426 2,511,055,599 Rls. 59,787 $
47 2 1397 تهران امور واردات لهستان 90160010 ترا ز و با حساسيت 5 سانتي گرم و ياکمتر با يا بدون وزنه 974 2,366,444,645 Rls. 56,344 $
48 2 1397 تهران امور واردات لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15,280 2,322,600,000 Rls. 62,077 $
49 1 1397 تهران امور واردات لهستان 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 3,903 2,189,634,402 Rls. 58,523 $
50 5 1397 تهران امور واردات لهستان 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 1,400 2,163,172,000 Rls. 50,946 $
51 7 1397 تهران امور واردات لهستان 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 920 2,155,727,868 Rls. 51,327 $
52 1 1397 تهران امور واردات لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکي 1,900 2,067,322,128 Rls. 54,845 $
53 12 1397 تهران امور واردات لهستان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,105 2,051,074,576 Rls. 48,835 $
54 8 1397 تهران امور واردات لهستان 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 16,045 2,024,275,540 Rls. 48,198 $
55 5 1397 تهران امور واردات لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 15,480 1,922,349,990 Rls. 43,809 $
56 4 1397 تهران امور واردات لهستان 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 6,048 1,912,109,966 Rls. 45,526 $
57 2 1397 تهران امور واردات لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 15,120 1,908,807,336 Rls. 45,448 $
58 7 1397 تهران امور واردات لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 22,824 1,886,805,303 Rls. 44,924 $
59 9 1397 تهران امور واردات لهستان 29163220 پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل خمیر 10,400 1,875,081,824 Rls. 44,644 $
60 10 1397 تهران امور واردات لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,940 1,859,253,178 Rls. 44,268 $
61 10 1397 تهران امور واردات لهستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 3,000 1,738,475,100 Rls. 41,392 $
62 11 1397 تهران امور واردات لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 18,500 1,737,383,620 Rls. 41,366 $
63 7 1397 تهران امور واردات لهستان 22029990 ساير 35,250 1,713,218,602 Rls. 40,790 $
64 7 1397 تهران امور واردات لهستان 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 15,765 1,670,976,400 Rls. 39,786 $
65 2 1397 تهران امور واردات لهستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 3,050 1,645,420,200 Rls. 39,177 $
66 4 1397 تهران امور واردات لهستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 5,274 1,643,600,910 Rls. 39,133 $
67 4 1397 تهران امور واردات لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 21,000 1,613,345,580 Rls. 37,721 $
68 7 1397 تهران امور واردات لهستان 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 825 1,605,363,045 Rls. 38,223 $
69 3 1397 تهران امور واردات لهستان 30045090 ساير داروهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد داخلي ندارند 1,700 1,525,697,900 Rls. 36,326 $
70 8 1397 تهران امور واردات لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 12,870 1,478,206,257 Rls. 35,195 $
71 1 1397 تهران امور واردات لهستان 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 778 1,447,796,006 Rls. 38,281 $
72 9 1397 تهران امور واردات لهستان 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 5,688 1,440,938,985 Rls. 34,308 $
73 8 1397 تهران امور واردات لهستان 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 5,628 1,440,938,985 Rls. 34,308 $
74 6 1397 تهران امور واردات لهستان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 590 1,348,685,300 Rls. 32,112 $
75 6 1397 تهران امور واردات لهستان 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,640 1,339,442,500 Rls. 31,891 $
76 3 1397 تهران امور واردات لهستان 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 9,837 1,337,454,925 Rls. 31,845 $
77 4 1397 تهران امور واردات لهستان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,622 1,317,929,262 Rls. 31,179 $
78 9 1397 تهران امور واردات لهستان 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 1,400 1,251,889,852 Rls. 29,807 $
79 3 1397 تهران امور واردات لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 14,692 1,234,128,000 Rls. 29,384 $
80 3 1397 تهران امور واردات لهستان 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 6,821 1,224,504,792 Rls. 32,939 $
81 2 1397 تهران امور واردات لهستان 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 7,210 1,216,038,258 Rls. 28,953 $
82 8 1397 تهران امور واردات لهستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 1,422 1,209,665,468 Rls. 28,802 $
83 1 1397 تهران امور واردات لهستان 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 2,409 1,153,105,104 Rls. 31,981 $
84 2 1397 تهران امور واردات لهستان 84423000 ماشين آلات و دستگاه ها و تجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 2,240 1,073,880,420 Rls. 28,801 $
85 2 1397 تهران امور واردات لهستان 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 2,185 1,054,504,400 Rls. 25,108 $
86 8 1397 تهران امور واردات لهستان 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 1,300 1,043,651,250 Rls. 24,849 $
87 6 1397 تهران امور واردات لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 1,709 1,034,647,500 Rls. 24,634 $
88 5 1397 تهران امور واردات لهستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ر بالا کشنده و چرخهاي بالاکشنده، غير مذکور در جاي ديگر 4,330 1,015,927,800 Rls. 23,355 $
89 7 1397 تهران امور واردات لهستان 34039910 روان كننده سيليكوني 4,000 986,503,040 Rls. 23,488 $
90 4 1397 تهران امور واردات لهستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,937 980,310,220 Rls. 23,088 $
91 9 1397 تهران امور واردات لهستان 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,500 957,740,000 Rls. 22,803 $
92 1 1397 تهران امور واردات لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 12,656 954,135,840 Rls. 25,312 $
93 7 1397 تهران امور واردات لهستان 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 31 933,600,329 Rls. 22,229 $
94 2 1397 تهران امور واردات لهستان 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 428 880,854,988 Rls. 20,973 $
95 8 1397 تهران امور واردات لهستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 400 869,552,323 Rls. 20,704 $
96 2 1397 تهران امور واردات لهستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 3,899 830,264,925 Rls. 19,768 $
97 10 1397 تهران امور واردات لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 109 807,620,761 Rls. 19,229 $
98 9 1397 تهران امور واردات لهستان 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 313 802,414,080 Rls. 19,105 $
99 12 1397 تهران امور واردات لهستان 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 387 738,843,348 Rls. 17,592 $
100 4 1397 تهران امور واردات لهستان 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 6,886 713,743,453 Rls. 19,200 $
مجموع کل
443,392,635,620 ريال
مجموع کل
10,642,411 دلار